Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@laacz
laacz / readme.md
Created Aug 8, 2022
Kadastrs data download and import into PostGIS
View readme.md

Loading LV Cadastre into postgis

First, download all files, unzip and concatenate them into single shapefile. Takes around haf an hour.

#!/usr/bin/env bash

# Download all your data from https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/kadastra-informacijas-sistemas-atverti-telpiskie-dati
# into data/kadastrs/ folder
# Script does the following:
@laacz
laacz / naive.php
Created Jan 5, 2022
Naive postgis MVT tileserver
View naive.php
<?php
require('../vendor/autoload.php');
$dotenv = Dotenv\Dotenv::createMutable(__DIR__ . '/../');
$dotenv->load();
const WORLD_MERCATOR_MAX = 20037508.3427892;
const WORLD_MERCATOR_MIN = -WORLD_MERCATOR_MAX;
const WORLD_MERCATOR_SIZE = WORLD_MERCATOR_MAX - WORLD_MERCATOR_MIN;
@laacz
laacz / ekas.md
Created Jan 2, 2022
Lielākās ēkas Latvijā pēc apbūves platības
View ekas.md
Tuvākā adrese Ēkas kadastra numurs Zemes gabala kadastra numurs Platība
Ziemeļu iela 19A, Liepāja, LV-3405 17000110026001 17000110026 116650
Augusta Deglava iela 161, Rīga, LV-1021 01000920663009 01000920663 74554
Višķu iela 21S, Daugavpils, LV-5410 05000070063004 05000070141 65722
Višķu iela 17A, Daugavpils, LV-5410 05000071402006 05000071402 63436
Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019 01000720108001 01000720108 59598
Brīvības gatve 372, Rīga, LV-1006
@laacz
laacz / import.sh
Last active Jan 1, 2022
Kadastrs shapefiles import into PostGIS
View import.sh
#!/usr/bin/env bash
# Download all your data from https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/kadastra-informacijas-sistemas-atverti-telpiskie-dati
# Script does the following:
# 1. Creates a single shapefile with all the layers
# 2. Imports all the layers into PostGIS
APPEND=0
LAYERS="KKCadastralGroup KKBuilding KKEngineeringStructurePoly KKParcel KKParcelBorderPoint KKParcelError KKParcelPart KKSurveyingStatus KKWayRestriction"
DB=vzd
@laacz
laacz / feedly.js
Last active Aug 3, 2022
If you have more than 1k unread entries in Feedly, this is what you do to get full counts
View feedly.js
document.querySelector('#feedlyChrome__leftnav-wrapper > div > nav.LeftnavList > div.LeftnavList__feed-list > div:nth-child(2) > div.MockLink.LeftnavListRow.LeftnavListRow--selected > span.LeftnavListRow__count')
.innerText = Array.from(document.querySelectorAll('.LeftnavListRow__count')).map((val) => val === "1K+" ? 0 : parseInt(val.innerText, 10)).reduce((a, b) => a + b)
@laacz
laacz / String-int-extension.swift
Last active Sep 23, 2020
String access (set AND get) by int indices or ranges in Swift 5.
View String-int-extension.swift
/**
*
* Since Swift has no concept of real world String uses, I just had to make this extension.
* With this extension you can set and get following:
*
* Access String by Int index:
* let second = string[1]
*
* Set value by index or range:
* string[1] = "a"
@laacz
laacz / API.md
Last active Aug 3, 2022
"Presē pirms 100 gadiem" API
View API.md

Triviāli. Viena pati metode. https://periodika.laacz.lv/api/1/issues. Ar GET. API pieejamība netiek garantēta. API versijas ietvaros destruktīvas atgriežamo datu struktūru izmaiņas netiek plānotas (t.i. - pielietojot šo API, ņem vērā, ka, lai arī nost nekas neies, jauni atribūti var parādīties).

Tiek atgriezts (ja tiek, protams) sekojošas struktūras JSON.

{
  "issues": [ // Masīvs ar numuriem
    { 
      "id": 557973, 
      "periodical_id": 152,
View latvia.tzdata
# Latvia
# From Liene Kanepe (1998-09-17):
# I asked about this matter Scientific Secretary of the Institute of Astronomy
# of The University of Latvia Dr. paed Mr. Ilgonis Vilks. I also searched the
# correct data in juridical acts and I found some juridical documents about
# changes in the counting of time in Latvia from 1981....
#
# Act No. 35 of the Council of Ministers of Latvian SSR of 1981-01-22 ...
@laacz
laacz / eveseliba-doc.md
Last active Aug 3, 2022
E-veselības doki
View eveseliba-doc.md

Viss > E-veselība > Dokumentācija

Ņemts no e-veselības dokumentācijas wiki.

 1. Pierakstu un nosūtījumu informācijas sistēma: Web lietotāju platformas darbnespējas lapas modulis. Programmatūras projektējuma apraksts
  Šis dokuments apraksta Veselības aprūpes WEB lietotāju platformas (Portāls) darbnespējas lapas moduļa detalizēto projektējumu.
 2. Pierakstu un nosūtījumu informācijas sistēma: Web lietotāju platformas darbnespējas lapas modulis. Programmatūras prasību specifikācija
  Šis dokuments apraksta Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas (Portāls) darbnespējas lapas apstrādes modulim izvirzītās funkcionālās prasības.
 3. [Pierakstu un nosūtījumu informācijas sistēma: Programmatūras projektējuma apraksts](https://viss.gov.lv/-/
@laacz
laacz / desolate.geojson
Last active Apr 16, 2019
Visnomaļākie 1x1km pleķi Latvijā (vistālāk no jebkādām ēkām)
View desolate.geojson
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.