Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Referat halvårsmøte Bitraf

Halvårsmøte

I foreningen Bitraf (orgnr. 898124452), Torsdag 19. oktober 2017, Pløensgate 4, Oslo

Dette er et uformelt møte for medlemmene i foreningen, som supplement til den årlige generalforsamlingen.

https://www.meetup.com/bitraf/events/243013113/

Agenda

 • Økonomisk tilstand
 • Innkjøp
 • Utvidelse på verksted
 • Feedback på nylige endringer

Økonomisk tilstand

Bitraf går for øyeblikket noe i minus per måned. Rundt -5000 basert på faste utgifter og inntekter.

Før utvidelsen av verksted gikk vi noe i pluss.

Hvordan forbedre? Mer events er veldig viktig! Alle medlemmer oppfordres til å holde kurs eller andre morsomme ting, som trekker nye folk inn, og gjør at folk ønsker å bli medlem

Regine trenger utstyr til å bli kjøpt inn for å holde kurs i resincasting. Har vært litt vanskelig da kasserer har vært meget opptatt denne våren. Tiltak: Dele tilgang til foreningens Visa kort blandt flere i styret,

Vi har 2 ledige kontorplasser for øyeblikket. Medlemmer oppfordres å reklamere for dette på Facebook.

Det er noen utestående/forsinkede fordringer på kontorplasser. Mulig tiltak: Legg inn automatisk sjekk at betaling er gjort for dørtilgang for kontoplass-brukere?

Ønskede kurs

TODO: Link google doc

Utstyrsinnkjøp

Med støtte-pengene fra Sparebankstifelsen er det blitt satt igang utbedringer av utstyr på verkstedet.

Det er blitt kjøpt inn:

 • Lakkskap til malerom
 • En ekstra laserkutter (levering: November)
 • Bordsag,dykksag osv
 • Masse elektrisk hånd verktøy
 • Forbruksmateriell som borr og bits

Sammen med utstyret er det bestemt at ca 10 stk Enten gjøres dette i Bitraf sine lokaler (må da være operasjonelt), eller hos leverandør.

Redsail laser-vedlikehold.

Når den nye laseren kommer og er operasjonell gjør vi ordentlig vedlikehold av den eksisterende laseren.

Krever deler. Mesteparten kommer med den nye laseren, men noe må fortsatt bestilles:

 • V-hjul for gantry.
 • Autofokus-probe. Fra Redsail?

Oppgradering av 3d-printere

Det er stadig noe tull med 3d-printerene, noe som gjør bruk og spesielt det å holde kurs vanskeligere. Christian A. ønsker å oppgradere slik at de blir enklere å vedlikeholde. Får støtte til å lage en liste over innkjøp som trengs, og sende til styret for godkjenning.

Ønskeliste for innkjøp

Vi har to lister hvor man kan legge inn ønsker:

 • Ønsket utstyr på wikisiden
 • Poll på Facebook postet av Aman

Eksempel på ønsker derifra er: Liten injection molding maskin

Når folk ønsker seg en type maskin, er det best om de setter seg inn i hva som finnes, og foreslår en konkret modell. Og har en liste over annet utstyr som trengs for bruk.

Styret vil gå igjennom denne listen når de store tiltakene i verksted er betalt for.

Verksted-oppgradering

Malerom

Vegger er satt opp. Vi har godkjennelse av Thon for utlufting til bakgård. Trenger VVS montør for flytting av eksisterende ventilasjonsanlegg for verksted. Har fått tilbud, må bare bestille oppdraget. Thomas gjør dette til uken.

Trenger også elektriker for å sette opp vifte. Elektriker trengs også til en del, feks på treverksted. Styret har en liste og vil bestille tjenesten snart.

Etter dette blir det dugnad for å gjøre ferdig utluftingen og rommet.

Materiallager

Har blitt bygget på dugnad. Langt bedre tilgjengelighet av materialer for salg i Bitmart. Har allerede omsatt for mer enn tidligere måneder grunnet dette

Treverksted

Er i stor grad operasjonelt med det som fantes fra før av utstyr. Tre-dreiebenk krever elektriker før operasjonell.

Treavfall-system

Finnes nå bøtter for kasting av treverk, disse tømmes i en iSekk når vi har nok. Har blitt bygget av Nikolai.

Viktig: Alle biter som skal kastes kappes opp slik at de er mindre enn bøttene Viktig: Plast og andre materialer skal ikke her. Må gå som restavfall

I etterkant av møtet tok vi å tømte. Det gikk 20 bøtter på en sekk, noe mindre enn forventet.

Metallverksted

Mulig at vi flytter dreiebenk og manuell-fres for metall inn i hjørnet mot treverksted. Dette for å åpne opp verkstedet litt mer og kunne sikre utstyret bedre. Det vil da trengs elektriker-arbeid, særlig for dreiebenk (3-fas).

Tilgangskontroll

Det er ønskelig å ha elektronisk tilgangskontroll, spesielt på nytt utstyr. Dette kan hjelpe både med å sikre at folk legger tilbake portabelt utstyr, og etterhvert at man kan sjekke at folk har nødvendig kurs osv for bruk

Oppfølging av verkstedoppgradering

Det er ønskelig at vi holder en åpning av det nye verkstedet, og da inviterer Sparkebankstiftelsen, medlemmer, venner og presse til feiring.

Dette blir nok på nyåret, selv om vi håper at deler av verkstedet er 'ferdig' før den tid, feks treverksted og malerom.

Vi må også skrive en liten rapportert til Sparkebankstiftelsen.

Tilbakemeldinger på nye endringer

Feks til nytt materiallagersystem for medlemmer, hvor man må kjøpe lapper for å ha på materialet som skal lagres. En del var meget positive. Noen var OK positive. Ingen negative tilbakemeldinger.

Det finnes nå mye gratis-materialer, folk oppfordres til å benytte det så mye som mulig.

Diverse

Kontorplassbrukere ringer på nede istedet for å bruke appen

Og går deretter rett opp i 4 etg. Folk blir ventende i labben på gjester

Dette er delvis fordi 4etg ikke har portannlegg oppkoplet, da det var plagsomt

Tiltak: Flytt døråpneren i kontoret til en praktisk plass, og gjør den operasjonell igjen. Tiltak: Sett opp lapp ved døra igjen (uten Bitraf). "Kontor 4etg"

@jonnor
Copy link
Author

jonnor commented Oct 23, 2017

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment