Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Jon Nordby jonnor

View GitHub Profile
@jonnor
jonnor / AutomationCurveFloat.scp
Created Jan 4, 2022
Preset example for Ossia Score automation curves
View AutomationCurveFloat.scp
{
"Key": {
"Uuid": "d2a67bd8-5d3f-404e-b6e9-e350cf2a833f",
"Effect": ""
},
"Name": "Generated Curve Copy",
"Preset": {
"ObjectName": "CurveModel",
"id": 45345,
"Segments": [
@jonnor
jonnor / mlflow_keras_tuner.py
Created Nov 14, 2021
MLFlow integration for Keras-Tuner
View mlflow_keras_tuner.py
"""mlflow integration for KerasTuner
Copyright: Soundsensing AS, 2021
License: MIT
"""
import uuid
import structlog
View minimpl.py
import keras
def mlp(n_features, n_classes, first, hidden, activation):
from keras.layers import Dense
shape = (n_features, 1)
model = keras.Sequential()
model.add(Dense(first, input_shape=shape))
View gist:7c1b43e716dbe1a55672c44303d5bda5
# Notater
https://www.meetup.com/bitraf/events/244529304/
Oktober 31, 2017
Førstehjelpskurs for medlemmer. Spesielt ting som kan oppstå på verksted/labben
Nikolai kjenner ambulansesjåfør som kanskje kan holde kurs.
Norsk Luftambulanse o.l. kan holde slike kurs
Tilgangskontroll
@jonnor
jonnor / bitraf-halvårsmøte-2017.md
Created Oct 23, 2017
Referat halvårsmøte Bitraf
View bitraf-halvårsmøte-2017.md

Halvårsmøte

I foreningen Bitraf (orgnr. 898124452), Torsdag 19. oktober 2017, Pløensgate 4, Oslo

Dette er et uformelt møte for medlemmene i foreningen, som supplement til den årlige generalforsamlingen.

https://www.meetup.com/bitraf/events/243013113/

@jonnor
jonnor / referat.md
Created Oct 18, 2017
Innføring i dokumentasjon for verksteddrift referat
View referat.md

Referat fra møte "Innføring i dokumentasjon for verksteddrift" https://www.meetup.com/bitraf/events/243807279/

Bitraf, Oktober 17 2017

Bakgrunn

Makerspacer/delte verksteder gir brukere tilgang på utstyr og maskiner som potensielt er farlige for brukeren (og andre personer i lokalet).

View gist:f90df864e70faae31f7a
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script src="./noflo-noflo-runtime-iframe/runtime/network.js"></script>
</head>
<body>
<script>
var iframeRuntime = window.NofloIframeRuntime; //require('noflo-runtime-iframe');
@jonnor
jonnor / noflo-list-components.js
Created Nov 6, 2014
NoFlo list components and metadata
View noflo-list-components.js
var noflo = require('noflo');
var rootdir = './';
var loader = new noflo.ComponentLoader(rootdir);
loader.listComponents(function() {
console.log(loader.components);
Object.keys(loader.components).forEach(function(name) {
loader.load(name, function(component) {
console.log(name);
@jonnor
jonnor / cocoaflow-engine-sketch.m
Last active Aug 29, 2015
Dataflow/FBP engine sketch in Objective-C
View cocoaflow-engine-sketch.m
#include <Foundation/Foundation.h>
#include <stdio.h>
#include <objc/objc.h>
/*
TODO: Implement addNode,connect,addInitial for building network incrementally
TODO: Implement a component factory, to instantiate component from string name
TODO: Implement parsing of FBP .json format, build network from this
TODO: Implement queing of messages and asyncronous delicivery
*/
@jonnor
jonnor / microflo-fbcs-format-example-annotated.cpp
Last active Aug 29, 2015
MicroFlo command stream format (FBCS), annotated
View microflo-fbcs-format-example-annotated.cpp
// build/avr/firmware.cpp
#include <avr/pgmspace.h>
const unsigned char graph[] PROGMEM = {
0xa,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0, // stop network, clear old graph
0xf,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0, // configure debug level etc
0xb,0x7,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0, // create node of component 0x7. This becomes node 0x1, next one 0x2 etc
0xb,0xb,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0xb,0x5,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,