Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@zoul
zoul / Česko.Digital.Info.md
Last active July 1, 2019 16:31
Poznámky k publikování informací z projektu Česko.Digital
View Česko.Digital.Info.md

Česko.Digital.Info

Cílem projektu Česko.Digital je zlepšit stát pomocí digitálních technologií a hlavním výstupem projektu je tedy software. Pro úspěch projektu je ale stejně důležité, ne-li důležitější, produkovat také informace, zejména know-how.

Cílové skupiny a problémy

Hlavní příjemci těchto informací jsou dva: stát a samotná komunita kolem Česko.Digital.

Stát potřebuje příklady dobré praxe a podporu při vývoji vlastních řešení, ať už jde o samotné technologie nebo řízení projektů. Česko.Digital by v tomto ohledu vlastně zastupovalo neexistující podporu digitalizace ze strany státu (viz například rozhovor s Michalem Bláhou pro podcast Proti proudu). Hezkým jednoduchým příkladem je britský Technology Code of Practice definující základní kritéria pro návrh, vývoj a nakupování státních IT technologií.

@zoul
zoul / cotel.yml
Created October 23, 2015 15:53
A sample YAML schema for Cotel™
View cotel.yml
- title: Cloud Architecture Tutorial
url: http://www.slideshare.net/adrianco/cloud-architecture-tutorial
tags: [cloud, Java, AWS]
@zoul
zoul / immutable-tree.pl
Created March 17, 2015 18:02
Building an immutable tree
View immutable-tree.pl
#!/usr/bin/env perl
use v5.14;
use strict;
use warnings;
use Data::Dump 'pp';
{
package Node;
use Mouse;
@zoul
zoul / bot-build-upload-mac.sh
Last active August 29, 2015 14:16
Upload a HockeyApp version from an Xcode Continuous Integration Bot, Mac version
View bot-build-upload-mac.sh
# Based on http://hack.swic.name/automated-xcode-6-bot-testflight-uploads/
API_TOKEN="XXX"
APP_ID="XXX"
upload() {
BASE_PATH="/Library/Developer/XcodeServer/IntegrationAssets/"
ARCHIVE="${BASE_PATH}${XCS_BOT_ID}-${XCS_BOT_NAME}/${XCS_INTEGRATION_NUMBER}/Archive.xcarchive.zip"
APP_ZIP="/tmp/app.zip"
DSYM_ZIP="/tmp/dSYM.zip"
@zoul
zoul / bot-build-upload.sh
Last active August 29, 2015 14:16
Upload a HockeyApp version from an Xcode Continuous Integration Bot, iOS version
View bot-build-upload.sh
# Based on http://hack.swic.name/automated-xcode-6-bot-testflight-uploads/
API_TOKEN="XXX"
APP_ID="XXX"
upload() {
BASE_PATH="/Library/Developer/XcodeServer/IntegrationAssets/"
IPA="${BASE_PATH}${XCS_BOT_ID}-${XCS_BOT_NAME}/${XCS_INTEGRATION_NUMBER}/${XCS_BOT_NAME}.ipa"
ARCHIVE="${BASE_PATH}${XCS_BOT_ID}-${XCS_BOT_NAME}/${XCS_INTEGRATION_NUMBER}/Archive.xcarchive.zip"
DSYM_ZIP="/tmp/dSYM.zip"
@zoul
zoul / build-notifier.rb
Last active May 17, 2018 15:21
Posts a message to the OS X notification center when a Jekyll build is finished. Requires TerminalNotifier, see http://git.io/5X99Eg or “gem install terminal-notifier”.
View build-notifier.rb
begin
require 'terminal-notifier'
module Jekyll
class Site
alias jekyll_process process
def process
jekyll_process
TerminalNotifier.notify('Jekyll rebuild finished.')
end
end
@zoul
zoul / Foo.m
Created November 16, 2011 10:04
IBOutlets in private interfaces
View Foo.m
#import "Foo.h"
// Private Foo interface. The IBOutlet will get picked up by Interface Builder!
@interface Foo ()
@property(strong) IBOutlet UIView *someView;
@end
@implementation Foo
@synthesize someView;
@zoul
zoul / proxy.pl
Created November 15, 2011 18:41
Simple debugging HTTP proxy in Perl
View proxy.pl
#!/usr/bin/env perl
use Modern::Perl;
use HTTP::Proxy;
use HTTP::Proxy::HeaderFilter::simple;
my $proxy = HTTP::Proxy->new(host => undef, port => 3128);
my $filter = HTTP::Proxy::HeaderFilter::simple->new(sub
{
my ($self, $headers, $message) = @_;
@zoul
zoul / Foo.h
Created January 5, 2011 14:24
Synthesized properties in Objective-C without instance variables
View Foo.h
@interface Foo : NSObject {}
@property(assign) float foo;
@end
@zoul
zoul / DetectDeallocations.h
Created November 11, 2010 15:33
Detects object deallocations. Good for testing.
View DetectDeallocations.h
// Runs given block. Returns YES if some object of class ‘c’
// was deallocated in the block. Not thread-safe.
BOOL classGetsDeallocated(Class c, void (^block)(void));
// Convenience interface that calls the function above.
// Releases object, returns YES if object was deallocated.
BOOL getsDeallocatedByReleasing(id object);