Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View livacengiz's full-sized avatar
🥂

Liva livacengiz

🥂
View GitHub Profile
View hydra-midi.js
//
// defino mis variables
let cc = Array(128).fill(0)
let notes = Array(128).fill(0)
let lastCc = 0
let lastNote = 0
let lastOctave = 0
let lastRelNote = 0
//
// declaro un handler de eventos midi
@livacengiz
livacengiz / otomat-hackathon.md
Created November 25, 2016 14:41 — forked from om3rcitak/otomat-hackathon.md
Otomat Hackathon
View otomat-hackathon.md
@livacengiz
livacengiz / detail.md
Last active July 30, 2018 07:59
Otomat Hackathon Detaylar
View detail.md

alt text

Nedir?

Creative coding (yaratıcı programlama) işlevsel olmasından çok yaratıcılığı ön plana çıkarmak için bilgisayar programları yazma işine verilen isimdir. Ortaya çıkan sonuçlar işitsel, görsel ya da başka herhangi bir formda olabilir.

Otomat, sürekli CRUD uygulamalar yapmaktan sıkılmış geliştiriciler olarak birlikte çok ilginç projeler geliştireceğimiz bir hackathon/creative coding partisi. 19-20 Kasım tarihlerinde (gece dahil) bir araya gelerek çok güzel görsel/işitsel ürünler üretip, çok güzel sohbetler edeceğiz.

Neler yapacağız?

Ne yapmak istiyorsanız! Yapılacak şey ve konu üzerine herhangi bir sınırlandırmamız yok. Ama etkinlik günü söyleyeceğimiz bazı teknik sınırlandırmalarımız olacak :) Bireysel olarak ya da grup olarak katılımak konusunda serbestsiniz. Hatta en güzeli herkesle yardımlaşmanız :)