Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ealtintas
Created March 4, 2018 13:26
Show Gist options
  • Star 1 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save ealtintas/953e3eba1e29f0cfe12fb0e61feee195 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save ealtintas/953e3eba1e29f0cfe12fb0e61feee195 to your computer and use it in GitHub Desktop.
YENİ PARDUS'U DEBOOTSTRAP İLE KURMAK
Bu kurulum yönteminde temel olarak “debootstrap” komutundan faydalanılacaktır. Bu işlem standart bir kurulum prosedürü olmadığından sisteminizi dilediğiniz gibi yapılandırmanıza imkan sağlayacak oldukça esnek bir yöntemdir ve pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir.
Eğer daha önce “debootstrap” ile Debian temelli farklı işletim sistemlerinin kurulumlarını gerçekleştirdi iseniz Debian temelli Pardus (Pardus) için uygulayacağımız yöntemin çok da farklı olmayacağını baştan belirtmek isterim.
Bu işlemi yapabilmek için temel ihtiyaçlarınız:
Çalışan bir linux işletim sistemi: Linux kurmak için çalışan başka bir linux işletim sistemine sahip olunmasının gerekli olması ilk bakışta size biraz saçma gelebilir ama bir kurulum CD'si veya kurmadan çalışan linux CD'si de aslında çalışan bir linux işletim sistemidir. Bizim tam olarak ihtiyacımız ise “debootstrap” [1] betiğini/komutunu kullanabileceğimiz bir çalışan (genellikle linux çekirdeğine sahip) işletim sistemi. Biz örneğimizde bu ihtiyacı karşılamak için pardus krulum DVD'sini [2] kullanacağız. (Eğer deneyimli bir kullanıcı iseniz, başka bir çalışan cd veya hazır kurulmuş başka bir linux da kullanabilirsiniz. Bu kurulum yöntemi için debootstrap komutunu çalıştırabilmeniz yeterli olacaktır. Debian temelli sistemlerin çoğunda bu komutu sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz.)
Kurulum için yeterli disk alanı. Çok temel bir kurulum için 1GB ya da bazen daha azı dahi yeterli olabilir, ancak ben normal bir masaüstü için en az 8 GB hatta mümkünde 16-32GB ayırmanızı öneririm. Aslında ihtiyaç duyacağınız disk alanı tamamen sizin sisteminizi ne şekilde kullanacağınız ve ne kadar çok paket kuracağınız ile ilgilidir. (Ben ihtiyacım olmayan hiç bir paketi kurmamaya özen göstermeme rağmen kişisel sistemlerimde 32GB'nin altına inmemeye çalışıyorum.)
Pardus paketlerine erişim imkanı: İnternet üzerinden, yerel ağ üzerinden veya yerel depolama birimleri üzerinden erişebileceğiniz bir pardus paket deposu olması gerekli ki, debootstrap komtu paketleri bu depodan alıp sizin Pardus için ayırdığınız disk alanına kurabilsin. Bizim örneğimizde, Pardus çalışan CD ile boot ettikten sonra internet bağlantısını sağladığımızda bu ihtiyaç da karşılanmış olacak.
Öncelikle sistemi kuracağımız disk alanını hazırlamalıyız. Ben bu işlemi yaparken (sırf basit ve kullanışlı olduğu için) Pardus kurulum ISO'su içerisinde gelen "gparted" isimli grafik arayüzüne sahip yazılımı kullanacağım. (Siz isterseniz kendi bildiğiniz yönetmi (cfdisk, fdsik, parted vb.) uygulayabilirsiniz.)
Ben XFS dosya sistemini kararlı bulduğum performansından memnun kaldığım için genellikle kendi kişisel sistemlerim için diskin tamamını XFS dosya biçimi ile biçimlendirmeyi tercih ediyorum. Aslında XFS masaüstü sistemlerden çok sunucu sistemlerde daha yaygın tercih ediliyor. Siz isterseniz sırf daha yaygın kullanıldığı için ext4 gibi bir dosya sistemini tercih edebilirsiniz. (Burası tamamen sizin tercihinize kalmış.)
Bu yöntemle isterseniz herhangi bir USB Bellek ya da harici USB diske de kurulum yapabilirsiniz. Eğer USB diske kurulum yapacaksanız bilgisayarı çalışan Pardus CD'si ile açtıktan sonra USB diskinizi takmanız ancak mount etmemeniz (karşınıza otomatik gelen diyaloglarda iptale basmanız veya çıkar düğmesine tıklamanız) gerekecektir. USB diski bu şekilde taktıktan sonra Gparted ile istediğiniz dosya biçiminde formatlayabilirsiniz. Ben USB cihazlara bu şekilde kurulum yaparak yanında sürekli kullanabileceği bir Pardus bulundurmayı herkese tavsiye ederim.
Sonrasında istediğimiz şekilde biçimlendirilmiş olan disk alanımızı oluşturacağımız geçici bir klasöre (/media/target_root) aşağıdaki komutlarla bağlamamız gerekiyor.
$ sudo mkdir /media/target_root
$ sudo mount /dev/sdc1 /media/target_root
Bundan sonraki aşama temel sistem dediğimiz ve linux bir dağıtım için paket kurma kaldırma gibi en temel ihtiyaçları karşılayabilen sistemi oluşturan paketlerin kurulmasıdır. Genellikle uzun sürecek işlemlerin oluştuduğu logları incelemek için "tee" komutundan faydalanırım. Bu komut kendisine gelen girdiyi hem ekrana hem de belirtilen dosyanın içerisine basar. Böylece işlemlerin akışını hem ekranda görebilir hem de daha sonra dosya içerisinden inceleyebilirsiniz. Size de tavsiye ederim.
