Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jarib
Created February 24, 2015 07:43
Show Gist options
  • Save jarib/9355c14735f58f2b32bc to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save jarib/9355c14735f58f2b32bc to your computer and use it in GitHub Desktop.
jlh
2008 | milliarder, budsjettet, finanskrisen, renten, 2009, budsjett, 2008, situasjonen, bankene, tiltakspakke
2009 | milliarder, 2009, 2008, pr, gav, odelstingets, forhold, soria, moria, københavn
2010 | 2010, statsråden, jo, 2009, forhold, altså, saken, debatten, se, gasskraftverk
2011 | 2011, jo, 2010, mrd, 2012, se, andre, norge, faktisk, hvert
2012 | 2012, 2011, tschudi, meldingen, andre, god, grunnlovsforslag, felix, måte, landbruksmeldingen
2013 | åtte, 2013, rød, 2014, høyre, venstre, tilleggsproposisjonen, grønne, mrd, regjeringen
2014 | 2015, arbeiderpartiet, 2014, miljøpartiet, 2013, grønne, senterpartiet, forrige, budsjettforliket, hansson
2015 | triton, bærekraftmålene, bærekraftmål, partisanene, krigshistorien, ressursmobilisering, personvalg, frigjøringen, svalbardmelding, graviditetsdiskriminering
mutual_information
2008 | milliarder, budsjettet, finanskrisen, renten, 2009, budsjett, 2008, bankene, tiltakspakke, 2007
2009 | milliarder, 2009, pr, gav, 2008, odelstingets, københavn, soria, moria, dørum
2010 | 2010, 2009, gasskraftverk, statsråden, mongstad, jo, rensing, preses, vinter, fardal
2011 | 2011, 2012, mrd, 2010, egypt, libya, datalagringsdirektivet, adecco, votering, jo
2012 | 2012, tschudi, meldingen, 2011, grunnlovsforslag, felix, landbruksmeldingen, valgfag, valgfagene, bsu
2013 | åtte, 2013, tilleggsproposisjonen, 2014, fremskrittsparti, rød, todelingen, staahle, skatteklasse, mali
2014 | 2015, miljøpartiet, 2014, arbeiderpartiet, 2013, budsjettforliket, hansson, grønne, senterpartiet, syria
2015 | oppfølgingsspørsmål, barnearbeid, flytoget, bærekraftmålene, triton, lengeværende, 2015, interpellanten, tusenårsmålene, bærekraftmål
chi_square
2008 | milliarder, renten, finanskrisen, budsjettet, bankene, tiltakspakke, jørstadmoen, 2009, anleggsbransjen, olavsvern
2009 | milliarder, pr, gav, odelstingets, 2009, 2008, københavn, dørum, tiltakspakken, moria
2010 | 2010, 2009, gasskraftverk, mongstad, statsråden, rensing, preses, jo, fardal, vinter
2011 | 2011, 2012, mrd, 2010, egypt, adecco, libya, datalagringsdirektivet, votering, fm
2012 | tschudi, 2012, felix, grunnlovsforslag, mågerø, valgfagene, meldingen, landbruksmeldingen, valgfag, 2011
2013 | åtte, 2013, tilleggsproposisjonen, 2014, todelingen, staahle, fremskrittsparti, skatteklasse, mali, rød
2014 | 2015, miljøpartiet, 2014, arbeiderpartiet, 2013, budsjettforliket, hansson, arnstad, syria, samarbeidspartiene
2015 | triton, bærekraftmålene, bærekraftmål, partisanene, krigshistorien, ressursmobilisering, personvalg, frigjøringen, svalbardmelding, graviditetsdiskriminering
gnd
2008 | renten, jørstadmoen, samferdsledepartementet, kommunekreditt, skatteskjerpelsene, pengemarkedet, olavsvern, kredittilsynet, ventemottak, milliarder
2009 | odelstingets, milliarder, ballo, hijab, dørum, gav, pr, københavn, aksjonæravtalen, biodiesel
2010 | preses, kløverhagen, 4352, 4111, 1229, nis, oddekalv, samkjøringsrapporten, icesave, shortsalg
2011 | adecco, personvernalliansen, 5175, fm, tahrir, flyforbudssone, grotten, hunstad, godafoss, piratvirksomheten
2012 | tschudi, felix, mågerø, nordområdelogistikk, fjordfiskenemnd, brystkreftopererte, korpsbevegelsen, crc, finansklagenemnda, rammestyring
2013 | staahle, tilleggsproposisjonen, skatteklasse, åtte, mali, todelingen, sjømatmeldingen, aasta, vekstpakken, blyhagl
2014 | 2015, miljøpartiet, 2014, hansson, budsjettforliket, miljødirektoratet, samarbeidspartiene, arnstad, isil, rasmus
2015 | triton, bærekraftmålene, bærekraftmål, krigshistorien, partisanene, ressursmobilisering, personvalg, frigjøringen, graviditetsdiskriminering, svalbardmelding
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment