Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Balazs Reho balazsreho

  • Budapest, Hungary
View GitHub Profile
View stairs.c
// Edit by Serge Niko June 2015
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 6
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
View szl5-soa--docker.md

SOA labor lokális gépen

Docker és pyCharm segítségével

Nem válalok érte felelőséget, hogy ugyan úgy működik mindenkinél, és nem fog több időt elhúzni a hibakereséssel, mint ha scp+szövegszerkesztőt használna

###1. pyCharm letöltése Jetbrains oldaláról tölthető le, fontos hogy a Professional változatot töltsétek le (30 napig ingyen használható, vagy hallgatóknak ingyenes), mivel ez tartalmaz Docker futtatási lehetőséget.

###2. Docker letöltése A Docker Linux konténereken futó (virtuális gépekhez hasonló, manapság népszerű) fejlesztői eszköz Docker oldaláról lehet letölteni. Érdemes a toolbox verziót feltenni, ez tartalmazza Windows és OSX rendszerekre a VirtalBox-ot, illetve egy Docker virtuális gépet (a Docker Linux konténerekre épül, más rendszereken ezért kell egy VirtualBox-os Linux)

View zsh-agnoster-with-clock
Put to ~/.oh-my-zsh/custom/name.zsh-theme
Set ZSH_THEME to "name" in zshrc
# vim:ft=zsh ts=2 sw=2 sts=2
#
# agnoster's Theme - https://gist.github.com/3712874
# A Powerline-inspired theme for ZSH
#
# # README
#