Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Thinh Pham nhim175

View GitHub Profile
@nhim175
nhim175 / pull_request_template.md
Created Jan 8, 2020
Pull request template for Front-end repos
View pull_request_template.md

Issue URL (or Description)

Screenshot

@nhim175
nhim175 / guide.md
Created Dec 27, 2019
Apache2 + Let's encrypt + Ubuntu
View guide.md

How to setup Let's Encrypt for Apache on Ubuntu 16.04

In the following, we're setting up mydomain.com.

Challenges are served from /var/www/letsencrypt.

Apache snippets

Create a file /etc/apache2/snippets/ssl.conf containing:

@nhim175
nhim175 / resize-aws-ebs.md
Last active Jul 25, 2019
Resizing an EBS volume
View resize-aws-ebs.md

Resizing an EBS volume

AWS lets you resize EBS volume without downtime. Here are the steps:

 • Change the size of disk via AWS Console Web UI
 • Login to the EC2 machine
 • Extending the partition
$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
@nhim175
nhim175 / how-to-learn-wordpress.md
Last active Dec 22, 2020
Các bước tự học Wordpress dành cho CodersX team member
View how-to-learn-wordpress.md

Hướng dẫn tự học Wordpress

Day 1

Mục tiêu

Hiểu các khái niệm cơ bản của Wordpress

Công việc

 • Setup XAMPP
 • Download bản cài wordpress từ wordpress.org về
 • Giải nén vào thư mục htdocs của XAMPP, đổi tên folder thành demo-wordpress hay cái gì đó cũng được
@nhim175
nhim175 / tai-sao-muon-di-nhanh-khong-nen-di-mot-minh.md
Last active Apr 17, 2019
Tại sao muốn đi nhanh không nên đi một mình
View tai-sao-muon-di-nhanh-khong-nen-di-mot-minh.md

Muốn đi nhanh không nên đi một mình

Nhiều người nói “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”. Bài viết này không phải để phản bác lại câu nói trên. Bài viết này nói về kinh nghiệm làm việc một mình trong nhiều năm của mình và mình rút ra rằng muốn đi nhanh thì không nên đi một mình, ít nhất là với lĩnh vực lập trình.

Mình đã tự học một mình

Khi bắt đầu học lập trình, mình chỉ ngồi nhà cày cuốc một mình trên các website, các cuốn ebook. Điểm lợi của nó là mình có không gian riêng học những cái mình được người khác khuyên.

Thực ra mình thấy mình là người may mắn vì mình có một người em có thể tin tưởng được để nghe theo lời khuyên nên học cái gì trước. Như đa phần người khác, chạy theo những ý kiến chủ quan rồi cuối cùng không đi đến đâu.

-> Cho đến khi mình đi học lập trình tại một trung tâm (sau quãng thời gian tự học và tự làm dự án cho khách), mình nhận ra rằng lẽ ra mình nên tham gia các nhóm/cộng đồng nhiều hơn.

@nhim175
nhim175 / codersX-culture.md
Last active Feb 26, 2021
Văn hoá CodersX team
View codersX-culture.md

Văn hoá CodersX

CodersX là một. Chúng ta hoạt động vì một mục đích duy nhất: Thay đổi thế giới một cách tích cực, bắt đầu bằng việc tạo nên một nền giáo dục miễn phí.

Vision

 1. Thay đổi thế giới ← 2. Cùng nhau làm các startup có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống xung quanh ← 1. Làm mới hệ thống giáo dục ← 0. Giúp tất cả mọi người tiếp cận với lập trình

Giúp đỡ các thành viên trong team

Một team chỉ mạnh khi tất cả mọi người support lẫn nhau, và cùng nhau làm việc vì một mục tiêu duy nhất. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân thì một lúc nào đó team sẽ tan rã (nếu nhiều người cùng nghĩ về bản thân), hoặc tự loại mình ra khỏi team.

Nghĩ tới người xung quanh

View interview.md

1. Theo bạn tiếng anh có quan trọng khi học lập trình không? Tại sao?

Đã học lập trình thì ít nhất phải đọc được tiếng Anh. Lý do:

Khi học/làm lập trình, bạn sẽ phải tìm kiếm thông tin rất nhiều (chủ yếu từ google) Kho kiến thức bằng tiếng Việt chỉ là một hạt cát so với kho kiến thức bằng tiếng Anh (kể cả về số lượng và chất lượng) Không học tiếng Anh đồng nghĩa với việc tự thu hẹp kho kiến thức của mình

Ngoài ra bạn cũng nên biết viết tiếng Anh. Lý do:

Nhiều khi câu hỏi bạn tìm không có sẵn, bạn có thể đặt câu hỏi trên các cộng đồng như Stackoverflow (tất nhiên là bằng tiếng Anh) Chat với đồng nghiệp/khách hàng nước ngoài khi làm freelancer

@nhim175
nhim175 / README.md
Last active Nov 6, 2018
Coders.Tokyo onboarding guide
View README.md

Bách khoa toàn thư Coders.Tokyo

1. Các vị trí quản lý trong cộng đồng

Boss

Nhiệm vụ

 • Điều hành chung
 • Tổ chức các event
 • Cố vấn cho các leader
@nhim175
nhim175 / Thinh_Pham_Resume.md
Last active Dec 24, 2020
Thinh Pham's Resume
View Thinh_Pham_Resume.md

Thinh Pham

Tokyo, Shibuya-ku
(+81)70-2795-****
info@coders.tokyo

Full-stack Developer

An independent and motivated developer, having experience building high quality, scalable and maintainable software and hardware products, having deep knowledge about server infrastructure, back-end development, front-end development. Key strengths include the ability of delivering products on time, communicating within a team, project planning and estimation.