$ sudo debootstrap --arch=amd64 –include=linux-image-amd64,grub-pc,locales wheezy /media/target_root file:///media/APT-SOURCE/anahavuz | tee kurulum.log
Diğer seçenekler:
$ sudo debootstrap --arch=i386 --include=linux-image-686-pae,grub-pc,locales,tzdata,zsh,ncdu,file,mc,htop,tmux,hwinfo,iftop,iotop,less wheezy /media/target file:///media/APT-SOURCE/anahavuz
$ sudo cdebootstrap --arch=i386 –include=linux-image-686-pae,grub-pc,locales,tzdata,zsh,ncdu,file,mc,htop,tmux,hwinfo,iftop,iotop,less --flavour minimal wheezy /media/tmp1 file:///media/APT-SOURCE/anahavuz/
# minicom aşağıdaki komutlarla kuruldu.
$ sudo cdebootstrap --arch=i386 --include=linux-image-686,grub-pc,locales,tzdata,zsh,ncdu,file,mc,htop,tmux,hwinfo,iftop,iotop,less --flavour minimal wheezy /media/target file:///media/APT-SOURCE/anahavuz/
# minicom lxde
$ sudo cdebootstrap --arch=i386 –include=linux-image-486,grub-pc,locales,tzdata,zsh,ncdu,file,mc,htop,tmux,hwinfo,iftop,iotop,less,lxde-core,task-lxde-desktop,openssh-client,locales,xorg,xserver-xorg,slim wheezy /media/target file:///media/APT-SOURCE/anahavuz/
Komutu verdikten sonra aşğıdaki şekilde akan metinler göreceksiniz. İnternet bağlantı hızınıza göre bu işlemin süresi değişebilecektir. Ben normal bir dizüstü bilgisayara yerel diskteki bir paket deposunu kullanarak kurulum yaptığımda bu işlem 5-6 dk civarında sürmektedir.
I: Retrieving Release
I: Retrieving Release.gpg
I: Checking Release signature
I: Valid Release signature (key id ED6D65271AACF0FF15D123036FB2A1C265FFB764)
I: Retrieving Packages
I: Validating Packages
I: Resolving dependencies of required packages...
I: Resolving dependencies of base packages...
I: Found additional required dependencies: insserv libbz2-1.0 libdb5.1 libsemanage-common libsemanage1 libslang2 libustr-1.0-1
I: Found additional base dependencies: dmsetup gettext-base grub-common grub-pc-bin grub2-common initramfs-tools klibc-utils libasprintf0c2 libdevmapper1.02.1 libept1.4.12 libfreetype6 libfuse2 libgcrypt11 libgnutls26 libgpg-error0 libidn11 libklibc libnfnetlink0 libp11-kit0 libsqlite3-0 libtasn1-3 libuuid-perl libxapian22 linux-base linux-image-3.2.0-4-amd64 ucf
I: Checking component main on file:///media/APT-SOURCE/anahavuz...
I: Retrieving libacl1
I: Validating libacl1
I: Retrieving adduser
I: Validating adduser
I: Retrieving apt
I: Validating apt
I: Retrieving apt-utils
I: Validating apt-utils
...
...
...
I: Configuring dmsetup...
I: Configuring grub-common...
I: Configuring grub-pc-bin...
I: Configuring grub2-common...
I: Configuring grub-pc...
I: Configuring initramfs-tools...
I: Base system installed successfully.
root@pardus /media #
Artık temel sistem kurulum aşamasını tamamladık. Çekirdek ve açılış yöneticisi olmayan bir sistemin kendi başına boot etmesi mümkün olmayacağından, kurulum aşamasında verdiğimiz komut satırında yer alan “--include=linux-image-amd64,grub-pc” parametresi ile temel sistemin üzerine 64 bit destekli linux çekirdeğinin ve Grub2 isimli açılış yöneticsi yazılımının kurulumunu da otomatik olarak yapmış ve kurduğumuz sistemin kendi başına boot edebilmesine imkan sağlamış olduk. (Eğer sistemini eski bir sistemse ve 64 bit desteği yoksa veya 32 bit kurulum yapmka istiyorsanız sizin kurulumunuzda “linux-image-amd64” yerine sadece “linux-image” yazarak 32 bit linux çekirdeğininin kurulmasını sağlmanız gerekmektedir. Normalde debootstrap komutu kuracağı paketlerin işlemci mimarisini hali hazırda çalışan sistemin işlemci mimarisine göre seçmektedir.)
Debootstrap kurulum sırasında “/media/target_root/var/cache/apt/archives” klasörü içerisine kurduğu paketlerin bir kopyasını kaydedecektir. Bu klasörün boyuduna “du -sh /media/target_root/var/cache/apt/archives” komutu ile baktığımızda yaklaşık 80MB olduğunu görebiliriz. Eğer disk alanı açısından kısıtınız var ise veya gereksiz dosyaların diskinizde durmasını istemiyorsanız “rm -rf /media/target_root/var/cache/apt/archives” komutu ile bu dosyaları silebilirsiniz. “du -sh /media/target_root/” komutu ile baktığımızda diskte yaklaşık 300-310 MB yer kaplayan ve temel işlevlere sahip çalışan bir sistemimiz olduğunu görebiliriz.
Aslında dosyaların diskte kapladığı alan miktarı sizin kurulum zamanınındaki paketlerin boyutuna ve paketlerin işlemci mimarisine göre değişebilir ancak bu rakamları vererek aslında ne kadar küçük bir sistem kurabildiğimizi göstermek istedim.
Bu aşamadan sonra temel sistemimize "chroot" komutunu kullanarak giriş yapabilir ve müdahale edebiliriz. Ancak, "chroot" işleminden önce mevcut sistemimizde tanımlı olan sistem klasörlerimizi "chroot" ortamına da bağlamamız gerekmektedir. Böylece "chroot" ortamı içerisinde verdiğimiz komutlar gerçek sistemimize dair işlemler yapabilecektir.
$ sudo mount --bind /dev/ /media/target_root/dev/
$ sudo mount --bind /sys/ /media/target_root/sys/
$ sudo mount --bind /proc/ /media/target_root/proc/
# bind parametresi aşağıdak şekilde de geçirilebiliyor, proc için bind kullanan da var kullanmayan da
###########
$ sudo mount -o bind /dev/ /media/target_root/dev/
$ sudo mount -o bind /sys/ /media/target_root/sys/
$ sudo mount -t proc none /media/target_root/proc/
# mount -o bind /proc /media/target_root/proc
###########
Sonrasında "chroot" komutumuzu vererek içeride bize bir bash kabuğu açılmasını sağlıyoruz.
