Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@livacengiz
Last active July 30, 2018 07:59
Show Gist options
  • Save livacengiz/52466e2add0ad9a64b5a22c922716e8c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save livacengiz/52466e2add0ad9a64b5a22c922716e8c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Otomat Hackathon Detaylar

alt text

Nedir?

Creative coding (yaratıcı programlama) işlevsel olmasından çok yaratıcılığı ön plana çıkarmak için bilgisayar programları yazma işine verilen isimdir. Ortaya çıkan sonuçlar işitsel, görsel ya da başka herhangi bir formda olabilir.

Otomat, sürekli CRUD uygulamalar yapmaktan sıkılmış geliştiriciler olarak birlikte çok ilginç projeler geliştireceğimiz bir hackathon/creative coding partisi. 19-20 Kasım tarihlerinde (gece dahil) bir araya gelerek çok güzel görsel/işitsel ürünler üretip, çok güzel sohbetler edeceğiz.

Neler yapacağız?

Ne yapmak istiyorsanız! Yapılacak şey ve konu üzerine herhangi bir sınırlandırmamız yok. Ama etkinlik günü söyleyeceğimiz bazı teknik sınırlandırmalarımız olacak :) Bireysel olarak ya da grup olarak katılımak konusunda serbestsiniz. Hatta en güzeli herkesle yardımlaşmanız :) Sunumlar aşağıdaki 3 kategoride yapılacak:

Demoscene

Demoscene, bir bilgisayar sanatları alt kültürüdür. Temelinde interaktif olmayan, bilgisayarda gerçek zamanlı olarak görsel ve işitsel sunumlar yapan demo üretimi yatar. Bir demo’nun asıl amacı sanat, müzik ve programlama yeteneklerinin ve esas olarak eldeki çok kıt kaynakların elverebileceği maksimum performansın sergilenmesidir.

Oyun geliştirme

Oyun geliştirme kategorisinde istediğiniz bir araçla, istediğiniz tarzda bir oyun veya varolan bir oyunun remake’ini yapabilirsiniz.

Serbest stil

Üstteki kategorilerin hiç birine girmeyen işler bu başlık altında sunulacak. Aklınıza gelen hemen hemen her şey bu kategoriye girebilir.

Kullanacağımız Teknolojiler

Kullanılacak teknolojiler konusunda bir sınırlandırma olmamakla beraber sunum bilgisayarları Windows, Macos, Linux işletim sistemlerine sahip olacak. Etkinlik alanında isteyenlere geliştirme/sunum için pico-8 de sağlanacak. Ekstra bir isteğiniz varsa lütfen bildirin. Pico-8 nedir diyorsanız şu taraftan: lexaloffle.com/pico-8.php

Program

19 Kasım

  • 9:00-12:00 Açılış / Konuşmalar / Networking
  • 13:00 Hackathon başlangıcı

20 Kasım

  • 12:00 Hackathon bitişi
  • 14:00 Ürünlerin sunumları

Mekan

ATÖLYE | Ulaşım bilgileri için: atolye.io

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment