Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Robin Roelofsen RobinRoelofsen

View GitHub Profile
View Contract Killer voor freelancers - Nederlands.md

Contract Killer voor freelancers - Nederlands

Fork van het populaire open-source contract voor webdesigners en ontwikkelaars van Stuff & Nonsense

Het contract is in eerste instantie vertaald naar het Nederlands door Tim Hogenbirk. Deze versie zat vol taal- en grammaticafouten, en ik, Robin Roelofsen was niet tevreden over deze vertaling. Ik wilde een versie gericht op een enkele freelancer, in dit geval op mijn eigen webdesign diensten. Dat is deze versie geworden. Je kunt dit contract eenvoudig forken en aanpassen naar je eigen situatie.