$ sudo chroot /media/target_root/ /bin/bash
Kontrol ettiğimizde (chroot ortamının) kök dizininde olduğumuzu görüyoruz.
root@h:/# pwd
/
Sistemdeki kurulu paket listesini kontrol ettiğimizde 135 adet paket kurulmuş olduğunu görebiliriz:
root@h:/# dpkg -l
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name Version Architecture Description
+++-==========================================-==========================-==========================-=========================================================================================
ii adduser 3.113+nmu3 all add and remove users and groups
ii apt 0.9.7.9+deb7u1 amd64 commandline package manager
ii apt-utils 0.9.7.9+deb7u1 amd64 package managment related utility programs
ii aptitude 0.6.8.2-1 amd64 terminal-based package manager
ii aptitude-common 0.6.8.2-1 all architecture indepedent files for the aptitude package manager
ii base-files 7.1wheezy4 amd64 Debian base system miscellaneous files
ii base-passwd 3.5.26 amd64 Debian base system master password and group files
ii bash 4.2+dfsg-0.1 amd64 GNU Bourne Again SHell
ii bsdmainutils 9.0.3 amd64 collection of more utilities from FreeBSD
ii bsdutils 1:2.20.1-5.3 amd64 Basic utilities from 4.4BSD-Lite
ii coreutils 8.13-3.5 amd64 GNU core utilities
ii cpio 2.11+dfsg-0.1 amd64 GNU cpio -- a program to manage archives of files
ii cron 3.0pl1-124 amd64 process scheduling daemon
ii dash 0.5.7-3 amd64 POSIX-compliant shell
ii debconf 1.5.49 all Debian configuration management system
ii debconf-i18n 1.5.49 all full internationalization support for debconf
ii debian-archive-keyring 2012.4 all GnuPG archive keys of the Debian archive
ii debianutils 4.3.2 amd64 Miscellaneous utilities specific to Debian
ii diffutils 1:3.2-6 amd64 File comparison utilities
ii dmidecode 2.11-9 amd64 SMBIOS/DMI table decoder
ii dpkg 1.16.12 amd64 Debian package management system
ii e2fslibs:amd64 1.42.5-1.1 amd64 ext2/ext3/ext4 file system libraries
ii e2fsprogs 1.42.5-1.1 amd64 ext2/ext3/ext4 file system utilities
ii findutils 4.4.2-4 amd64 utilities for finding files--find, xargs
ii gcc-4.7-base:amd64 4.7.2-5 amd64 GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
ii gnupg 1.4.12-7+deb7u3 amd64 GNU privacy guard - a free PGP replacement
ii gpgv 1.4.12-7+deb7u3 amd64 GNU privacy guard - signature verification tool
ii grep 2.12-2 amd64 GNU grep, egrep and fgrep
ii groff-base 1.21-9 amd64 GNU troff text-formatting system (base system components)
ii gzip 1.5-1.1 amd64 GNU compression utilities
ii hostname 3.11 amd64 utility to set/show the host name or domain name
ii ifupdown 0.7.8 amd64 high level tools to configure network interfaces
ii info 4.13a.dfsg.1-10 amd64 Standalone GNU Info documentation browser
ii initscripts 2.88dsf-41+deb7u1 amd64 scripts for initializing and shutting down the system
ii insserv 1.14.0-5 amd64 boot sequence organizer using LSB init.d script dependency information
ii install-info 4.13a.dfsg.1-10 amd64 Manage installed documentation in info format
ii iproute 20120521-3+b3 amd64 networking and traffic control tools
ii iptables 1.4.14-3.1 amd64 administration tools for packet filtering and NAT
ii iputils-ping 3:20101006-1+b1 amd64 Tools to test the reachability of network hosts
ii isc-dhcp-client 4.2.2.dfsg.1-5+deb70u6 amd64 ISC DHCP client
ii isc-dhcp-common 4.2.2.dfsg.1-5+deb70u6 amd64 common files used by all the isc-dhcp* packages
ii kmod 9-3 amd64 tools for managing Linux kernel modules
ii libacl1:amd64 2.2.51-8 amd64 Access control list shared library
ii libapt-inst1.5:amd64 0.9.7.9+deb7u1 amd64 deb package format runtime library
ii libapt-pkg4.12:amd64 0.9.7.9+deb7u1 amd64 package managment runtime library
ii libattr1:amd64 1:2.4.46-8 amd64 Extended attribute shared library
ii libblkid1:amd64 2.20.1-5.3 amd64 block device id library
ii libboost-iostreams1.49.0 1.49.0-3.2 amd64 Boost.Iostreams Library
ii libbz2-1.0:amd64 1.0.6-4 amd64 high-quality block-sorting file compressor library - runtime
ii libc-bin 2.13-38+deb7u1 amd64 Embedded GNU C Library: Binaries
ii libc6:amd64 2.13-38+deb7u1 amd64 Embedded GNU C Library: Shared libraries
ii libcomerr2:amd64 1.42.5-1.1 amd64 common error description library
ii libcwidget3 0.5.16-3.4 amd64 high-level terminal interface library for C++ (runtime files)
ii libdb5.1:amd64 5.1.29-5 amd64 Berkeley v5.1 Database Libraries [runtime]
ii libept1.4.12 1.0.9 amd64 High-level library for managing Debian package information
ii libgcc1:amd64 1:4.7.2-5 amd64 GCC support library
ii libgcrypt11:amd64 1.5.0-5+deb7u1 amd64 LGPL Crypto library - runtime library
ii libgdbm3:amd64 1.8.3-11 amd64 GNU dbm database routines (runtime version)
ii libgnutls26:amd64 2.12.20-7 amd64 GNU TLS library - runtime library
ii libgpg-error0:amd64 1.10-3.1 amd64 library for common error values and messages in GnuPG components
ii libidn11:amd64 1.25-2 amd64 GNU Libidn library, implementation of IETF IDN specifications
ii libkmod2:amd64 9-3 amd64 libkmod shared library
ii liblocale-gettext-perl 1.05-7+b1 amd64 module using libc functions for internationalization in Perl
ii liblzma5:amd64 5.1.1alpha+20120614-2 amd64 XZ-format compression library
ii libmount1 2.20.1-5.3 amd64 block device id library
ii libncurses5:amd64 5.9-10 amd64 shared libraries for terminal handling
ii libncursesw5:amd64 5.9-10 amd64 shared libraries for terminal handling (wide character support)
ii libnewt0.52 0.52.14-11.1 amd64 Not Erik's Windowing Toolkit - text mode windowing with slang
ii libnfnetlink0 1.0.0-1.1 amd64 Netfilter netlink library
