Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View todo.js
const TodoFilterChecker = Record({
text: String,
});
type TodoFilter = Static<typeof TodoFilterChecker>;
app.get("/todo/", async function (req: Request<any, any, any, TodoFilter>, res: Response) {
const a = TodoFilterChecker.check(req.query);
const result = await getTodos(a.text);
res.json(result);
View Sny.md

Cesta, kterou kráčíš, je cestou moci, a budeš poučen pouze o cvičeních moci. Dřív byla pouť pro tebe trápením, protože jsi chtěl jenom dojít k cíli, ale teď se proměňuje v radost, v radost z hledání a dobrodružství. Tím v sobě živíš něco velice důležitého, totiž své sny.

Člověk nikdy nesmí přestat snít. Sen je potravou duše, tak jako jídlo je potravou těla. Během naší existence se nám sny mnohokrát rozplynou a touhy se zmaří, ale snít musíme dál, jinak naše duše zhyne a nevstoupí do ní láska. Hodně krve už teklo po pláni, kterou máš před očima, a svedly se tu některé z nejkrutějších bitev reconquisty. Nezáleží na tom, kdo byl v právu nebo kdo měl pravdu:důležité je vědět, že na obou stranách se vedl dobrý boj.

Dobrý boj je ten, který vedeme proto, že si to žádá naše srdce. V hrdinských dobách, za časů potulných rytířů, to bylo snadné. Bylo třeba dobýt hodně území a vykonat hodně věcí. Dnes se však svět velice změnil a dobrý boj se z bitevních polí přenesl do našeho nitra.

Dobrý boj je ten, který vedeme v

@ArcanisCz
ArcanisCz / createProvider.js
Last active Feb 10, 2021
React Error Boundary, which can catch Component + Redux + Saga errors
View createProvider.js
/*
* Usage:
* const AppProvider = createProvider(rootReducer, rootSaga);
* ...
* <AppProvider>
* <AppComponent>
* </AppProvider>
*/
const createProvider = (reducer, saga) => {
const sagaMiddleware = createSagaMiddleware();
View gist:9ca73d14a49f9645c1822c776f7afe4a
(defn simple-component []
[:div
[:p "I am a component!"]
[:p.someclass
"I have " [:strong "bold"]
[:span {:style {:color "red"}} " and red "] "text."]])
const SimpleComponent = () => (
<div>
View localize.js
const Component = ({msg}) => (
<div>
<h1>{msg.overview}</h1>
...
</div>
);
const mapStateToProps = (state) => ({
...
View Dropdown.less
@import "../../main/less/colors";
@import "~bootstrap/less/mixins";
.DropdownList(){
.Select-control {
.box-shadow(inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075));
.transition(~"border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s");
border: 1px solid @input-border;
border-radius: @input-border-radius;
height: 35px; //zmenseno o 1 px