Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View README.md

Zadání pro lektory

  1. Vem kód,
  2. forkni ho,
  3. přidej 2 chyby.

Pak forky projedu a pospojuju.

Cílem je soubor o ~100 řádcích, tak přidávej metody a třídy!

@Vrtak-CZ
Vrtak-CZ / dynamicReturnTypeMeta.json
Last active August 29, 2015 14:16 — forked from hrach/dynamicReturnTypeMeta.json
Dynamic Return Type
View dynamicReturnTypeMeta.json
{
"methodCalls": [
{
"class": "\\Slevomat\\Entity\\EntityManager",
"method": "create",
"position": 0
},
{
"class": "\\Slevomat\\Entity\\EntityManager",
"method": "getByPrimary",