ii libp11-kit0:amd64 0.12-3 amd64 Library for loading and coordinating access to PKCS#11 modules - runtime
ii libpam-modules:amd64 1.1.3-7.1 amd64 Pluggable Authentication Modules for PAM
ii libpam-modules-bin 1.1.3-7.1 amd64 Pluggable Authentication Modules for PAM - helper binaries
ii libpam-runtime 1.1.3-7.1 all Runtime support for the PAM library
ii libpam0g:amd64 1.1.3-7.1 amd64 Pluggable Authentication Modules library
ii libpipeline1:amd64 1.2.1-1 amd64 pipeline manipulation library
ii libpopt0:amd64 1.16-7 amd64 lib for parsing cmdline parameters
ii libprocps0:amd64 1:3.3.3-3 amd64 library for accessing process information from /proc
ii libreadline6:amd64 6.2+dfsg-0.1 amd64 GNU readline and history libraries, run-time libraries
ii libselinux1:amd64 2.1.9-5 amd64 SELinux runtime shared libraries
ii libsemanage-common 2.1.6-6 all Common files for SELinux policy management libraries
ii libsemanage1:amd64 2.1.6-6 amd64 SELinux policy management library
ii libsepol1:amd64 2.1.4-3 amd64 SELinux library for manipulating binary security policies
ii libsigc++-2.0-0c2a:amd64 2.2.10-0.2 amd64 type-safe Signal Framework for C++ - runtime
ii libslang2:amd64 2.2.4-15 amd64 S-Lang programming library - runtime version
ii libsqlite3-0:amd64 3.7.13-1+deb7u1 amd64 SQLite 3 shared library
ii libss2:amd64 1.42.5-1.1 amd64 command-line interface parsing library
ii libssl1.0.0:amd64 1.0.1e-2+deb7u4 amd64 SSL shared libraries
ii libstdc++6:amd64 4.7.2-5 amd64 GNU Standard C++ Library v3
ii libtasn1-3:amd64 2.13-2 amd64 Manage ASN.1 structures (runtime)
ii libtext-charwidth-perl 0.04-7+b1 amd64 get display widths of characters on the terminal
ii libtext-iconv-perl 1.7-5 amd64 converts between character sets in Perl
ii libtext-wrapi18n-perl 0.06-7 all internationalized substitute of Text::Wrap
ii libtinfo5:amd64 5.9-10 amd64 shared low-level terminfo library for terminal handling
ii libudev0:amd64 175-7.2 amd64 libudev shared library
ii libusb-0.1-4:amd64 2:0.1.12-20+nmu1 amd64 userspace USB programming library
ii libustr-1.0-1:amd64 1.0.4-3 amd64 Micro string library: shared library
ii libuuid1:amd64 2.20.1-5.3 amd64 Universally Unique ID library
ii libxapian22 1.2.12-2 amd64 Search engine library
ii login 1:4.1.5.1-1 amd64 system login tools
ii logrotate 3.8.1-4 amd64 Log rotation utility
ii lsb-base 4.1+Debian8+deb7u1 all Linux Standard Base 4.1 init script functionality
ii man-db 2.6.2-1 amd64 on-line manual pager
ii manpages 3.44-1 all Manual pages about using a GNU/Linux system
ii mawk 1.3.3-17 amd64 a pattern scanning and text processing language
ii mount 2.20.1-5.3 amd64 Tools for mounting and manipulating filesystems
ii multiarch-support 2.13-38+deb7u1 amd64 Transitional package to ensure multiarch compatibility
ii nano 2.2.6-1+b1 amd64 small, friendly text editor inspired by Pico
ii ncurses-base 5.9-10 all basic terminal type definitions
ii ncurses-bin 5.9-10 amd64 terminal-related programs and man pages
ii net-tools 1.60-24.2 amd64 The NET-3 networking toolkit
ii netbase 5.0 all Basic TCP/IP networking system
ii netcat-traditional 1.10-40 amd64 TCP/IP swiss army knife
ii passwd 1:4.1.5.1-1 amd64 change and administer password and group data
ii perl-base 5.14.2-21+deb7u1 amd64 minimal Perl system
ii procps 1:3.3.3-3 amd64 /proc file system utilities
ii readline-common 6.2+dfsg-0.1 all GNU readline and history libraries, common files
ii rsyslog 5.8.11-3 amd64 reliable system and kernel logging daemon
ii sed 4.2.1-10 amd64 The GNU sed stream editor
ii sensible-utils 0.0.7 all Utilities for sensible alternative selection
ii sysv-rc 2.88dsf-41+deb7u1 all System-V-like runlevel change mechanism
ii sysvinit 2.88dsf-41+deb7u1 amd64 System-V-like init utilities
ii sysvinit-utils 2.88dsf-41+deb7u1 amd64 System-V-like utilities
ii tar 1.26+dfsg-0.1 amd64 GNU version of the tar archiving utility
ii tasksel 3.14.1 all Tool for selecting tasks for installation on Debian systems
ii tasksel-data 3.14.1 all Official tasks used for installation of Debian systems
ii traceroute 1:2.0.18-3 amd64 Traces the route taken by packets over an IPv4/IPv6 network
ii tzdata 2013i-0wheezy1 all time zone and daylight-saving time data
ii udev 175-7.2 amd64 /dev/ and hotplug management daemon
ii util-linux 2.20.1-5.3 amd64 Miscellaneous system utilities
ii vim-common 2:7.3.547-7 amd64 Vi IMproved - Common files
ii vim-tiny 2:7.3.547-7 amd64 Vi IMproved - enhanced vi editor - compact version
ii wget 1.13.4-3+deb7u1 amd64 retrieves files from the web
ii whiptail 0.52.14-11.1 amd64 Displays user-friendly dialog boxes from shell scripts
ii xz-utils 5.1.1alpha+20120614-2 amd64 XZ-format compression utilities
ii zlib1g:amd64 1:1.2.7.dfsg-13 amd64 compression libr9ary - runtime
root@h:/#
Dipnot: Kurulan paketlerin listesine baktığımda temelde “apt-get” ile aynı işi yapan “aptitude”un da temel sisteme kurulması bana ilk başta garip gelmişti (ki ben aptitude kullanmayı çok severim). Benzer olarak temel sisteme “top” komutu da kurulmuş durumda halbuki temel sistemde zaten var olan “ps” komutunu kullanmayı biliyorsanız “top” komutuna pek gerek kalmıyor. İhtiyacı olmayan yazılımları kurmayı sevmeyen birisi olarak, bu durmun nedenini biraz inceledim ve aslında kurulan paketlerin “/usr/share/debootstrap/scripts” altında yer alan betik dosyaları ile kontrol edildiğini keşfettim. Bu dosyaları incelediğimde betiklere parametreler verilebildiğini ve bu parametreler arasında “--variant=minbase” şeklinde bir parametre de verilebildiğini gördüm. Debootstrap komtunun man sayfasında “--variant” parametresinin kullanımı zaten anlatlmaktadır.
