Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mackuba
Last active December 15, 2015 19:49
Show Gist options
 • Save mackuba/5314127 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mackuba/5314127 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Notes from Kraków Lambda Lounge meetup [PL]

Notatki z Lambda Lounge meetup

Ogólnie:

 • immutability
 • higher-order functions
 • first-class functions
 • stan przekazywany explicit w argumentach, a nie przechowywany gdzieś tam i zmieniany w miejscu przez nie wiadomo kogo
 • referential transparency - funkcja dostając dane argumenty zawsze zwróci tą samą wartość
 • nie ma rozróżnienia na == vs. equals
 • primitive obsession
 • czytelniejszy kod, prostsze testowanie i debugowanie
 • łatwiejsza współbieżność
 • nowy punkt widzenia, stymulacja mózgu ;)
 • podobny sposób myślenia jak w matematyce
 • znajomość języków funkcyjnych pozwala pisać lepszy kod w językach imperatywnych/obiektowych
 • może być trudno znaleźć ludzi do pracy i pracę (języki dla samotnych wilków)
 • kod napisany przez jednego wymiatacza może być niezrozumiały dla innego

Ocaml

 • jakaś firma w USA pisze w tym soft do gry na giełdzie
 • poza tym mało kto tego używa

Lisp

 • można w nim napisać wszystko
 • Paul Graham w nim napisał Yahoo Store
 • kod traktowany tak samo jak dane
 • mało kto tego używa, przynajmniej w Polsce

Clojure

 • współpraca z JVM
 • kod traktowany tak samo jak dane
 • trochę bardziej popularny niż zwykły Lisp
 • niektórzy z Ruby/Rails community się przenoszą, są biblioteki do web development
 • jakiś startup w Krakowie

Erlang

 • dobrze rozwiązana współbieżność
 • nacisk bardziej na współbieżność niż funkcyjność
 • jest trochę dużych firm które tego używają

Haskell

 • bardziej “true” niż reszta
 • mało popularny

Scala

 • współpraca z JVM
 • multi-paradigm, więc łatwiej się przerzucić i łatwiej przekonać team lub znaleźć ludzi
 • ale też łatwiej iść na łatwiznę i nie pisać całkiem funkcyjnie
 • jeszcze za szybko się zmienia żeby była enterprise-ready
 • Twitter, Yammer, jest parę firm w Krakowie
@dktn
Copy link

dktn commented Apr 4, 2013

A propos Haskella - przykłady użyć w biznesie:
http://www.haskell.org/haskellwiki/Haskell_in_industry

@bambuchaAdm
Copy link

Lisp => Common Lisp (chociaz faktycznie bardzo często mówiąc lisp ma się na myśli tego)
Clojure (dialekt lispa na JVM'a)

Wartałoby zaznaczyć, że nie są to różne jezyki (jak obecny podział sugeruje) lecz dialekty tego samego.

@LIttleAncientForestKami
Copy link

Do listy "Ogólnych"

 • Pierwsze pięć punktów z listy ogólnie były punktami takiej jakby listy filarów funkcyjnego programowania.
 • referential transparency = referencyjna transparentność, albo idempotencja funkcji
 • dobra znajomość języków funkcyjnych; zrozumienie ich, pozwala na pisanie lepszego kodu imperatywnego / obiektowego. Zapoznanie się z nimi - niekoniecznie (vide "a co było nie tak z pętlą for?").
 • czytelniejszy kod, prostszy w odpluskwianiu czy testowaniu - bierze się to z braku stanu, zatem będzie taki, o ile nie będziemy pisać w językach funkcyjnych imperatywnie... Bo da się tak pisać.

Obiecane linki

Powody dla których się chcemy uczyć FP

 • coś nowego
 • nie mogę zrobić czegoś w imperatywnym języku, sięgam po funkcyjny
 • chcę być poliglotą
 • inne spojrzenie na świat
 • było dużo innych, niemała część jest w sekcji Ogólnie w punktach Kuby

Inne

Cytat niedokładny:

Nie mówmy o programowaniu obiektowym. Ono jest trudne i wielu, jak o nim mówi, nie rozumie go i mówi tak naprawdę o programowaniu imperatywnym.

@gumik
Copy link

gumik commented Apr 11, 2013

"referential transparency = referencyjna transparentność, albo idempotencja funkcji"

referential transparency to co innego niż indempotency:
http://en.wikipedia.org/wiki/Idempotence
http://en.wikipedia.org/wiki/Referential_transparency_(computer_science)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment