Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Jari Bakken jarib

Block or report user

Report or block jarib

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View spacy-nlpl-report.json
This file has been truncated, but you can view the full file.
[
{
"path":"data/vectors-all/11-100",
"training":[
{
"meta":{
"lang":"nb",
"pipeline":[
"tagger",
@jarib
jarib / spacy-nlpl-report.txt
Last active Dec 28, 2018
Evaluating NLPL vectors for Spacy
View spacy-nlpl-report.txt
=========
Model 0
=========
Path: data/vectors-all/11-100
Vectors
-------
Algorithm: Gensim Continuous Skipgram
Corpus : Norsk Aviskorpus + NoWaC + NBDigital (lemmatized=False, case preserved=True, tokens=3028545953)
URL : http://vectors.nlpl.eu/repository/11/100.zip
View spacy-sentence-segmentation.py
import spacy
nlp = spacy.load('data/models/model7')
for idx, sent in enumerate(nlp('Hva heter du? Jeg heter Jonas.').sents):
print (idx, sent)
#
# Output:
#
# 0 Hva heter du? Jeg heter Jonas.
View lange-ord.txt
det-kongelige-totalt-uakseptable-dette-må-det-gjøres-noe-med-departementet.
Riksgrensen/Svinesund–Oslo–Trondheim–    Steinkjer
sosialdemokratisk-senterparti-koalisjonsregjering.
familiegjenforenings-/familieetableringspolitikken
familieetablering/familiegjenforeningspolitikken.
familieetablering/familiegjenforeningspolitikken,
brannforsikringstakst/fullverdiforsikringstakst,
arbeidstidsbestemmelser/arbeidsmiljøbestemmelser
kommunehelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten.
det-offentlige-skal-løse-alle-oppgaver-partiet.
View patch.rb
module BrowserMob
module Proxy
class Server
def create_process
process = ChildProcess.new("cmd.exe", "/c", "#{@path} --port #{@port}")
process.leader = true
process.io.inherit! if @log
process
@jarib
jarib / feilplasserte.md
Created Jun 15, 2015
Feilplasserte referater
View feilplasserte.md

2014-2014

  • s080409
  • s130507
  • s130529
  • s130610
  • s150430

2013-2014

View -
0231VALGKRETSER.SOS
0625VALGKRETSER.SOS
1101VALGKRETSER.SOS
1111VALGKRETSER.SOS
1112VALGKRETSER.SOS
1114VALGKRETSER.SOS
1119VALGKRETSER.SOS
1120VALGKRETSER.SOS
1121VALGKRETSER.SOS
1124VALGKRETSER.SOS
View signifikant.txt
jlh
2008 | milliarder, budsjettet, finanskrisen, renten, 2009, budsjett, 2008, situasjonen, bankene, tiltakspakke
2009 | milliarder, 2009, 2008, pr, gav, odelstingets, forhold, soria, moria, københavn
2010 | 2010, statsråden, jo, 2009, forhold, altså, saken, debatten, se, gasskraftverk
2011 | 2011, jo, 2010, mrd, 2012, se, andre, norge, faktisk, hvert
2012 | 2012, 2011, tschudi, meldingen, andre, god, grunnlovsforslag, felix, måte, landbruksmeldingen
2013 | åtte, 2013, rød, 2014, høyre, venstre, tilleggsproposisjonen, grønne, mrd, regjeringen
2014 | 2015, arbeiderpartiet, 2014, miljøpartiet, 2013, grønne, senterpartiet, forrige, budsjettforliket, hansson
2015 | triton, bærekraftmålene, bærekraftmål, partisanene, krigshistorien, ressursmobilisering, personvalg, frigjøringen, svalbardmelding, graviditetsdiskriminering
mutual_information
View index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="no">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<link href="http://gmpg.org/xfn/11" rel="profile">
<title>test</title>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/d3/3.4.13/d3.js"></script>
<script src="http://files.holderdeord.no/code/c3js/c3-0.4.10-rc5/c3.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="http://files.holderdeord.no/code/c3js/c3-0.4.10-rc5/c3.min.css">
View foo.diff
diff --git a/javascript/firefox-driver/js/firefoxDriver.js b/javascript/firefox-driver/js/firefoxDriver.js
index 3aadcc7..5a4e4f0 100644
--- a/javascript/firefox-driver/js/firefoxDriver.js
+++ b/javascript/firefox-driver/js/firefoxDriver.js
@@ -198,7 +198,7 @@ function injectAndExecuteScript(respond, parameters, isAsync, timer) {
var script = parameters['script'];
var converted = Utils.unwrapParameters(parameters['args'], doc);
- if (doc.designMode && 'on' == doc.designMode.toLowerCase()) {
+ if ((doc.designMode && 'on' == doc.designMode.toLowerCase()) || bot.userAgent.isProductVersion(35)) {
You can’t perform that action at this time.