Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View machal's full-sized avatar

Martin Michálek machal

View GitHub Profile
@machal
machal / ai-letter.md
Created March 31, 2023 06:55
Pause Giant AI Experiments: An Open Letter (česky)

Pause Giant AI Experiments: An Open Letter (česky)

Systémy umělé inteligence s lidskou inteligencí mohou pro společnost a lidstvo představovat vážná rizika, jak ukázal rozsáhlý výzkum[1] a jak uznávají špičkové laboratoře umělé inteligence.Jak se uvádí v široce schválených zásadách umělé inteligence Asilomar, pokročilá umělá inteligence by mohla představovat zásadní změnu v historii života na Zemi a měla by být plánována a řízena s odpovídající péčí a prostředky. Bohužel k takovému plánování a řízení nedochází, přestože v posledních měsících se laboratoře umělé inteligence ocitly v nekontrolovatelném závodě o vývoj a nasazení stále výkonnějších digitálních myslí, které nikdo - ani jejich tvůrci - nedokáže pochopit, předvídat ani spolehlivě kontrolovat.

Současné systémy umělé inteligence se nyní stávají v obecných úkolech konkurenceschopnými vůči lidem[3] a my si musíme položit otázku: Měli bychom nechat stroje, aby zaplavily naše informační kanály propagandou a nepravdou? Měli bychom automatizovat všechna

@machal
machal / index.js
Last active April 20, 2022 08:03
Web Vitals - multi-domain (apps script)
/**
* Settings
*/
var CrUX_API_KEY = 'AIzaSyBTV0kxLTeSL-vSpKIakbDJrTzfWNhU9c8';
var CRUX_METRICS = ['first_input_delay', 'largest_contentful_paint', 'cumulative_layout_shift'];
var DEVICE_MOBILE = 'PHONE';
var DEVICE_DESKTOP = 'DESKTOP';
// Set to false to production run
@machal
machal / perf-diagnostics.css
Last active June 8, 2021 13:12 — forked from tkadlec/perf-diagnostics.css
CSS used to highlight potential performance issues
:root {
--violation-color: red; /* used for clear issues */
--warning-color: orange; /* used for potential issues we should look into */
}
/* IMAGES */
/*
* Lazy-Loaded Images Check
* ====
@machal
machal / script.txt
Created March 3, 2021 15:24
WebpageTest script without Optanon cookie bar
setCookie http://www.testlivesport.cz OptanonConsent=isIABGlobal=true&datestamp=Thu+Feb+18+2021+13%3A22%3A36+GMT%2B0100+(Central+European+Standard+Time)&version=6.8.0&landingPath=NotLandingPage&groups=C0001%3A1%2CC0002%3A1%2CC0003%3A1%2CC0004%3A1%2CSTACK8%3A1%2CSTACK13%3A1&hosts=&legInt=&AwaitingReconsent=false&geolocation=CZ%3B10
setCookie http://www.testlivesport.cz OptanonAlertBoxClosed=2021-02-18T12:22:36.758Z
navigate %URL%
@machal
machal / index.html
Last active July 22, 2020 05:02
Browsersync demo
<!doctype html>
<html class="no-js" lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>
Browsersync demo
@machal
machal / after.html
Last active April 3, 2020 03:25
Serving JS as async/defer - before and after
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>JS serving: After</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<!-- JS: Analytika - Měření návštěvnosti: Google Analytics -->
<script>
@machal
machal / index.html
Created March 25, 2020 04:26
ES6 modules basic demo for vzhurudolu.cz
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>
ES6 modules demo
@machal
machal / 1-component-list.twig
Last active February 10, 2020 05:36
Newsletter component for Kiwi.com Orbig design system by SUPERKODERS
<table class="t-list {{ class }}" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
{% for item in items %}
<tr>
<th class="t-list__item">
{% embed "../components/t-icon.twig" with {'iconUrl': item.icon} %}
{% block content %}
{{ item.content }}
{% endblock %}
{% endembed %}
@machal
machal / gulpfile.js
Created February 7, 2019 05:37
SVG workflow SUPERKODERS
var config = require('./helpers/getConfig.js');
var gulp = require('gulp');
var nunjucksRender = require('gulp-nunjucks-render');
var notify = require('gulp-notify');
var plumber = require('gulp-plumber');
var cachebust = require('gulp-cache-bust');
var fs = require('fs');
var path = require('path');
@machal
machal / template.scss
Created May 22, 2018 13:43
Empty SCSS file template
/*
Molecule Component
==================
Using for …
Documentation: http://example.com/pattern-lab/component
*/
// Structure: