Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🇨🇿
Wypili moją krew na hejnał

Glutexo Glutexo

🇨🇿
Wypili moją krew na hejnał
  • Frýdek, Czechia
View GitHub Profile
View ryan_inventory_kafka_producer_test.py
class MyTestCase(TestCase):
def test_event_producer_instrumentation(self):
from unittest.mock import Mock
from unittest.mock import ANY
class MockFuture:
def __init__(self):
self.callbacks = []
self.errbacks = []
@Glutexo
Glutexo / cd-podani-7LJ3-FE3Q.md
Last active Jul 19, 2020
Podání ČD č. 7LJ3-FE3Q
View cd-podani-7LJ3-FE3Q.md

Cestoval jsem z Frýdku-Místku do Železné Rudy – centra. Na pražské hlavní nádraží jsem přijel zpožděným vlakem EC 144, pokračovat jsem měl vlakem Os 8834 na Smíchov. Kvůli zpoždění jsem tento přípoj nestihl, ale naštěstí jsem mohl použít též zpožděný vlak R 986. Tím jsem dorazil na Smíchov jen několik málo minut před pravidelným odjezdem původně plánovaného R 768 do Železné Rudy.

Protože jsem měl na přestup málo času a ještě jsem s sebou měl jízdní kolo, podíval jsem se do aplikace Můj vlak, ze kterého nástupiště R 768 pojede. Aplikace pro datum 6.7.2020 ukázala, že místo vlaku jede náhradní autobus. Nevěda, kde se stanoviště nachází, jal jsem se je co nejrychleji najít, již nesleduje informační systém přímo ve stanici. Bál jsem se, že bych náhradní autobus nemusel stihnout, nebo že mi ujede dodávka na jízdní kola.

S úlevou jsem stanoviště podle šipek našel a dorazil na něj sice těsně, ale včas. Na místě čekalo několik dalších skupinek lidí. Žádný autobus nepřijel, všichni ostatní lidé postupně odešli. Když

@Glutexo
Glutexo / cd-podani-7LJ3-FE3Q.txt
Created Jul 6, 2020
Podání ČD č. 7LJ3-FE3Q
View cd-podani-7LJ3-FE3Q.txt
Cestoval jsem z Frýdku-Místku do Železné Rudy – centra. Na pražské hlavní nádraží jsem přijel zpožděným vlakem EC 144, pokračovat jsem měl vlakem Os 8834 na Smíchov. Kvůli zpoždění jsem tento přípoj nestihl, ale naštěstí jsem mohl použít též zpožděný vlak R 986. Tím jsem dorazil na Smíchov jen několik málo minut před pravidelným odjezdem původně plánovaného R 768 do Železné Rudy.
Protože jsem měl na přestup málo času a ještě jsem s sebou měl jízdní kolo, podíval jsem se do aplikace Můj vlak, ze kterého nástupiště R 768 pojede. Aplikace pro datum 6.7.2020 ukázala, že místo vlaku jede náhradní autobus. Nevěda, kde se stanoviště nachází, jal jsem se je co nejrychleji najít, již nesleduje informační systém přímo ve stanici. Bál jsem se, že bych náhradní autobus nemusel stihnout, nebo že mi ujede dodávka na jízdní kola.
S úlevou jsem stanoviště podle šipek našel a dorazil na něj sice těsně, ale včas. Na místě čekalo několik dalších skupinek lidí. Žádný autobus nepřijel, všichni ostatní lidé postupně odešli. Když
@Glutexo
Glutexo / workday.js
Created Jun 30, 2020
Workday timesheet fill-out
View workday.js
// ==UserScript==
// @name Workday Timesheet Filler
// @namespace http://github.com/Glutexo/
// @version 0.1
// @description Fills in timesheets in the Workday app.
// @author You
// @match https://wd5.myworkday.com/*
// @grant none
// ==/UserScript==
@Glutexo
Glutexo / pohovku.txt
Created Jun 19, 2020
Prodáváme pohovku
View pohovku.txt
Prodáváme pohovku. V popisu předmětu je popsaný stav, a lokalita, přiložena fotografie.
První zájemce
– Mohl biste mi.ju nechat prosím do pondělka moc vás prosím na sto procent si ju vezmu dam vám něco navíc
Domluvili jsme se na dni předání. Nedostavil se, nereaguje.
Druhý zájemce
@Glutexo
Glutexo / api.spec.yaml
Last active Jun 10, 2020
Insights Host Inventory fixed OpenAPI Schema
View api.spec.yaml
openapi: 3.0.0
info:
description: REST interface for the Insights Platform Host Inventory application.
version: 1.0.0
title: Insights Host Inventory REST Interface
paths:
/hosts:
get:
operationId: api.host.get_host_list
tags:
@Glutexo
Glutexo / api.spec.yaml
Created Jun 10, 2020
Insights Host Inventory fixed OpenAPI Schema
View api.spec.yaml
openapi: 3.0.0
info:
description: REST interface for the Insights Platform Host Inventory application.
version: 1.0.0
title: Insights Host Inventory REST Interface
paths:
/hosts:
get:
operationId: api.host.get_host_list
tags:
@Glutexo
Glutexo / git-rev-history.rb
Last active Jan 16, 2020
Get revision history of a git branch
View git-rev-history.rb
#!/usr/bin/env ruby
# Usage: git-rev-history.rb [branch]
# Output:
# branch@{0} 4be30be6eb844a40ca4af301cb8b2359a5afcd30
# … up to @{9}
#!/usr/bin/env ruby
def command(*args)
@Glutexo
Glutexo / fix-pyenv-shims.rb
Last active Sep 30, 2019
Update pyenv shims
View fix-pyenv-shims.rb
#!/usr/bin/env ruby
# Updates path to Python executables in ~/.pyenv/shims. `brew upgrade` breaks
# them. Set the correct versions in the EXPECTED and REPLACED variables below
# and run in ~/.pyenv/shims. WARNING! It replaces the files, not making any
# backups. Use at your own risk!
EXPECTED = <<~EOS.chomp
exec "/usr/local/Cellar/pyenv/1.2.13/libexec/pyenv" exec "$program" "$@"
EOS
@Glutexo
Glutexo / inventory_fix_all.py
Last active Jul 18, 2019
Fix all text files in RedHatInsights/insights-host-inventory by a pre-commit hook
View inventory_fix_all.py
from glob import glob
from os.path import join
from pre_commit_hooks.end_of_file_fixer import fix_file
PATTERNS = (
"*.py",
"*.ini",
"README",