Dolayısıyla gereksiz hemen hemen hiç bir paket içermeyen asgari paketlere sahip temel bir sistem kurmak isterseniz aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
$ sudo debootstrap --keep-debootstrap-dir --variant=minbase --arch=amd64 wheezy MyMinBase/ file:///media/APT-SOURCE/anahavuz | tee Minbase2.log
Kurulumu bu şekilde yaptığımızda oluşan asgari temel sistemde çalıştırdığımız “dpkg -l” komutunun sadece 77 paketten oluşan çıktısı aşağıdaki şekilde olacaktır:
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name Version Architecture Description
+++-=========================-=====================-============-======================================================================
ii apt 0.9.7.9+deb7u2 amd64 commandline package manager
ii base-files 7.1wheezy6 amd64 Debian base system miscellaneous files
ii base-passwd 3.5.26 amd64 Debian base system master password and group files
ii bash 4.2+dfsg-0.1 amd64 GNU Bourne Again SHell
ii bsdutils 1:2.20.1-5.3 amd64 Basic utilities from 4.4BSD-Lite
ii coreutils 8.13-3.5 amd64 GNU core utilities
ii dash 0.5.7-3 amd64 POSIX-compliant shell
ii debconf 1.5.49 all Debian configuration management system
ii debconf-i18n 1.5.49 all full internationalization support for debconf
ii debian-archive-keyring 2012.4 all GnuPG archive keys of the Debian archive
ii debianutils 4.3.2 amd64 Miscellaneous utilities specific to Debian
ii diffutils 1:3.2-6 amd64 File comparison utilities
ii dpkg 1.16.15 amd64 Debian package management system
ii e2fslibs:amd64 1.42.5-1.1 amd64 ext2/ext3/ext4 file system libraries
ii e2fsprogs 1.42.5-1.1 amd64 ext2/ext3/ext4 file system utilities
ii findutils 4.4.2-4 amd64 utilities for finding files--find, xargs
ii gcc-4.7-base:amd64 4.7.2-5 amd64 GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
ii gnupg 1.4.12-7+deb7u4 amd64 GNU privacy guard - a free PGP replacement
ii gpgv 1.4.12-7+deb7u4 amd64 GNU privacy guard - signature verification tool
ii grep 2.12-2 amd64 GNU grep, egrep and fgrep
ii gzip 1.5-1.1 amd64 GNU compression utilities
ii hostname 3.11 amd64 utility to set/show the host name or domain name
ii initscripts 2.88dsf-41+deb7u1 amd64 scripts for initializing and shutting down the system
ii insserv 1.14.0-5 amd64 boot sequence organizer using LSB init.d script dependency information
ii libacl1:amd64 2.2.51-8 amd64 Access control list shared library
ii libapt-pkg4.12:amd64 0.9.7.9+deb7u2 amd64 package managment runtime library
ii libattr1:amd64 1:2.4.46-8 amd64 Extended attribute shared library
ii libblkid1:amd64 2.20.1-5.3 amd64 block device id library
ii libbz2-1.0:amd64 1.0.6-4 amd64 high-quality block-sorting file compressor library - runtime
ii libc-bin 2.13-38+deb7u2 amd64 Embedded GNU C Library: Binaries
ii libc6:amd64 2.13-38+deb7u2 amd64 Embedded GNU C Library: Shared libraries
ii libcomerr2:amd64 1.42.5-1.1 amd64 common error description library
ii libdb5.1:amd64 5.1.29-5 amd64 Berkeley v5.1 Database Libraries [runtime]
ii libgcc1:amd64 1:4.7.2-5 amd64 GCC support library
ii liblocale-gettext-perl 1.05-7+b1 amd64 module using libc functions for internationalization in Perl
ii liblzma5:amd64 5.1.1alpha+20120614-2 amd64 XZ-format compression library
ii libmount1 2.20.1-5.3 amd64 block device id library
ii libncurses5:amd64 5.9-10 amd64 shared libraries for terminal handling
ii libpam-modules:amd64 1.1.3-7.1 amd64 Pluggable Authentication Modules for PAM
ii libpam-modules-bin 1.1.3-7.1 amd64 Pluggable Authentication Modules for PAM - helper binaries
ii libpam-runtime 1.1.3-7.1 all Runtime support for the PAM library
ii libpam0g:amd64 1.1.3-7.1 amd64 Pluggable Authentication Modules library
ii libreadline6:amd64 6.2+dfsg-0.1 amd64 GNU readline and history libraries, run-time libraries
ii libselinux1:amd64 2.1.9-5 amd64 SELinux runtime shared libraries
ii libsemanage-common 2.1.6-6 all Common files for SELinux policy management libraries
ii libsemanage1:amd64 2.1.6-6 amd64 SELinux policy management library
ii libsepol1:amd64 2.1.4-3 amd64 SELinux library for manipulating binary security policies
ii libslang2:amd64 2.2.4-15 amd64 S-Lang programming library - runtime version
ii libss2:amd64 1.42.5-1.1 amd64 command-line interface parsing library
ii libstdc++6:amd64 4.7.2-5 amd64 GNU Standard C++ Library v3
ii libtext-charwidth-perl 0.04-7+b1 amd64 get display widths of characters on the terminal
ii libtext-iconv-perl 1.7-5 amd64 converts between character sets in Perl
ii libtext-wrapi18n-perl 0.06-7 all internationalized substitute of Text::Wrap
ii libtinfo5:amd64 5.9-10 amd64 shared low-level terminfo library for terminal handling
