Instantly share code, notes, and snippets.

View UUIDToObjectId.scala
object UUIDToObjectId {
def uuidToObjectId(uuid: UUID): ObjectId = {
import java.util.UUID
import org.bson.types.ObjectId
val b = java.nio.ByteBuffer.allocate(12)
b.putLong(uuid.getMostSignificantBits)
b.putInt((uuid.getLeastSignificantBits >> 16).intValue)
new ObjectId(b.array())
}
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am gerbrand on github.
  • I am gerbrand (https://keybase.io/gerbrand) on keybase.
  • I have a public key ASAFbEFj_mXeUb-XJnf4gdLBWqEY_y8UkqXMHyBk8pfTWwo

To claim this, I am signing this object:

View gist:d119d97854fa03d972984c5c4fa6f223
Verifying that "gerbrandvd.id" is my Blockstack ID. https://onename.com/gerbrandvd
View spreadingactivation-dutch.adoc

Spreading activation in Neo4j

Introduction

Hoe werkt ons brein? Hoe herinneren we ons iets? Hierover denken is al behoorlijk verwarrend. Een mogelijkheid antwoord uit de wetenschappelijke wereld is dat ons brein werkt als een semantisch netwerk. Op Kahn Academy, de gratis universiteit wordt een heldere uitleg gegeven door Carole Yue, gratis beschikbaar. Onze ervaringen, herinneringen zijn met elkaar verbonden, sommige sterker dan andere. Ieder feit, of het nu een abstract begrip, persoon, ding of gebeurtenis is verbonden aan een ander feit. De sterkte van die verbinding verschilt en hangt af van allerlei factoren als ervaring en emotie op moment dat de verbinding werd gelegd. Probeer maar: noem eens een vogel? Waarschijnlijk is het eerste waar je aan denkt een mus of eend. Een uitgestorven dier? Nu denk je misschien aan een dodo, mammoet of dinosaurus. Dier op de zuidpool: een pinguin? Of een ijsbeer? Onze her

View spreadingactivation.adoc

Spreading activation in Neo4j

Introduction

How does the human brain work? How do thoughts pop up in our conscience? Just thinking about the question is confusion enough. Maybe our brain works as a semantic network as explained by Carole Yue at Kahn Academy.
Try for yourself: think of a bird? You probably think a sparrow, duck. Think of an extinct animal? Now you might think of the dodo, mammoth or dinosaur. Animal living on the south pole: a penguin? Or polar bear?

Facts, ideas, memories in our brain are interconnected. They’re not structured into tables like in relational databases or hierarchical in directories on a harddrive: if I’d ask you to name all the birds you know, you won’t give me a long list immediately. A better model of human m

View PlutusDex.sol
contract PlutusDex {
enum CurrencySymbol { EUR, GBP, USD }
//Addresses of ethereum accounts that are approved to verify bitcoin transactions,
//, verify/perform deposit of fiat to escrow account and verify/perform deposit
//of fiat to vdc
mapping(address => bool) approvedPlutusCentral;
struct FiatDeposit {
address trader;
uint fiatDeposited;
View eth-events.js
//Creating a Mongo collection to keep track of events
EthEvents = new Mongo.Collection('ethEvents');
EthEvents.attachSchema(new SimpleSchema({
contractAddress: {
type: String,
index: true
},
eventName: {
type: String,
index: true
View SOAPUIProjectExtractor.scala
import scala.xml._
import java.io._
/**
* Small script to extract the request-xml-messages from a soapui project
*/
object SoapUIExtractor extends App {
def writeTestStep(teststep:Node) {
val requestContent = (teststep \ "config" \ "restRequest" \ "request").head.child(0).text