Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@letrunghieu
letrunghieu / index.js
Created December 19, 2018 09:08
Lambda transformation
'use strict';
console.log('Loading function');
let patterns = require('node-grok').loadDefaultSync();
let geoip = require('geoip-lite');
let device = require('device');
let countries = require('countryjs');
let moment = require('moment');
let grokPattern = "%{HTTPDATE:timestamp} %{IP:clientIP} %{NOTSPACE:username} %{WORD:method} %{NOTSPACE:uri} %{IP:serverIP} %{NUMBER:port} %{NOTSPACE:host} %{QUOTEDSTRING:userAgent} %{NOTSPACE:referer} %{NUMBER:status} %{NUMBER:bytesSent} %{NUMBER:requestTime} %{QUOTEDSTRING:forwardedFor} (?<forwardedPort>-|%{NUMBER}) (?<forwardedProtocol>-|%{NOTSPACE})";
@letrunghieu
letrunghieu / react-vist.js
Last active April 19, 2016 03:04
React Visualization
var ReactVis =
/******/ (function(modules) { // webpackBootstrap
/******/ // The module cache
/******/ var installedModules = {};
/******/ // The require function
/******/ function __webpack_require__(moduleId) {
/******/ // Check if module is in cache
/******/ if(installedModules[moduleId])
@letrunghieu
letrunghieu / data.json
Last active March 24, 2016 09:09
Demo chart data
[{"id":1,"x":18,"y":51,"z":2,"u":20,"v":48},
{"id":2,"x":30,"y":91,"z":22,"u":38,"v":29},
{"id":3,"x":3,"y":61,"z":9,"u":19,"v":19},
{"id":4,"x":9,"y":47,"z":61,"u":30,"v":58},
{"id":5,"x":25,"y":65,"z":7,"u":95,"v":20},
{"id":6,"x":4,"y":82,"z":15,"u":97,"v":89},
{"id":7,"x":42,"y":68,"z":3,"u":84,"v":99},
{"id":8,"x":34,"y":56,"z":17,"u":57,"v":10},
{"id":9,"x":2,"y":45,"z":65,"u":59,"v":38},
{"id":10,"x":14,"y":62,"z":39,"u":45,"v":7},
@letrunghieu
letrunghieu / index.html
Last active December 4, 2015 04:06
See the console for errors
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
<title>See the console</title>
<!-- Bootstrap -->
@letrunghieu
letrunghieu / Dashboard.php
Last active November 19, 2015 02:28
Laravel Dashboard Demo sample code
<?php
namespace App\Http\Middleware;
use Closure;
class Dashboard
{
/**
* Handle an incoming request.
@letrunghieu
letrunghieu / gist:84024c203949acbc7cb4
Last active August 29, 2015 14:08
Gigakyujin API
{
"id": "ecb79ae2-9fa2-9591-0f73-e94719358120",
"name": "Gigakyujin API",
"description": "",
"order": [],
"folders": [],
"timestamp": 1415158506401,
"synced": false,
"requests": [
{
@letrunghieu
letrunghieu / gist:4a7828f013d627275f87
Last active August 29, 2015 14:02
Sample CSV file with newline char
keyword,landing_page,col_1,col_2,col_3,quantity,type
resort phu quoc,salindaresort.com/vi/,Khai trương Resort 5 sao tại Phú Quốc,"<p><a href=""http://salindaresort.com/vi/"">Salinda Premium Resort &amp; Spa</a> được xây dựng trên diện tích 2,15ha với 121 phòng nghỉ và biệt thự đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bao gồm các dịch vụ khác như phòng hội nghị quốc tế, phòng họp phục vụ hội thảo và tổ chức sự kiện, hệ thống nhà hàng hải sản, quầy bar giải trí, hồ bơi, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là một trong những khách sạn sang trọng và hiện đại bậc nhất ở Phú Quốc. Các món ăn ở đây là kết hợp giữa ẩm thực truyền thống độc đáo Việt Nam với sự tinh tế trong ẩm thực phương Tây. Salinda Premium Resort &amp; Spa Phú Quốc dự kiến sẽ được khai trương vào tháng 8 năm 2014. Nơi đây không chỉ phù hợp để nghĩ dưỡng mà còn có thể tổ chức hội nghị, sự kiện cao cấp.</p>
<p><img src=""http://du-lich.chudu24.com/f/m/1305/06/pullman-danang-beach-resort-noi-dung-chan-ly-tuong.jpg"" alt=""Ảo diệu resort Phu Quoc mang tên Salinda