Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

celeron55 celeron55

Block or report user

Report or block celeron55

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View gist:c37710ee673747e157b687a37c28b03e
------Addition of New Official Games to Minetest------
The following criteria should be met by any game before it is considered for inclusion as an official game for Minetest:
1. Playable.
To be assessed by testers. See Testing section below.
2. Enjoyable.
To be assessed by testers. See Testing section below.
View gist:d0251197e0dd132027b4851a25b8c86b
#define DISCHARGE_SOFT_LIMIT_LOWEST_A 10
#define DISCHARGE_SOFT_LIMIT_UPPER_CELL_VOLTAGE 3.6
#define DISCHARGE_SOFT_LIMIT_LOWEST_CELL_VOLTAGE 2.9
if(min_cell_v < DISCHARGE_SOFT_LIMIT_UPPER_CELL_VOLTAGE){
float factor = (min_cell_v - DISCHARGE_SOFT_LIMIT_LOWEST_CELL_VOLTAGE) / (DISCHARGE_SOFT_LIMIT_UPPER_CELL_VOLTAGE - DISCHARGE_SOFT_LIMIT_LOWEST_CELL_VOLTAGE);
if(factor < 0.0)
factor = 0.0;
if(factor > 1.0)
View gist:8dd226b8993e3d244787e11a623e483a
void update_bms_discharge_motor_torque_req_limit()
{
// Limit torque request according to bms_status.max_discharge_current_Ax10
if(bms_status.max_discharge_current_Ax10 < 2000){
// Calculate rough motor current limit based on motor speed, rail
// voltage and rail current limit
float speed_rpm = abs(inverter_status.speed / INVERTER_BITS_PER_RPM);
float rail_voltage = inverter_status.voltage / INVERTER_BITS_PER_VOLT;
float rail_current_per_motor_current = speed_rpm / 3000.0f;
float rail_current_limit = (float)bms_status.max_discharge_current_Ax10 / 10.0f;
View gist:2030082fd777a3ba58cab16f419b038c
Total 12 modules 266.03 V
* Module 1: (22.26) 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 V 24.2/24.1°C
* Module 2: (22.29) 3.73 3.73 3.70 3.79 3.73 3.73 V 24.3/24.0°C
* Module 3: (22.26) 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 V 24.0/23.9°C
* Module 4: (22.28) 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 V 23.9/24.0°C
* Module 5: (22.28) 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 V 23.8/23.7°C
* Module 6: (22.22) 3.73 3.74 3.73 3.72 3.71 3.71 V 23.8/23.7°C
* Module 7: (22.27) 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 V 24.0/23.9°C
* Module 8: (22.26) 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 V 23.8/23.8°C
* Module 9: (22.28) 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 V 23.9/24.0°C
View gist:706f19e03640b30f7fd56d128c20b256
Total 1 modules 0.00 V
FAULT STATE ACTIVE
* Module 1: (0.00) 3.38 3.35 3.38 3.46 3.53 3.70 V -98.4/-89.3°C FAULTS: OV ALERTS: OT1
44.601s: 44.601s: INFO: Command: reg load overwrite
Overwriting module configuration registers
53.187s: 53.187s: INFO: Command: ls
Total 1 modules 20.96 V
* Module 1: (20.96) 3.39 3.36 3.39 3.47 3.52 3.63 V -83.1/-89.3°C
01m02.785s: 01m02.785s: INFO: Command: eprom write 1
Writing eprom of module number 1
View gist:548aa516b4c46dba9a886147ff875867
10:05:12 <+selleri> tuo laturi käskyttää EVSE-piuhasta releen kiinni vaikka sille ei syötä mitään can-viestejä
10:14:32 <+selleri> meneeköhän tuo johonkin failsafe-moodiin akkujännitteen ollessa nolla (kuten nyt on) ja se moodi
on sellainen että se yrittää ladata itsenäisesti
10:15:31 <+selleri> se ei kyllä nosta akulle jännitteen kuin 7 volttiin, ei vaikuta latausyritykseltä
10:15:55 <+selleri> ehkä se odottaa että akulla olisi joku jännite ja sitten lataisi jos on
10:16:15 <+selleri> ilman että se sanoo vikakoodia siitä että akun jännite on liian alhainen
10:18:17 <+selleri> se jännite liian matala -vikakoodi on määritelty manuaalissa tulevan "during normal charging"
10:18:25 <+selleri> ja ei ole vikakoodia joka tulisi latauksen alussa tai kun aiotaan ladata
10:18:45 <+selleri> eli ehkä se koodi voi tulla vasta sen jälkeen kun laturi on itsekseen päättänyt että nyt voi
ladata
View gist:1d3009f10134d7f1fbf9a72cdd9b9dba
Entering Configuration Mode Successful!
Setting Baudrate Successful!
Initialization ok
Available commands:
filter <hex id>
rmfilter <hex id>
lsfilter
send <hex id> <hex data>
dtcr | dr | dtcra | dra - Read DTCs (a: all op cycles)
dtcc | dc - Clear DTCs
View gist:03d7ffa71db899b90a295ecae5df3626
Entering Configuration Mode Successful!
Setting Baudrate Successful!
Initialization ok
Available commands:
filter <hex id>
rmfilter <hex id>
lsfilter
send <hex id> <hex data>
dtcr | dr | dtcra | dra - Read DTCs (a: all op cycles)
dtcc | dc - Clear DTCs
View gist:42e4d0d72ba2dd8511929351e33e9c0e
Entering Configuration Mode Successful!
Setting Baudrate Successful!
Initialization ok
Available commands:
filter <hex id>
rmfilter <hex id>
lsfilter
send <hex id> <hex data>
dtcr | dr | dtcra | dra - Read DTCs (a: all op cycles)
dtcc | dc - Clear DTCs
View gist:e01fd54e375eece7c5a59cd93004019b
Entering Configuration Mode Successful!
Setting Baudrate Successful!
Initialization ok
Available commands:
filter <hex id>
rmfilter <hex id>
lsfilter
send <hex id> <hex data>
dtcr | dr | dtcra | dra - Read DTCs (a: all op cycles)
dtcc | dc - Clear DTCs
You can’t perform that action at this time.