Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Android Kontrollü Rc Araba
// Yazılım Geliştirme By Robimek - 2016
// İki tekerlekli robot kite göre uygun yazılım
#include <AFMotor.h>
//motor pinleri
AF_DCMotor sag_motor(1); // sag_motor 1 numaralı motor girişi
AF_DCMotor sol_motor(4); //sol motor 4 numaralı motor girişi
//kullanılacak eleman tanımı
int hiz = 255;
char S;
// program ilk çalıştığında sadece bir kez çalışacak programlar
void setup()
{
Serial.begin(9600);
sol_motor.run(RELEASE);
sag_motor.run(RELEASE);
sol_motor.setSpeed(hiz);
sag_motor.setSpeed(hiz);
}
// sonsuz döngü
void loop()
{
while (Serial.available()){ //Okumak için kullanılabilir bayt olup olmadığını kontrol et
delay(10); //10 milisaniye bekle
char val = Serial.read();
if(val == 'F') {
ileri();}
else if(val == 'B') {
geri();}
else if(val == 'R') {
sag();}
else if(val == 'L') {
sol();}
else if(val == 'S') {
dur();}
}
}
// robotun yön komutları
void ileri()
{
sol_motor.run(FORWARD);
sag_motor.run(FORWARD);
sol_motor.setSpeed(hiz);
sag_motor.setSpeed(hiz);
}
void geri()
{
sol_motor.run(BACKWARD);
sag_motor.run(BACKWARD);
sol_motor.setSpeed(hiz);
sag_motor.setSpeed(hiz);
}
void sol()
{
sol_motor.run(BACKWARD);
sag_motor.run(FORWARD);
sol_motor.setSpeed(hiz);
sag_motor.setSpeed(hiz);
}
void sag()
{
sol_motor.run(FORWARD);
sag_motor.run(BACKWARD);
sol_motor.setSpeed(hiz);
sag_motor.setSpeed(hiz);
}
void dur()
{
sol_motor.run(RELEASE);
sag_motor.run(RELEASE);
sol_motor.setSpeed(hiz);
sag_motor.setSpeed(hiz);
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment