Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@marcellmars
Last active July 23, 2020 11:50
Show Gist options
  • Save marcellmars/a338f3e6598ac4f01a76730704bd1989 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save marcellmars/a338f3e6598ac4f01a76730704bd1989 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Nenad Romić (aka Marcell Mars, b. 1972). Napredni korisnik interneta.

Istraživač u Centru za Postdigitalne kulture Coventry Univerziteta.

Jedan je od osnivača web dizajn studija ShePOoArts Airways (1997.), nevladine organizacije Multimedijalni institut - mi2 (1999.), net.kulturnog kluba mama (2000.) te izdavačkog projekta i produkcijskog kolektiva EGOBOO.bits (2001.). Inicijator je Razmjene vještina (2004.) i serije (ne)konferencija Ništa se neće dogoditi (2006.) koje su okupile hakersku zajednicu i entuzijaste tehničke kulture u regiji.

S drugima pokrenuo i razvija projekte Memory of the World i Pirate Care.

U polju digitalnih medija je organizirao, producirao, konceptualizirao, kurirao brojne festivale, izložbe i konferencije, a samostalno radi i kao istraživač, programer i umjetnik. Njegov rad priznat je u stručnim pregledima relevantnih praksi medijskog dizajna, umjetnosti i društvenog angažmana u regiji, Istaknuta je javna ličnost za teme tehničke i pravne regulacije interneta, intelektualnog vlasništva i stvaralaštva.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment