Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View AndreasJacobsen's full-sized avatar
💩

Andreas Jacobsen AndreasJacobsen

💩
View GitHub Profile
@AndreasJacobsen
AndreasJacobsen / index.js
Created May 10, 2020 11:34
Tab navigation HTML checker, this snippet prints the HTML for all elements reachable by the tab key.
function checkTabPress(e) {
if (e.keyCode === 9) {
console.log(e.target)
}
}
let body = document.querySelector('body');
body.addEventListener('keyup', checkTabPress);
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
</head>
<body>
<h4>En for-switch løkke som skriver ut foo om tallet er delelig på 4, moo om det er delelig på fem og foomoo om det er delelig på 10 <br>
Koden setter også punktum bak bare det siste tallet, og , bak de andre. <br>
takk til Einar Belck-Olson for koden</h4>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
<meta charset="UTF-8">
<title>Webprogrammering - Obliger</title>
</head>
<body>
<h2>Obligatoriske oppgaver i webprogrammering</h2>
</body>
</html>
<?php
if(isset($_POST["publikum"])) {
$db = mysqli_connect("localhost", "root", "", "VM");
if (!$db) {
die("Feil i knytning til databasen!");
} else {
echo "knyttet til databse! <br>";
}
$fornavn = $_POST["firstname"];
$etternavn = $_POST["surname"];
<?php
if(isset($_POST["publikum"])) {
$db = mysqli_connect("localhost", "root", "", "VM");
if (!$db) {
die("Feil i knytning til databasen!");
} else {
echo "knyttet til databse! <br>";
}
$fornavn = $_POST["firstname"];
$etternavn = $_POST["surname"];
<?php
if(isset($_POST["next"])) {
$db = mysqli_connect("localhost", "root", "", "VM");
if (!$db) {
<?php
if(isset($_POST["next"])) {
/*$db = mysqli_connect("localhost", "root", "", "VM");
if (!$db) {
die("Feil i knytning til databasen!");
} else {
echo "knyttet til databse! <br>";
}*/
<?php
if(isset($_POST["next"])) {
/*$db = mysqli_connect("localhost", "root", "", "VM");
if (!$db) {
die("Feil i knytning til databasen!");
} else {
echo "knyttet til databse! <br>";
}*/
<?php
// Copyright Dan Eig
// funksjoner
function visOvelser()
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head >
<meta charset="UTF-8">
<title>Oblig 2</title>
</head>
<body>
<form action="" method="post">
<input type="submit" name="publikum" value="Publikum"/>
<input type="submit" name="deltaker" value="Deltaker"/>