Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🎯
Laser focus

KornelijusGlinskas

🎯
Laser focus
  • Memby
  • Kaunas, Lithuania
  • Twitter @kornisy
View GitHub Profile
@nokia6290
nokia6290 / README-frontend.md
Last active Jan 26, 2020
NFQ 2019 rudens stojimo užduotis FRONTEND
View README-frontend.md

Įžanga 'frontend'

Užduotį galima atlikti pagal skirtingus sudėtingumo lygius (level 1, level 2, level 3 ir Bonus). Kiekviename lygmenyje gaunami taškai už atliktus reikalavimus. Taškai sumuojami į bendrą balą pagal kurį sprendžiamas tavo stojimas į NFQ Akademiją.

Geriausiai atlikusiems užduotį dar bus 30 min pokalbis susipažinimui ( telefonu ).

Užduotį atlikti ir atsiųsti iki rugsėjo 23-tos vidurnakčio. Siųsti čia - https://forms.gle/cUpGNWfi991iicidA