Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Company: Danske Bank
Product: Vi låner penge ud til folk og tager renter
Short emotional tagline: Får du en god idé?
Script:
Hvad gør du, når du får en god idé?
Har du modet til at tro på den og gøre noget ved den?
Er du bange for, at andre vil tage din idé og gøre den bedre?
Eller er du bare bange for at tabe?
Så hvad gør du?
Siger du fra og sætter en stopper for din drøm?
Og kommer til at tænke på det resten af livet?
Og ærgrer dig over, at du aldrig fik gjort noget ved den?
Eller siger du til dig selv: "Hold nu op, det her skal jeg gøre!"
Og gør det bedste, du kan for at få din idé til at lykkes?
Sådan lyder valget.
Får du en god idé?
Så gør noget ved den.
video keywords: Idea, do, fear, dream, succeed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment