Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@marcellmars
marcellmars / publiclibrarybrown
Last active Oct 9, 2015
Public Library Brown
View publiclibrarybrown
## the narrative
we started our 'public library' journey by simple proposal...
> see slide 1
we came out with that proposal following the big promise launched back in the 19th century after the bourgeois revolution...
> see slide 2
and that promise says:
people are equal....
View stupid fan and heat
#!/usr/bin/env python
import time
import subprocess
import datetime
while True:
tout = subprocess.check_output(["acpi", "-t"])
with open("/home/m/devel/sammox/laptop_temp", "w") as f:
f.write("{} {}".format(str(datetime.datetime.now()), tout))
@marcellmars
marcellmars / jkzg
Created Sep 13, 2015
javna biblioteka - zg aplikacija
View jkzg
### Javna knjižnica
**Javna knjižnica** dio je širih infrastrukturnih ekologija pristupa i proizvodnji znanja, te znanja o znanju. Prateći trajektoriju institucije javne knjižince iz bilo kojeg trenutka od sredine dvadesetog stoljeća naovamo pretpostavili bi da će globalna komunikacijska mreža poput interneta omogućiti do tada neviđene razmjere osiguranja pristupa znanju. No, to se nije dogodilo. Restriktivna zakonska regulacija autorskih prava, kao i neoliberalne politike štednje osudili su javne knjižnice na izumiranje.
Projekt "**Javna knjižnica**" okosnica je zagovaračkog rada na emancipatornim potencijalima podruštvljenih mrežnih tehnologija, teorijske i praktične medijske edukacije u amaterskom knjižničarstvu, kao i istraživanje i razvoj distribuirane mrežne infrastrukture za knjižničare amatere.
**"Memory of the world"**^ je skup alata i serverska infrastruktura razvijena kao referentna implementacija i dokaz koncepta (eng. *reference implementation*, *proof of concept*) prema viziji i propoziciji a
@marcellmars
marcellmars / transformacije_u_bibliografskom_aparatu_znanosti
Created May 26, 2015
Transformacije u bibliografskom aparatu znanosti
View transformacije_u_bibliografskom_aparatu_znanosti
#Transformacije u bibliografskom aparatu znanosti
##Repertorij – klasifikacija – dokumentacijski ured (nap.ur. [^1])
(1) Rat je dugo trajao, proširio se na sve zemlje i zbog velike štete koju je prouzročio u životu svakog čovjeka imao je, i imat će i dalje, posljedice na znanstvenu produktivnost. Čas za reviziju starog poretka samo što nije kucnuo. Pritisnuti nužnošću ekonomiziranja s ljudstvom i novcem te potrebom za većom produktivnošću da bismo održali korak sa svekolikom konkurencijom, morat ćemo provesti reforme u svim granama organizacije znanosti: u znanstvenim istraživanjima, u pohranjivanju rezultata tih istraživanja i u njihovoj širokoj dostupnosti.
Sve se događa simultano pa ono što ćemo ovdje istaknuti služi jedino tome da nam olakša razmišljanje. Srodna područja, ali i ona koja su vrlo udaljena, uvijek utječju jedna na druga. Zato bismo trebali prepoznati zamah, svakim danom sve jači u organiziranju znanosti, koji donose tri velika trenda našega vremena: moć koju donosi udruživanje, tehnološk
@marcellmars
marcellmars / buducnosti_iz_knjiznice
Last active Aug 29, 2015
Budućnosti iz knjižnice
View buducnosti_iz_knjiznice
#Budućnosti iz knjižnice
## Radikalne geste UbuWeba i Monoskopa
Institucija javne knjižnice kristalizirala se, razvijala i napredovala kroz velike historijske prijelomnice uzrokovane epohalnim ekonomskim, tehnološkim i političkim promjenama. Niz kriza doveo je do formiranja specifičnog institucionalnog sklopa[^1] javne knjižnice kakvog ga danas poznajemo: zbirka smještena u javnoj zgradi, javno dostupna, indeksirana i pretraživa pomoću javnoga kataloga, održavana radom obučenih knjižničara i financirana iz javnih sredstava. Knjižnice danas utjelovljuju ideju dostupnosti svega znanja svima, njeguju kulturu čitanju, arhiviraju materijalna i efemerna kulturna dobra, posreduju informacije i znanje u širem smislu. One su, međutim, prigrlile i širi duh javne službe i javne infrastrukture koja nudi informiranje, obrazovanje, vještine, pomoć i sklonište društvenoj zajednici a nadasve njezinim ugroženijim članovima.
Taj specifični sklop sveobuhvatne organizacije znanja, svima dostupnih kulturnih dobara i društvene i
@marcellmars
marcellmars / PublicLibrary_Intervention
Created May 21, 2015
PublicLibrary_Interventions_Lueneburg
View PublicLibrary_Intervention
In systems programming, an interrupt is a signal to the processor emitted by hardware or software indicating an event that needs immediate attention.
Interrupt request lines (IRQs). e.g. IRQ 5 (then 7) because of immediate need for audio streaming. glitch & flop. So I know it's terrible mistake to use computer architecture as metaphor for anything else so let me use it more as a poetic narrative device then a strong theoretical ground.
- interrupt: catalog, markus krajewski:
"Even if it is clear that a card catalog does not perfectly resemble the digital calculator or computer, I maintain that the card catalog is one precursor of computing.14 On the software side, the components of the catalog and its function correspond to the theoretical concept of a universal discrete machine as developed by Turing in 1936, with a writing/reading head (or scriptor), an infinite paper band partitioned into discrete steps (or slips), and an unambiguous set of instructions for reading and writing data"
- interrupt: public l
@marcellmars
marcellmars / PublicLibrarySummary
Last active Aug 29, 2015
Public library - summary
View PublicLibrarySummary
Public Library is the synergy of two efforts. First, it makes the case for the institution of public library and its principle of universal access to knowledge. Second, it is an exploration and development of distributed internet infrastructure for amateur librarians.
A public library one of those almost invisible infrastructures that we start to notice only once they go extinct. A place where all people can get access to all knowledge that can be collected seemed for a long time a dream beyond reach – until the egalitarian impetus of social revolutions, the Enlightenment idea of universality of knowledge, and the exceptional suspension of the commercial barriers of copyright made it possible.
The Internet has, as in many other situations, completely changed our expectations and imagination about what is possible. The dream of a catalogue of the world – a universal access to all available knowledge for every member of society – became realizable. A question merely of the meeting of curves on a graph: the po
View Zagreb-JavnaKnjiznica_draft
Od svojih početaka u 18. stoljeću institucija javne knjižnice razvijala se u graničnom prostoru procesa koji sve što je čvrsto i postojano pretvara u dim. Nije dopuštala da barijere klase i čelična logika tržišta diktiraju tko ima pristup znanju i obrazovanju kao sredstvima u promjeni svijeta. Oskudnost znanja kao robe u susretu s javnom knjižnicom pretvarala se u dim. Ne čudi stoga da intenzivna komercijalizacija obrazovanja proteklih desetljeća i aktualne mjere štednje ciljaju izbrisati prostor zajedničkog bivanja, spoznavanja i djelovanja, a režim intelektualnog vlasništva samu ideju o univerzalnom pristupu znanju za svakog člana društva. Taj jaz između društvene mogućnosti i društvene zbilje samo se produbio dostupnošću znanja koje je donijelo internetsko doba.
Izložba Javna knjižnica ispituje mogućnosti koje internetski svijet donosi organiziranju i širenju znanja, aktiviranju arhiva u promjenu svijeta i širenju knjižnice kao prostora društvene solidarnosti. Javna knjižnica brine i nosi kolektivno sjeća
View LodestoneIntroduction
The need and then creation of a system to identify every particular book in an archive or repository has a long history. An invention and iterative development of a card catalog, as we know it today, a universal discrete machine which stores, processes and transfers data[^paper_machines] took several centuries. However, only in late 1960. when computer technology began to become an important part of trade publishers came up with a standardized numeric identifier (ISBN[^isbn]) describing (only) a geographical or language area, publisher and a specific edition and title of the book.
It's hard to imagine a book today which is not prepared and processed as a digital file before it gets published. Still, unique book identifier in use is created by bureaucracy (for bureaucracy) and as a consequence it only reflects book's context related to commerce - nothing else.
Today's available digital books are coming from many different sources: a comprehensive scanning projects like Internet archive, National Library of
View PublicLibraryEssay
In What Was Revolutionary about the French Revolution?[^i] Robert Darnton considers how a complete collapse of the social order (when absolutely everything – all social values – is turned upside down) would look. Such trauma happens often in the life of individuals but only rarely on the level of an entire society.
In 1789 the French had to confront the collapse of a whole social order—the world that they defined retrospectively as the Ancien Régime—and to find some new order in the chaos surrounding them. They experienced reality as something that could be destroyed and reconstructed, and they faced seemingly limitless possibilities, both for good and evil, for raising a utopia and for falling back into tyranny.[^ii]
The revolution bootstraps itself.
In the dictionaries of the time, the word revolution was said to derive from the verb to revolve and was defined as “the return of the planet or a star to the same point from which it parted.”[^iii] French political vocabulary spread no further than the narro