Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Vladimír Smitka lynt-smitka

View GitHub Profile
@yankiara
yankiara / oxygen-repeater-dynamic-query.php
Last active Apr 19, 2021
Use dynamic queries with Oxygen's repeater
View oxygen-repeater-dynamic-query.php
/* I'll put here different examples of dynamic query for Oxygen repeater :
* - Use one of the following repeater_dynamic_query definitions
* in code block just BEFORE the repeater
* - Set the repeater custom query settings : post type, number of posts, order...
* - Add the remove_action in a code block AFTER the repeater
*/
/****************************************************************************************************
* Display related posts for any CPT with taxonomy:
@spaze
spaze / ssls-letsencrypt.md
Last active Mar 15, 2018
Otevřená odpověd ssls.cz na e-mail s předmětem "Upozornění: Zabezpečení domény"
View ssls-letsencrypt.md

Provozovatelé ssls.cz poslali e-mail zákazníkům, kteří od nich dříve kupovali certifikáty, ale přešli na certifikáty od Let's Encrypt. Ukázku toho e-mailu najdete na https://twitter.com/parisek/status/802847950863011840, podobná srovnávací tabulka je i na https://www.ssls.cz/lets-encrypt.html. Napsal jsem ssls.cz otevřenou odpověď, kterou najdete v nezměněné podobě níže. (Opravil jsem jen překlepy a chybějící interpunkční znaménka, díky za jejich nahlášení.)

Dobrý den,

(tuto odpověď píšu jako otevřený dopis, publikoval jsem ji také na https://gist.github.com/spaze/e081b948b8cd7d06dddbe9e6fa65c5ac)

díky za e-mail, jsem Vaším bývalým zákazníkem a podobným textem, který obsahuje zavádějící i nepravdivé informace, si mě nezískáte zpět. Pro mě

@denji
denji / nginx-tuning.md
Last active Apr 20, 2021
NGINX tuning for best performance
View nginx-tuning.md

Moved to git repository: https://github.com/denji/nginx-tuning

NGINX Tuning For Best Performance

For this configuration you can use web server you like, i decided, because i work mostly with it to use nginx.

Generally, properly configured nginx can handle up to 400K to 500K requests per second (clustered), most what i saw is 50K to 80K (non-clustered) requests per second and 30% CPU load, course, this was 2 x Intel Xeon with HyperThreading enabled, but it can work without problem on slower machines.

You must understand that this config is used in testing environment and not in production so you will need to find a way to implement most of those features best possible for your servers.