Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View jarib's full-sized avatar

Jari Bakken jarib

View GitHub Profile
git clone git@github.com:ImperialCollegeLondon/covid19model.git
sudo apt-get update
sudo apt install docker.io emacs25-nox
sudo usermod -aG docker $USER
docker build -f docker/Dockerfile -t covid19model:latest .
docker run --rm --user $(id -u):$(id -g) -v $(pwd):/var/model -e FULL=TRUE covid19model:latest
This file has been truncated, but you can view the full file.
[
{
"path":"data/vectors-all/11-100",
"training":[
{
"meta":{
"lang":"nb",
"pipeline":[
"tagger",
"parser",
@jarib
jarib / spacy-nlpl-report.txt
Last active December 28, 2018 15:26
Evaluating NLPL vectors for Spacy
=========
Model 0
=========
Path: data/vectors-all/11-100
Vectors
-------
Algorithm: Gensim Continuous Skipgram
Corpus : Norsk Aviskorpus + NoWaC + NBDigital (lemmatized=False, case preserved=True, tokens=3028545953)
URL : http://vectors.nlpl.eu/repository/11/100.zip
import spacy
nlp = spacy.load('data/models/model7')
for idx, sent in enumerate(nlp('Hva heter du? Jeg heter Jonas.').sents):
print (idx, sent)
#
# Output:
#
# 0 Hva heter du? Jeg heter Jonas.
det-kongelige-totalt-uakseptable-dette-må-det-gjøres-noe-med-departementet.
Riksgrensen/Svinesund–Oslo–Trondheim–    Steinkjer
sosialdemokratisk-senterparti-koalisjonsregjering.
familiegjenforenings-/familieetableringspolitikken
familieetablering/familiegjenforeningspolitikken.
familieetablering/familiegjenforeningspolitikken,
brannforsikringstakst/fullverdiforsikringstakst,
arbeidstidsbestemmelser/arbeidsmiljøbestemmelser
kommunehelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten.
det-offentlige-skal-løse-alle-oppgaver-partiet.
module BrowserMob
module Proxy
class Server
def create_process
process = ChildProcess.new("cmd.exe", "/c", "#{@path} --port #{@port}")
process.leader = true
process.io.inherit! if @log
process
@jarib
jarib / feilplasserte.md
Created June 15, 2015 16:38
Feilplasserte referater

2014-2014

  • s080409
  • s130507
  • s130529
  • s130610
  • s150430

2013-2014

0231VALGKRETSER.SOS
0625VALGKRETSER.SOS
1101VALGKRETSER.SOS
1111VALGKRETSER.SOS
1112VALGKRETSER.SOS
1114VALGKRETSER.SOS
1119VALGKRETSER.SOS
1120VALGKRETSER.SOS
1121VALGKRETSER.SOS
1124VALGKRETSER.SOS
jlh
2008 | milliarder, budsjettet, finanskrisen, renten, 2009, budsjett, 2008, situasjonen, bankene, tiltakspakke
2009 | milliarder, 2009, 2008, pr, gav, odelstingets, forhold, soria, moria, københavn
2010 | 2010, statsråden, jo, 2009, forhold, altså, saken, debatten, se, gasskraftverk
2011 | 2011, jo, 2010, mrd, 2012, se, andre, norge, faktisk, hvert
2012 | 2012, 2011, tschudi, meldingen, andre, god, grunnlovsforslag, felix, måte, landbruksmeldingen
2013 | åtte, 2013, rød, 2014, høyre, venstre, tilleggsproposisjonen, grønne, mrd, regjeringen
2014 | 2015, arbeiderpartiet, 2014, miljøpartiet, 2013, grønne, senterpartiet, forrige, budsjettforliket, hansson
2015 | triton, bærekraftmålene, bærekraftmål, partisanene, krigshistorien, ressursmobilisering, personvalg, frigjøringen, svalbardmelding, graviditetsdiskriminering
mutual_information
<!DOCTYPE html>
<html lang="no">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<link href="http://gmpg.org/xfn/11" rel="profile">
<title>test</title>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/d3/3.4.13/d3.js"></script>
<script src="http://files.holderdeord.no/code/c3js/c3-0.4.10-rc5/c3.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="http://files.holderdeord.no/code/c3js/c3-0.4.10-rc5/c3.min.css">