Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🎯
Focusing

Dumitru Uzun duzun

🎯
Focusing
View GitHub Profile
@duzun
duzun / cgroup-info
Created Jan 17, 2022
Show cgroup info for a given group (memory & cpu)
View cgroup-info
#!/bin/bash
#########################################
# Show cgroup info for a given group #
# #
# @author Dumitru Uzun (DUzun.Me) #
#########################################
# https://gist.github.com/duzun/1246c850fb858ba2fdc1350e747ee87a
@duzun
duzun / get_flag.js
Created May 13, 2021
get-country-flag
View get_flag.js
function getFlag(country_code) {
// just some unicode magic
return String.fromCodePoint(...Array.from(country_code||"")
.map(c => 127397 + c.codePointAt()));
}
@duzun
duzun / T-cell & B-cell vs antibodies.md
Last active Aug 30, 2021
De ce nu trebuie să ne vaccinăm cu mRNA
View T-cell & B-cell vs antibodies.md

Aflăm de persoane care au făcut ambele doze de vaccin, au dezvoltat titruri de mii de anticorpi, dar cu toate acestea au făcut forme grave sau chiar au decedat de Covid, la 1-2 luni după rapel... Dar de ce ne mirăm?!? Din păcate nu suntem toți imunologi. Și din păcate imunologii tac! Am avut zilele trecute niște cursuri la telefon cu un medic inițiat în acest domeniu. Mi-a explicat de-a fira păr... El dorește să rămână anonim, așa că nu îmi rămâne decât să fiu eu vocea lui.

👉 Asadar, dacă ai avut Covid și cineva te îndeamnă să te vaccinezi, nu știe ce vorbește. De ce?! Iată pe scurt mecanismele imunologice care se declanșează atunci când treci prin boală: În momentul în care virusul s-a fixat la nivelul mucoasei orotraheale, primul care apare este mecanismul imun imediat. Adică se activează celule locoregionale care încearcă să delimiteze și să anihileze virusul la acel nivel. În multe cazuri acest răspuns imun imediat reușește să-l anihileze, dovadă sunt formele asimptomatice sau cele ușoare de boală

View hide_container_volumes_in_user-places.xbel.js
#!/usr/bin/env node
/*jshint node: true, esversion: 10 */
/**
* Hide container filesystems in ~/.local/share/user-places.xbel
*
* @url https://gist.github.com/duzun/e583e1634ed6f6765dbaba0ac846e5cc
* @author Dumitru Uzun
* @version 0.0.1
*/
@duzun
duzun / mysqli__multi_query.php
Last active Apr 1, 2020
Run Multi Query using mysqli in PHP
View mysqli__multi_query.php
if ($mysqli->multi_query("START TRANSACTION;$query--\nCOMMIT;")) {
$idx = 0;
$ret = 0;
if($output = $mysqli->error) {
echo $output, PHP_EOL;
die(-4);
}
else {
do {
@duzun
duzun / undetect-console.js
Created Mar 20, 2020
Try to make console undetectable (and broken)
View undetect-console.js
console.log =
console.clear =
console.profile =
console.profileEnd =
eval = function(){};
@duzun
duzun / casign
Created Feb 24, 2020
Create a SSL certificate signed by your CA root certificate.
View casign
#!/usr/bin/env bash
##
# Sign a certificate using my root_ca.
#
# Note: duzun_root_ca.crt must be in the trusted root ca (see https://www.archlinux.org/news/ca-certificates-update/)
#
# @author Dumitru Uzun (DUzun.Me)
# @version 1.1.0
##
@duzun
duzun / shiftsrt.js
Last active Feb 7, 2020
Shift time in .srt subtitles file
View shiftsrt.js
#!/bin/node
/*jshint esversion: 9*/
/**
* Time-shift video subtitles in a .srt file.
*
* Usage:
* shiftsrt.js seconds input_file|- [output_file|-]
*
* Examples:
@duzun
duzun / downlist
Last active Feb 7, 2020
Download media files from a m3u8 URL
View downlist
#!/bin/bash
# Download a file listed in a list file
# @author Dumitru Uzun (DUzun.Me)
# @version 1.0.1
_me_="$(basename "$0")"
_start_time_=$(date +%s)
referer=
_cat_=
@duzun
duzun / php_sess_to_redis.sh
Last active Jul 4, 2019
Bash script to import PHP session files into redis
View php_sess_to_redis.sh
#!/bin/bash
export REDISCLI_AUTH=my-supper-strong-password-4-redis-server
TTL=$(( 24 * 3600 ))
# cd "/var/sess"
for i in sess_*; do
ex=$(( $(date +%s) - $(stat -c %Y "$i") + $TTL ))