Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

azimutev

Block or report user

Report or block azimutev

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View taxibulgaria
Декларация за Поверителност
Тази декларация за поверителност определя как 'taxi-bulgaria' чрез http://www.taxi-bulgaria.com използва и съхранява личните Ви данни за нуждите и действието на уеб сайта.
Какви данни събираме от Вас?
Ние събираме Вашите лични данни, когато поръчвате такси от андроид устройство и използвате услуги от уеб сайта ни (www.taxi-bulgaria.com). Освен информацията, която оставяте доброволно, ползваме и информация за местоположението ви , която не се съхранява.
Как използваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас се използват за изпълнение на поръчките Ви.
You can’t perform that action at this time.