ii libusb-0.1-4:amd64 2:0.1.12-20+nmu1 amd64 userspace USB programming library
ii libustr-1.0-1:amd64 1.0.4-3 amd64 Micro string library: shared library
ii libuuid1:amd64 2.20.1-5.3 amd64 Universally Unique ID library
ii login 1:4.1.5.1-1 amd64 system login tools
ii lsb-base 4.1+Debian8+deb7u1 all Linux Standard Base 4.1 init script functionality
ii mawk 1.3.3-17 amd64 a pattern scanning and text processing language
ii mount 2.20.1-5.3 amd64 Tools for mounting and manipulating filesystems
ii multiarch-support 2.13-38+deb7u2 amd64 Transitional package to ensure multiarch compatibility
ii ncurses-base 5.9-10 all basic terminal type definitions
ii ncurses-bin 5.9-10 amd64 terminal-related programs and man pages
ii passwd 1:4.1.5.1-1 amd64 change and administer password and group data
ii perl-base 5.14.2-21+deb7u1 amd64 minimal Perl system
ii readline-common 6.2+dfsg-0.1 all GNU readline and history libraries, common files
ii sed 4.2.1-10 amd64 The GNU sed stream editor
ii sensible-utils 0.0.7 all Utilities for sensible alternative selection
ii sysv-rc 2.88dsf-41+deb7u1 all System-V-like runlevel change mechanism
ii sysvinit 2.88dsf-41+deb7u1 amd64 System-V-like init utilities
ii sysvinit-utils 2.88dsf-41+deb7u1 amd64 System-V-like utilities
ii tar 1.26+dfsg-0.1 amd64 GNU version of the tar archiving utility
ii tzdata 2014e-0wheezy1 all time zone and daylight-saving time data
ii util-linux 2.20.1-5.3 amd64 Miscellaneous system utilities
ii xz-utils 5.1.1alpha+20120614-2 amd64 XZ-format compression utilities
ii zlib1g:amd64 1:1.2.7.dfsg-13 amd64 compression library - runtime
Dosyaların disk üzerinde kapladığı alanı kontrol ettiğimizde 190MB'lık bir alan kullanıldığını görüyoruz.
root@x2 /CHROOTS # du -sh MyMinBase
190M MyMinBase
tabii kullanılan bu disk alanının bir kısmı (35MB) önbellek içerisine alınan paket dosyalarından oluşuyor.
root@x2 /CHROOTS # du -sh MyMinBase/var/cache/apt/archives
35M MyMinBase/var/cache/apt/archives
Bu dosyaları sildiğimizde sadece 156MB'lık bir temel sistem kurulumuna sahip olabiliriz. Tabii kuruğumuz bu ikinci asgari temel sistem içerisinde çekirdek ve açılış yöneticisi (grub vb.) yer almıyor.
root@x2 /CHROOTS # rm -rf MyMinBase/var/cache/apt/archives
root@x2 /CHROOTS # du -sh MyMinBase
156M MyMinBase
root@x2 /CHROOTS #
Herhangi bir USB belleğe kurulum yapmak için de aşağıdaki komut kullanılabilir:
$ sudo debootstrap --arch=i386 –include=locales,tzdata,zsh,ncdu,file,mc,htop,tmux,hwinfo,iftop,iotop,less, localepurge,linux-image-686-pae,grub-pc wheezy /media/target file:///media/APT-SOURCE/anahavuz
Bu komutu verdikten sonra aşağıdaki şekilde kurulum aşamalarını gösteren satırlar ekrana gelecektir.
I: Retrieving Release
I: Retrieving Release.gpg
I: Checking Release signature
I: Valid Release signature (key id ED6D65271AACF0FF15D123036FB2A1C265FFB764)
I: Retrieving Packages
I: Validating Packages
I: Found packages in base already in required: tzdata
I: Resolving dependencies of required packages...
I: Resolving dependencies of base packages...
I: Found additional required dependencies: insserv libbz2-1.0 libdb5.1 libsemanage-common libsemanage1 libslang2 libustr-1.0-1
I: Found additional base dependencies: dmsetup gettext-base grub-common grub-pc-bin grub2-common initramfs-tools klibc-utils libasprintf0c2 libcap2 libdbus-1-3 libdevmapper1.02.1 libept1.4.12 libevent-2.0-5 libexpat1 libffi5 libfreetype6 libfuse2 libgcrypt11 libglib2.0-0 libgnutls26 libgpg-error0 libgpm2 libhal1 libhd16 libidn11 libklibc libmagic1 libnfnetlink0 libp11-kit0 libpcap0.8 libpcre3 libsqlite3-0 libtasn1-3 libuuid-perl libxapian22 linux-base linux-image-3.2.0-4-686-pae mc-data mime-support python python-minimal python2.7 python2.7-minimal ucf
I: Checking component main on file:///media/APT-SOURCE/anahavuz...
I: Retrieving libacl1
I: Validating libacl1
I: Retrieving adduser
I: Validating adduser
I: Retrieving apt
I: Validating apt
I: Retrieving apt-utils
I: Validating apt-utils
I: Retrieving libapt-inst1.5
I: Validating libapt-inst1.5
I: Retrieving libapt-pkg4.12
I: Validating libapt-pkg4.12
...
...
...
Bu aşamadan sonra temel sistemimiz içerisindeki yapılandırmaları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Mevcut durumu aşağıdaki şekilde kontrol edebiliriz.
root@pardus:/# cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.us.debian.org/debian wheezy main
Birinci aşama paket kaynaklarımızın tanımlanmasıdır. Bunu aşağıdaki komutla yapabiliriz.
root@pardus:/# nano /etc/apt/sources.list
Karşımıza gelen dosyanın içeriğini aşağıdaki şekilde değiştirmemiz gerekiyor.
#debootstrap ile konulan orjinal satır:
#deb http://ftp.us.debian.org/debian stable main
#debootstrap ile konulan orjinal satır:
#deb http://ftp.us.debian.org/debian wheezy main
#benim ekledigim satirlar
deb [arch=amd64] http://localhost/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy main
#contrib non-free
deb [arch=amd64] http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/ozelhavuz wheezy main
#non-free
#deb [arch=amd64] http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/cokluortam wheezy main non-free
Bu satırlarda localhost yazıyor olması benim yerelde bir pardus paket depo'su işletmemden kaynaklanıyor, siz buraya muhtemelen orjinal pardus paket depolarınızın adreslerini yazmalısınız.
İkinci aşama sistem yerellerini belirleyen parametrelerin ayarlanmasıdır. Bunun için "locales" paketini kurmak ve yapılandırmak yeterlidir.
// Base system'de aptitude neden kuruluyor. Ayrıca aşağıda kurulumları anlatılan paketlerin kurulumlarını da debootstrap aşamasında yapmak daha mantıklı değil mi?
root@h:/# aptitude install locales
root@h:/# dpkg-reconfigure locales
Bu komuttan sonra karşınıza gelen ekranda “tr_TR.UTF-8 UTF-8” ve “tr_TR.UTF-8” seçeneklerini seçmenizi öneririm.
Bir sonraki aşama temel sistem içerisinde zaten kurulmuş olan “tzdata” paketini yeniden yapılandırarak zaman diliminin seçilmesidir.
root@h:/# dpkg-reconfigure tzdata
Pardus'a özel paketleri içeren depoları ayarladıktan sonra Pardus deposundaki paketlerin güvenlirliğini doğrulamak için gerekli olan anahtarı içeren paketi kuruyoruz.
root@h:/# aptitude install deb-pardus-org-tr-keyring
Sonrasında Linux çekirdeğini ve grub paketini kuruyoruz. // Zaten kurmuştuk.
root@h:/# apt-get install linux-image-3.2.0-4-amd64
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
busybox firmware-linux-free initramfs-tools klibc-utils libklibc libuuid-perl linux-base
Suggested packages:
linux-image bash-completion linux-doc-3.2 debian-kernel-handbook grub-pc extlinux lilo
The following NEW packages will be installed:
busybox firmware-linux-free initramfs-tools klibc-utils libklibc libuuid-perl linux-base linux-image-3.2.0-4-amd64
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 24.3 MB of archives.
After this operation, 110 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Get:1 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main libuuid-perl amd64 0.02-5 [9742 B]
Get:2 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main linux-base all 3.5 [34.3 kB]
Get:3 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main libklibc amd64 2.0.1-3.1 [56.9 kB]
Get:4 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main klibc-utils amd64 2.0.1-3.1 [192 kB]
Get:5 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main initramfs-tools all 0.109.1 [91.3 kB]
Get:6 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main linux-image-3.2.0-4-amd64 amd64 3.2.54-2 [23.4 MB]
Get:7 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main busybox amd64 1:1.20.0-7 [452 kB]
Get:8 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main firmware-linux-free all 3.2 [20.7 kB]
Fetched 24.3 MB in 0s (25.5 MB/s)
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "tr_TR.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Preconfiguring packages ...
Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)
Selecting previously unselected package libuuid-perl.
(Reading database ... 9297 files and directories currently installed.)
Unpacking libuuid-perl (from .../libuuid-perl_0.02-5_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package linux-base.
Unpacking linux-base (from .../linux-base_3.5_all.deb) ...
Selecting previously unselected package libklibc.
Unpacking libklibc (from .../libklibc_2.0.1-3.1_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package klibc-utils.
Unpacking klibc-utils (from .../klibc-utils_2.0.1-3.1_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package initramfs-tools.
Unpacking initramfs-tools (from .../initramfs-tools_0.109.1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package linux-image-3.2.0-4-amd64.
Unpacking linux-image-3.2.0-4-amd64 (from .../linux-image-3.2.0-4-amd64_3.2.54-2_amd64.deb) ...
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Selecting previously unselected package busybox.
Unpacking busybox (from .../busybox_1%3a1.20.0-7_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package firmware-linux-free.
Unpacking firmware-linux-free (from .../firmware-linux-free_3.2_all.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)
Setting up libuuid-perl (0.02-5) ...
Setting up linux-base (3.5) ...
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Setting up libklibc (2.0.1-3.1) ...
Setting up klibc-utils (2.0.1-3.1) ...
Setting up initramfs-tools (0.109.1) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Setting up linux-image-3.2.0-4-amd64 (3.2.54-2) ...
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Running depmod.
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 3.2.0-4-amd64 /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64
df: Warning: cannot read table of mounted file systems: No such file or directory
warning: failed to read mtab
Setting up busybox (1:1.20.0-7) ...
Setting up firmware-linux-free (3.2) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Processing triggers for initramfs-tools ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64
df: Warning: cannot read table of mounted file systems: No such file or directory
warning: failed to read mtab
root@h:/# apt-get install grup-pc
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package grup-pc
root@h:/# apt-get install grub-pc
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
dmsetup gettext-base grub-common grub-pc-bin grub2-common libasprintf0c2 libdevmapper1.02.1 libfreetype6 libfuse2 os-prober ucf
Suggested packages:
multiboot-doc grub-emu xorriso desktop-base fuse
The following NEW packages will be installed:
dmsetup gettext-base grub-common grub-pc grub-pc-bin grub2-common libasprintf0c2 libdevmapper1.02.1 libfreetype6 libfuse2 os-prober ucf
0 upgraded, 12 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 3512 kB of archives.
