Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View Rmarkdown_tutorial.md

Rmarkdown telepítési útmutató

Ez a dokumentum a Web technológiák gyakorlati órán használt Rmarkdown fájl html-é való átkonvertálását és az ehhez szügséges programok telepítését mutatja be.

R nyelvbeli csomagok

Ahhoz, hogy futtatni tudjuk az Rmarkdown Makefile-ját először le kell tölteni magát az R nyelvet és a ggplot2 grafikon ábrázoló csomagot.

conda install r r-ggplot2
View fenykard
#include <iostream>
#include <string>
#include <map>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <boost/filesystem.hpp>
#include <boost/filesystem/fstream.hpp>
#include <boost/program_options.hpp>
You can’t perform that action at this time.