Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mosbth mosbth/soksiffror.md Secret
Last active Apr 16, 2016

Embed
What would you like to do?
Söktryck till HT16

Söktryck inför ht16

För att få en känsla för konkurrens och allmänt intresse så kikar jag lite extra på söktrycket.

Informationen hämtas här:

Mål Webbprogrammering 180hp

###Uppskattat söktryck.

Förstahand 40, totalt 300 (samma som ht15).

Önskar ökning.

###Viktigt.

 1. fler än 30 förstahandssökande.

###Jämför internt BTH.

 1. fler förstahandssökanden (totalt sökanden) än Webbutveckling Khamn (numer Interaktion med webbteknologier).
 2. jämförbart förstahandssökanden (totalt sökanden) med SE respektive ISE.
 3. jämförbart förstahandssökanden (totalt sökanden) med ITSäkerhet.
 4. jämförbart förstahandssökanden (totalt sökanden) med Spelprogrammering.

###Jämför nationellt.

 1. Jämförbart förstahandssökanden (totalt sökanden) Linnè Webbprogrammerare 180hp.
 2. Jämförbart förstahandssökanden (totalt sökanden) Linnè Interaktiva medier och webbteknologier.
 3. Jämförbart förstahandssökanden (totalt sökanden) Skövde Webbutvecklare - programmering.
 4. Jämförbart förstahandssökanden (totalt sökanden) Karlstad Webb och multimedia.
 5. Jämför förstahandssökanden (totalt sökanden) samtliga program inom webb.

###Förväntningar om antagningspoäng.

 1. Högre (betyg/hp) än föregående år
 2. Hoppas att vi inte "tar in alla".

Mål Webbprogrammering 120hp

###Uppskattat (önskat) söktryck.

Förstahand 300, totalt 1200 (motsvarar ungefär Linné och Mittuniversitetet ht15).

###Jämför internt BTH.

 1. flest förstahandssökanden (totalt sökanden) av samtliga program (äppel och päron, men kul att se, innebär sjuksjöterksa, mba, fysplan bland annat...).

###Jämför nationellt.

 1. Jämförbart förstahandssökanden (totalt sökanden) Linnè Webbprogrammerare 120hp.
 2. Jämförbart förstahandssökanden (totalt sökanden) Mittuniversitetet Webbutveckling.
 3. Jämför förstahandssökanden (totalt sökanden) samtliga distansprogram inom webb.

###Förväntningar om antagningspoäng.

 1. I klass med Linné, betyg > 17 & hp > 1.5 (första antagningsomgången).

Mål kurspaket webutv 30hp

Likvärdigt söktryck som föregående terminer.

Status

Mars 15
18:07 <@mos> Anmälan har precis öppnat och det finns 13 sökande till kurspaketet webutv, 4 har sökt 
       webbprogrammering campus 180hp och 31 har sökt webbprogrammering 120hp distans.     

Mars 16
10:47 <@mos> Dagens sökstatistik inför hösten 120hp (15/62) 180hp (4/15) webutv (18/39) note 
       (förstahandssökanden 45prio/totalt sökanden)        

Mars 17
14:45 * mos noterar söktrycket 120hp (23/97) 180hp (6/29) webutv (29/63). Not (förstahand 45 prio / totalt)

Mars 18
15:23 <@mos> Dagens statistik på ansökningar: webutv (31/72), 120hp (24/118), 180hp (8/32). Not (första/totalt). 

Mars 21
08:13 <@mos> Dagens statistik på ansökningar: webutv (45/94), 120hp (28/147), 180hp (10/46). Not (första/totalt). 

Mars 22
15:07 <@mos> Dagens statistik på ansökningar: webutv (53/113), 120hp (32/166), 180hp (11/53). Not 
       (första/totalt).                                   

Mars 23
15:46 <@mos> Dagens statistik på ansökningar: webutv (59/126), 120hp (34/174), 180hp (11/53). Not 
       (första/totalt).                                   

Mars 24
09:33 <@mos> Dagens statistik på ansökningar: webutv (65/136), 120hp (33/178), 180hp (11/54). Not (första/totalt). 

Mars 26
12:46 Dagens statistik på ansökningar: webutv (74/158), 120hp (37/190), 180hp (13/64). Not (första/totalt). 

Mars 27
18:26 Dagens statistik på ansökningar: webutv (76/164), 120hp (38/201), 180hp (12/71). Not (första/totalt). 

Mars 28
16:33 Dagens statistik på ansökningar: webutv (75/170), 120hp (39/206), 180hp (13/73). Not (första/totalt). 

Mars 29
14:17 <@mos> Dagens statistik på ansökningar: webutv (78/177), 120hp (39/212), 180hp (14/74). Not 
       (första/totalt).                                   

Mars 30
08:45 Dagens statistik på ansökningar: webutv (81/184), 120hp (40/218), 180hp (15/80). Not (första/totalt). 

Mars 31
17:02 Dagens statistik på ansökningar: webutv (84/200), 120hp (42/224), 180hp (16/86). Not (första/totalt). 

April 1
09:34 <@mos> Dagens statistik på ansökningar: webutv (86/204), 120hp (45/228), 180hp (18/91). Not (första/totalt). 

April 2
09:06 Dagens statistik på ansökningar: webutv (88/208), 120hp (46/232), 180hp (20/97). Not (första/totalt). 

April 3
09:49 Dagens statistik på ansökningar: webutv (95/219), 120hp (46/238), 180hp (19/95). Not (första/totalt). 

April 4
10:52 Dagens statistik på ansökningar: webutv (101/229), 120hp (51/249), 180hp (21/103). Not (första/totalt). 

April 5
14:34 Dagens statistik på ansökningar: webutv (106/239), 120hp (54/264), 180hp (22/106). Not (första/totalt). 

April 6
08:49 Dagens statistik på ansökningar: webutv (109/243), 120hp (56/279), 180hp (24/112). Not (första/totalt). 

April 7
09:42 Dagens statistik på ansökningar: webutv (122/262), 120hp (61/291), 180hp (24/116). Not (första/totalt). 

April 8
11:37 <@mos> Dagens statistik på ansökningar: webutv (128/281), 120hp (67/306), 180hp (24/124). Not (första/totalt). 

April 9
10:19 Dagens statistik på ansökningar: webutv (131/288), 120hp (67/314), 180hp (24/128). Not (första/totalt). 

April 10
09:00 Dagens statistik på ansökningar: webutv (137/299), 120hp (70/325), 180hp (24/136). Not (första/totalt). 

April 11
08:39 <@mos> Dagens statistik på ansökningar: webutv (153/322), 120hp (73/342), 180hp (27/153). Not (första/totalt). 

April 12
08:17 Dagens statistik på ansökningar: webutv (166/356), 120hp (79/384), 180hp (30/170). Not (första/totalt). 

April 13
07:44 Dagens statistik på ansökningar: webutv (184/394), 120hp (87/422), 180hp (32/192). Not (första/totalt). 

April 14
07:27 Dagens statistik på ansökningar: webutv (214/447), 120hp (93/450), 180hp (34/216). Not (första/totalt). 

April 15
08:44 Dagens statistik på ansökningar: webutv (252/545), 120hp (102/524), 180hp (42/269). Not (första/totalt). 

April 16
10:18 Dagens statistik på ansökningar: webutv (340/742), 120hp (130/649), 180hp (43/315). Not (första/totalt). 

Snabba kommentarer

Kurspaketet webutv behåller sin attraktionskraft.

Jag trodde att det skulle bli fler (dubbelt så många) sökande till distansprogrammet. Men det är 4 förstahandssökande på varje utbildningsplats så det är bra. Programmet är ett av de mest välsökta vid BTH och det har en jämnare könsfördelning än något annat tekniskt program vid BTH.

Campusprogrammet har ett stabilt söktryck, något fler sökande i år, men i stort jämförbart med föregående år.

På det hela taget måsta jag vara mycket nöjd med söktrycket och attraktionskraften i våra webbprogrammeringsutbildningar.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.