Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Ergin ALTINTAŞ ealtintas

Block or report user

Report or block ealtintas

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View pardus-bootstrap.txt
YENİ PARDUS'U DEBOOTSTRAP İLE KURMAK
Bu kurulum yönteminde temel olarak “debootstrap” komutundan faydalanılacaktır. Bu işlem standart bir kurulum prosedürü olmadığından sisteminizi dilediğiniz gibi yapılandırmanıza imkan sağlayacak oldukça esnek bir yöntemdir ve pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir.
Eğer daha önce “debootstrap” ile Debian temelli farklı işletim sistemlerinin kurulumlarını gerçekleştirdi iseniz Debian temelli Pardus (Pardus) için uygulayacağımız yöntemin çok da farklı olmayacağını baştan belirtmek isterim.
Bu işlemi yapabilmek için temel ihtiyaçlarınız:
Çalışan bir linux işletim sistemi: Linux kurmak için çalışan başka bir linux işletim sistemine sahip olunmasının gerekli olması ilk bakışta size biraz saçma gelebilir ama bir kurulum CD'si veya kurmadan çalışan linux CD'si de aslında çalışan bir linux işletim sistemidir. Bizim tam olarak ihtiyacımız ise “debootstrap” [1] betiğini/komutunu kullanabileceğimiz bir çalışan (genellikle linux çekirdeğine sahip) işletim sistemi. Biz örneğimi
@ealtintas
ealtintas / Creating_a_Debian_Repository.txt
Last active Sep 22, 2015
Creating a Debian Stable repository mirror
View Creating_a_Debian_Repository.txt
### SRC: https://gist.github.com/DaGoodBoy/6011765 ###
############# config ##################
# set base_path /var/spool/apt-mirror
# set mirror_path $base_path/mirror
# set skel_path $base_path/skel
# set var_path $base_path/var
# set cleanscript $var_path/clean.sh
##set _autoclean 1
set _autoclean 0
# set defaultarch <running host architecture>
You can’t perform that action at this time.