Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@advaith1
Last active May 22, 2021 10:57
Show Gist options
  • Save advaith1/58c61df8f4c7ba984fc72945f0aa5f9c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save advaith1/58c61df8f4c7ba984fc72945f0aa5f9c to your computer and use it in GitHub Desktop.
DEL Privacy Policy Info

Hello! Due to a change of Discord's Developer TOS (https://discord.dev/legal) you now need a Privacy Policy for your bot!

What is a Privacy Policy?

According to Wikipedia, "A privacy policy is a statement or legal document that discloses some or all of the ways a party gathers, uses, discloses, and manages a customer or client's data."

What does my Privacy Policy need to Have?

Please read this message from Discord staff for information about what your privacy policy needs to include:

Why do I need to add this?

You need a valid privacy policy in order to submit a bot on Discord Extreme List and in order to follow Discord's Developer Terms of Service.

How can I add one? Do I need a Website?

No, you just need to have one accessible to your users, if that's a website page, command, link to a pastebin, etc.

What if I don't store data?

You need a privacy policy that says "We do not store data" followed by a way to contact you.

I need help with this!

First, have a look at some examples and read all the text above, then feel free to send a message to a staff member! Please do not ping a staff member and just wait for a reply. Thank you for the patience!

Example Privacy Policies

A list of good valid example privacy policies can be found here: https://gist.github.com/DuckMasterAl/f5d20d091adf11fe87dcb4887c8b8a71

Written by the DEL mods.

Merhaba! Discord'un Geliştirici Kullanım Şartları'ndaki (https://discord.dev/legal) bir değişiklik nedeniyle artık botunuz için bir Gizlilik Politikasına ihtiyacınız var!

Gizlilik Politikası nedir?

Wikipedia'ya göre, "Gizlilik politikası, bir tarafın bir müşterinin veya müşterilerin verilerini toplama, kullanma, ifşa etme ve yönetme yöntemlerinin bir kısmını veya tamamını açıklayan bir beyan veya yasal belgedir."

Gizlilik Politikamın Sahip Olması Gerekenler:

Gizlilik politikanızın neleri içermesi gerektiği hakkında bilgi için lütfen bu mesajı okuyun:

Bunu neden eklemem gerekiyor?

Discord Extreme List'e bir bot göndermek ve Discord'un Geliştirici Hizmet Şartları'na uymak için geçerli bir gizlilik politikasına ihtiyacınız var.

Nasıl ekleyebilirim? Bir Web Sitesine ihtiyacım var mı?

Hayır, sadece bir web sitesi sayfası, komut, bir pastebin bağlantısı vb.

Ya verileri saklamazsam?

"Verileri saklamıyoruz" yazan ve ardından sizinle iletişim kurmanın bir yolunu içeren bir gizlilik politikasına ihtiyacınız var.

Bu konuda yardıma ihtiyacım var!

Öncelikle, bazı örneklere bir göz atın ve yukarıdaki tüm metni okuyun, ardından bir personele mesaj göndermekten çekinmeyin! Lütfen bir personele ping atmayın ve cevap bekleyin. Sabrınız için teşekkürler!

Örnek Gizlilik Politikaları

İyi örnek gizlilik politikalarının bir listesi burada bulunabilir: https://gist.github.com/DuckMasterAl/f5d20d091adf11fe87dcb4887c8b8a71

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment