Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@etechnologie
etechnologie / pl.js
Created May 15, 2017 20:24
H5PEditor-PL
H5PEditor.language.core = {
missingTranslation: '[Brakujące tłumaczenie :key]',
loading: 'Wczytywanie proszę czekać...',
selectLibrary: 'Wybierz bibliotekę, której chcesz użyć.',
unknownFieldPath: 'Nie można odnaleźć ":path".',
notImageField: '":path" to nie jest obraz.',
notImageOrDimensionsField: '":path" to nie jest obraz lub pole wymiaru.',
requiredProperty: 'property: jest wymagana i musi mieć wartość.',
onlyNumbers: 'property: może zawierać tylko cyfry.',
exceedsMax: 'property: przekracza maksymalną wartość :max.',