Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
sublimetext ebook merge paragraphs regexp pattern
sublimetext ebook merge paragraphs regexp pattern
search pattern:
(\n\n)([\w])
replace pattern:
\2
before:
„Elfové a draci, řek jsem svýmu klukovi, zelí a brambory jsou pro nás
dva lepší. “
Kmocháček Křepelka, zahradník
Poznámka na úvod:
Některá jména a místní názvy neodpovídají tomu, jak je možná znáte
z Cesty tam a zase zpátky a z Trilogie. Má to různé důvody. Za prvé:
za těch téměř sto let, které uplynuly od prvního vydání obou literárních
děl, se názvosloví částečně změnilo. Za druhé: některá jména
jsou zkomolená, protože mi to tak připadá přirozenější. Například
družku Krále Chodce bych nikdy nenazval jejím vlastním jménem,
ale vždycky jen Arffen, Harffen, Harffena, nebo prostě Fena. Tak ji
nazývali vojáci velkých lidí - a to nejen ti z Grondoru, ale i ostatní.
Všichni ji nenáviděli. Podle všeobecného přesvědčení odstavila Krále
Chodce od moci a byla to ona, kdo vydal všechny ty šikanózní zákony
a nařízení.
V případě jmen Zau-Ronn a Zanuman jsem převzal skřetí výslovnost.
Skřeti se dnes sice navzájem dorozumívají obecnou řečí, ale
nerozlišují mezi sykavkami a nedokážou vyslovit r, které nahrazují
buď hrdelním zachrčením, nebo jiným písmenem.
Pak je tady ještě za třetí a za čtvrté, jestli mi rozumíte, jsou tu další
důvody, proč jsem jména a názvy pozměnil nebo zkomolil - ale těmi
vás už nebudu zatěžovat. Věřím, že mnoha změn si ani nevšimnete.
after:
„Elfové a draci, řek jsem svýmu klukovi, zelí a brambory jsou pro nás dva lepší. “
Kmocháček Křepelka, zahradník
Poznámka na úvod:
Některá jména a místní názvy neodpovídají tomu, jak je možná znáte z Cesty tam a zase zpátky a z Trilogie. Má to různé důvody. Za prvé: za těch téměř sto let, které uplynuly od prvního vydání obou literárních děl, se názvosloví částečně změnilo. Za druhé: některá jména jsou zkomolená, protože mi to tak připadá přirozenější. Například družku Krále Chodce bych nikdy nenazval jejím vlastním jménem, ale vždycky jen Arffen, Harffen, Harffena, nebo prostě Fena. Tak ji nazývali vojáci velkých lidí - a to nejen ti z Grondoru, ale i ostatní. Všichni ji nenáviděli. Podle všeobecného přesvědčení odstavila Krále Chodce od moci a byla to ona, kdo vydal všechny ty šikanózní zákony a nařízení.
V případě jmen Zau-Ronn a Zanuman jsem převzal skřetí výslovnost. Skřeti se dnes sice navzájem dorozumívají obecnou řečí, ale nerozlišují mezi sykavkami a nedokážou vyslovit r, které nahrazují buď hrdelním zachrčením, nebo jiným písmenem.
Pak je tady ještě za třetí a za čtvrté, jestli mi rozumíte, jsou tu další důvody, proč jsem jména a názvy pozměnil nebo zkomolil - ale těmi vás už nebudu zatěžovat. Věřím, že mnoha změn si ani nevšimnete.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment