Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@laacz

laacz/API.md

Last active Sep 11, 2020
Embed
What would you like to do?
"Presē pirms 100 gadiem" API

Triviāli. Viena pati metode. https://periodika.laacz.lv/api/1/issues. Ar GET. API pieejamība netiek garantēta. API versijas ietvaros destruktīvas atgriežamo datu struktūru izmaiņas netiek plānotas (t.i. - pielietojot šo API, ņem vērā, ka, lai arī nost nekas neies, jauni atribūti var parādīties).

Tiek atgriezts (ja tiek, protams) sekojošas struktūras JSON.

{
  "issues": [ // Masīvs ar numuriem
    { 
      "id": 557973, 
      "periodical_id": 152,
      "issue_number": "206",
      "date": "1920-09-10T00:00:00+01:36", // Datums, kurā numurs iznācis
      "articles_count": 60, // Cik rakstu
      "sort": "1Latviešu", // Kārtošanas vajadzībām (var ignorēt)
      "reader_link": "http://periodika.lv/...", // Saite uz periodika.lv lasītāju
      "periodical": { // Satur info par izdevumu
        "id": 152,
        "title": "Brīvā Zeme",
        "is_lva": 1,
        "language": "Latviešu",
        "visible": 1
      },
      "articles": [ // Raksti. Masīvs.
        {
          "id": 2019220,
          "issue_id": 557973,
          "title": "Apspreede pee Satw. Sapulces prezidenta",
          "content": "Apspreede pee Satw. Sapulces...", // OCR teksts no periodika.lv
          "share_url": "https://periodika.laacz.lv/article/2019220", // Saite uz raksta versiju tīmeklī (šārēšanai)
          "items": [ // Raksta daļas. Principā, bildes. Masīvs
            {
              "article_id": 2019220,
              "begin": "P1_TB00006", // Daļas identifikators
              "url": "img/block?block=P1_TB00006&issue=/brze19...", // Saite uz periodika.lv lasītāju
              "page": 1,
              "image": "/article/2019220/item/P1_TB00006" // Saite uz daļas bildi
            }
          ]
        }
      ],
      "ads": [] // Masīvs ar reklāmām un sludinājumiem. Struktūra identiska articles.
    }
  ],
  "date": "1920-09-10T00:00:00+01:36" // Datums, par kuru vispār ir runa
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment