Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

gergoszka

Block or report user

Report or block gergoszka

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View Rmarkdown_tutorial.md

Rmarkdown telepítési útmutató

Ez a dokumentum a Web technológiák gyakorlati órán használt Rmarkdown fájl html-é való átkonvertálását és az ehhez szügséges programok telepítését mutatja be.

R nyelvbeli csomagok

Ahhoz, hogy futtatni tudjuk az Rmarkdown Makefile-ját először le kell tölteni magát az R nyelvet és a ggplot2 grafikon ábrázoló csomagot.

conda install r r-ggplot2
View fenykard
#include <iostream>
#include <string>
#include <map>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <boost/filesystem.hpp>
#include <boost/filesystem/fstream.hpp>
#include <boost/program_options.hpp>
You can’t perform that action at this time.