After this operation, 10.9 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Get:1 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main libasprintf0c2 amd64 0.18.1.1-9 [26.8 kB]
Get:2 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main dmsetup amd64 2:1.02.74-8 [67.9 kB]
Get:3 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main libdevmapper1.02.1 amd64 2:1.02.74-8 [130 kB]
Get:4 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main libfreetype6 amd64 2.4.9-1.1 [451 kB]
Get:5 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main libfuse2 amd64 2.9.0-2+deb7u1 [144 kB]
Get:6 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main gettext-base amd64 0.18.1.1-9 [154 kB]
Get:7 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main ucf all 3.0025+nmu3 [70.8 kB]
Get:8 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main grub-common amd64 1.99-27+deb7u2 [1533 kB]
Get:9 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main grub2-common amd64 1.99-27+deb7u2 [94.3 kB]
Get:10 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main grub-pc-bin amd64 1.99-27+deb7u2 [638 kB]
Get:11 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main grub-pc amd64 1.99-27+deb7u2 [171 kB]
Get:12 http://localhost/mirror/apt-mirror/mirror/depo.pardus.org.tr/bireysel/anahavuz/ wheezy/main os-prober amd64 1.58 [30.1 kB]
Fetched 3512 kB in 0s (10.9 MB/s)
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "tr_TR.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Preconfiguring packages ...
Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)
Selecting previously unselected package libasprintf0c2:amd64.
(Reading database ... 12936 files and directories currently installed.)
Unpacking libasprintf0c2:amd64 (from .../libasprintf0c2_0.18.1.1-9_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package dmsetup.
Unpacking dmsetup (from .../dmsetup_2%3a1.02.74-8_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package libdevmapper1.02.1:amd64.
Unpacking libdevmapper1.02.1:amd64 (from .../libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.74-8_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package libfreetype6:amd64.
Unpacking libfreetype6:amd64 (from .../libfreetype6_2.4.9-1.1_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package libfuse2:amd64.
Unpacking libfuse2:amd64 (from .../libfuse2_2.9.0-2+deb7u1_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package gettext-base.
Unpacking gettext-base (from .../gettext-base_0.18.1.1-9_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package ucf.
Unpacking ucf (from .../ucf_3.0025+nmu3_all.deb) ...
Moving old data out of the way
Selecting previously unselected package grub-common.
Unpacking grub-common (from .../grub-common_1.99-27+deb7u2_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package grub2-common.
Unpacking grub2-common (from .../grub2-common_1.99-27+deb7u2_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package grub-pc-bin.
Unpacking grub-pc-bin (from .../grub-pc-bin_1.99-27+deb7u2_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package grub-pc.
Unpacking grub-pc (from .../grub-pc_1.99-27+deb7u2_amd64.deb) ...
Selecting previously unselected package os-prober.
Unpacking os-prober (from .../os-prober_1.58_amd64.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Processing triggers for install-info ...
Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)
Setting up libasprintf0c2:amd64 (0.18.1.1-9) ...
Setting up libfreetype6:amd64 (2.4.9-1.1) ...
Setting up libfuse2:amd64 (2.9.0-2+deb7u1) ...
Setting up gettext-base (0.18.1.1-9) ...
Setting up ucf (3.0025+nmu3) ...
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Setting up os-prober (1.58) ...
Setting up libdevmapper1.02.1:amd64 (2:1.02.74-8) ...
Setting up grub-common (1.99-27+deb7u2) ...
Setting up grub2-common (1.99-27+deb7u2) ...
Setting up grub-pc-bin (1.99-27+deb7u2) ...
Setting up grub-pc (1.99-27+deb7u2) ...
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Creating config file /etc/default/grub with new version
grub-probe: error: cannot find a device for / (is /dev mounted?).
grub-probe: error: cannot find a device for /boot (is /dev mounted?).
grub-probe: error: cannot find a device for /boot/grub (is /dev mounted?).
/usr/bin/locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
/usr/bin/locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
/usr/bin/locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Setting up dmsetup (2:1.02.74-8) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Processing triggers for initramfs-tools ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64
df: Warning: cannot read table of mounted file systems: No such file or directory
warning: failed to read mtab
root@h:/#
*** Sonrasında grub2 kurulur ve update-grub2 komutu çalıştırılır, bu aşamanın nasıl yapılacağını test etmekte fayda var. ***
Yaptığım denemede chroot içerisinde
# grub-install /dev/sd{X}
# update-grub
komutlarının verilmesi yeterli oldu.
Grub kurulumu sonrasında eğer harici bir USB bellgek ya da USB diske kurulum yapmış istek bu belleğin şu anda takılmış olduğu an ile bu bellekten boot edilmeye başladığı anda BIOS tarafından tanınma sırası farklı olacağından “/boot/grub/grub.cfg” dosyasında “set root='(/dev/” şeklinde başlayan satırda düzeltme yapılması ve bu satırın muhtemelen “set root='(/dev/sda,msdos1)'” şeklinde değiştirilmesi gerekebilecektir.
Bu aşamdan sonra istediğimiz paketleri kurmaya başlayabiliriz.
Tavsiye edeceğim paketler:
Metin Tabalı Çalışabilenler:
sudo zsh tmux apt-file aptitude ncdu file htop hwinfo iceweasel iftop iotop jhead lazarus less lsof
xfsprogs
Grafik Ekran Gerektirenler:
openbox libreoffice libreoffice-zemberek libreoffice-help-tr libreoffice-l10n-tr spacefm audacity avidemux xfburn clamgtk desktop-base geany gimp goldendict gparted gthumb handbrake-gtk gwenview deadbeef
Çocuklar için tavsiyeler: education-desktop-lxde education-astronomy education-common education-desktop-xfce education-desktop-sugar education-desktop-other education-graphics education-geography education-laptop education-logic-games education-mathematics education-menus education-music education-physics education-language
Eğer bir çalışan CD kullanıyorsanız aşağıdaki adımı atlyıp sistemi yazılımsal olarak yeniden başlatmanız (reboot) da yeterli olacaktır.
En son olarak kurulum işlemi için oluşturduğumuz geçici dizinimizi aşağıdaki komutlarla kaldırabiliriz:
root@h:# exit
Yukarıdaki komutu verdiğimizde chroot ortamından çıkmış oluyoruz.
$ sudo umount /media/target_root/dev/
$ sudo umount /media/target_root/sys/
$ sudo umount /media/target_root/proc/
$ sudo umount /media/target_root
$ sudo rmdir /media/target_root
En son eğer sisteminizde kvm kurulu ise ""kvm /dev/sdc"" komutu ile kurulumunuzu sanal makina içerisinde test edebilrisiniz.
Referanslar
[1] https://wiki.debian.org/Debootstrap
[2] ftp://depo.pardus.org.tr/ISO/guncel/
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment