Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🏠
Working from home

Aidis Stukas aidiss

🏠
Working from home
View GitHub Profile
View cable-knights-lanparty.MD

Cable Knights Lanparty

  • Organizers: Cable Knights cableknights.com
  • Place: ???
  • Date: 2018 September 7-9
  • Ticket: 20-25 €
  • Planned attendence: 60-120 per day

Cups

@aidiss
aidiss / KaunasPy_temos.md
Last active Jun 7, 2017
Temos kurias galime nagrinėti KaunasPy meetupuose
View KaunasPy_temos.md

KaunasPy topics

Big topics:

  1. Web development
  2. Studijų/mokslo sritis
  3. Python kitų programavimo kalbų naudotojams
  4. Duomenų Python. Šiai temai skirtas atskiras meetup PyData-Kaunas

Akademija:

Galime skirstyti pagal sritis arba pagal studijų programas/mokslo kryptis.

Pagal sritis:

@aidiss
aidiss / .gitignore
Created Mar 9, 2017 — forked from harlantwood/.gitignore
CoffeeScript->Javascript D3 Force-Directed Layout (Multiple Foci)
View .gitignore
.idea
Cakefile.js
tmp/
View nuokrypiu_filtravimas.py
import numpy as np
import pandas as pd
def eliminate_nuokrypiai(group, stds, zymejimas):
group[np.abs(group - group.mean()) > stds * group.std()] = zymejimas
return group
def palikti_nuokrypius(group, stds, zymejimas):
group[np.abs(group - group.mean()) <= stds * group.std()] = zymejimas
return group