Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🇨🇿
Wypili moją krew na hejnał

Glutexo Glutexo

🇨🇿
Wypili moją krew na hejnał
  • Frýdek, Czechia
View GitHub Profile
@cliffrowley
cliffrowley / STREAMDECK_HID.md
Last active Jul 31, 2022
Notes on the Stream Deck HID protocol
View STREAMDECK_HID.md

Stream Deck Protocol

How to interface with a Stream Deck device.

Synopsis

The device uses the HID protocol to communicate with its software.

Configuration

View printablePage.js
$('#submissionInstructionsHeader').remove();
$('#FwkErrorBeanId').remove();
$('#PreHeaderLayout').remove();
$('#DefaultFormName > table').remove();
$('#LLAOutput').remove();
$('#ConfirmationPgStackLayout tbody').children[1].remove();
@vitorbritto
vitorbritto / add_apache_brew.md
Last active Mar 4, 2019
Install Apache with Homebrew
View add_apache_brew.md

Install Apache with Homebrew

Installing Apache

# Start by stopping the built-in Apache, if it's running, and prevent it from starting on boot.
# This is one of very few times you'll need to use sudo:
sudo launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/org.apache.httpd.plist 2>/dev/null

# We need to tap homebrew-dupes because "homebrew-apache/httpd22" relies on "homebrew-dupes/zlib"

and install Apache 2.2 with the event MPM, and we'll use Homebrew's OpenSSL library

@rodneyrehm
rodneyrehm / parseAttributes.php
Created Jul 8, 2012
PHP: parse HTML element attributes
View parseAttributes.php
<?php
function parseAttributes($text) {
$attributes = array();
$pattern = '#(?(DEFINE)
(?<name>[a-zA-Z][a-zA-Z0-9-:]*)
(?<value_double>"[^"]+")
(?<value_single>\'[^\']+\')
(?<value_none>[^\s>]+)
(?<value>((?&value_double)|(?&value_single)|(?&value_none)))
@starenka
starenka / mimibazar.txt
Created Mar 9, 2012
Mimibazar slovnicek z klubu Mimibazar fetisismus na Okounu
View mimibazar.txt
Ajdam: jedna ze základních potravin, strouhaný se hodí do všech mňamek, plátkový na potahování kozodortů
anální tuleníčko: anální koitus
Anklbenc: označení pro výrobky značky Uncle Ben's
baces: absces
Barbí: panenka značky 徐熙媛
Bayles, Baylís, Bejlís(ek), Bejlíz, Bailýs: svařené kondenzované mléko s tuzemákem
bekulinka, békajda: čepice, nejlépe pletená či háčkovaná s umělecky ztvárněným logem nějaké super cool značky, napřiklad Guess
blink na tetu: mimísek zblije osobě celá záda, nutno vždy zdokumentovat
blog, bloček: libovolná webová stránka (například Okoun, který se skládá z jediného klubu, totiž MMBF, a byl založen jen kvůli posmívání se MMB)
bombičkový: skvělý, úplně nejlepší, super