Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Återkoppling till En podd om teknik #106 om tid, tidszoner och tidselement i html
http://enpoddomteknik.se/106/
# GMT vs UTC
GMT är lite svårt. Det är likställt med UTC som är vad vi idag använder
som bas i våra klockor. GMT motsvarar lokal tid i bland annat England,
på vintern. Även i England används sommartid - BST, British Summer Time,
UTC+1.
Sverige använder sig av centraleuropeisk tid som bas - normaltid, UTC+1.
På sommaren har vi sommartid, UTC+2 eller CEST. Att detta skiftet är
keff är en väderkvarn värd att kämpa emot.
Allt med tidszoner är typ skitsvårt och infekterat. Programmatiskt
brukar vi lita på tzdata från IANA - även kallat Olsen database.
Tzdata uppdateras ungefär 10 gånger på ett år med "relevanta"
ändringar. Landsgränser som ändras eller regimer som ska göra avtryck
med vilka länder de vill vara kompisar med eller så.
För att inte nämna skottsekunderna osv...
https://github.com/eggert/tz/releases
Läs gärna inledningen här. Den kan nog även icke-programmerare uppskatta.
http://infiniteundo.com/post/25326999628/falsehoods-programmers-believe-about-time
Bra standarder att minnas (olika bra till olika saker givetvis), utöver
beats som ni redan berör.
* RFC 2822
Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
* ISO 8601
2017-07-30T23:39:21+02:00
* Epok/epoch/unix timestamp
1501452240
(antal sekunder från 1970-01-01 00:00:00 UTC)
Så för att nå vidare så kanske det är dags att se över <time> så att den
funkar på nytt sätt? Den har definierats om en runda redan så varför
inte mer? Den tar indata i form av relativa tidsangivelser eller
absoluta. Med eller utan tidszoner osv. Väldigt flexibelt element men
den tar också en läsbar sträng för alla oss humanoider att läsa. Det är
lite märkligt.
https://www.w3.org/TR/html5/text-level-semantics.html#the-time-element
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/time
@brother

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@brother brother commented Jul 30, 2017

@ratnose

This comment has been minimized.

Copy link

@ratnose ratnose commented Aug 9, 2017

Att som utvecklare börja jonglera med tider och tidszoner kan få vem som helst att gå hem gråtandes och skrikandes.
Tänk om all kommunikation kunde ske med Epok-tid - vad lätt det skulle bli!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.