Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@nhim175

nhim175/README.md

Last active Nov 6, 2018
Embed
What would you like to do?
Coders.Tokyo onboarding guide

Bách khoa toàn thư Coders.Tokyo

1. Các vị trí quản lý trong cộng đồng

Boss

Nhiệm vụ

 • Điều hành chung
 • Tổ chức các event
 • Cố vấn cho các leader

Group leader

Group leader là người đứng đầu một group lớn, thường là đứng đầu tỉnh/thành phố, quận/huyện, trường đại học. Mỗi group nên có ít nhất 2 leader để có thể thay phiên nhau trong trường hợp 1 người bận.

1. Nhiệm vụ

 • Tổ chức offline cố định hàng tuần
 • Chia nhỏ thành viên trong group thành các team, mỗi team khoảng 3-5 người
 • Điều hành các team nhỏ
 • Report kết quả hàng tuần cho Boss
 • Làm việc cùng các group leader khác để tối ưu cách duy trì group

2. Công việc

 • Tạo Facebook group với tên Coders.Tokyo <group_name>, ví dụ: Coders.Tokyo Đà Nẵng, đây sẽ là nơi trao đổi chính của group (thông báo, hỏi đáp)
 • Thêm Boss vào vị trí admin của Group để Boss có thể liên kết group với Page chính
 • Boss và leader sẽ thông báo để các thành viên tham gia
 • Tổ chức buổi offline đầu tiên để thành viên gặp mặt và chia nhóm. Ở buổi này các công việc chính bao gồm:
  • Giới thiệu thành viên
  • Giới thiệu về mục đích, cách học
   • Nhấn mạnh khoá học tại Coders.Tokyo là khoá học ngắn nhất có thể để giúp người học có thể đi làm được.
   • Nhấn mạnh lý do học JavaScript: học 1 làm 10, JavaScript có thể làm được bất cứ việc gì PHP, Ruby làm được
   • Học xong có thể tự học được các ngôn ngữ khác dễ dàng
  • Chia team (3-5 người)
  • Chọn ra team leader cho mỗi team
  • Các việc phải làm cho buổi tiếp theo
  • Đăng ảnh buổi học lên Page Coders.Tokyo

Team leader

Team leader là người đứng đầu một team (3-5 người), thường là người có kinh nghiệm nhất trong nhóm, hoặc là người giao tiếp tốt nhất trong nhóm.

1. Nhiệm vụ

 • Giúp đỡ các bạn trong team trong quá trình học
 • Report kết quả hàng tuần cho Group leader
 • Nhắc nhở mọi người tham gia offline hàng tuần, có thể offline riêng nếu cần

2. Công việc

 • Tạo group chat (Facebook chat group hoặc Slack channel) để trao đổi trong nội bộ team
 • Phổ biến cách học cho thành viên trong team (xem mục 2. Cách học)
 • Trả lời thắc mắc của thành viên trong team

2. Cách học

 • Đăng ký học:
  • Truy cập https://coders.tokyo
  • Nhấn nút Đăng ký học
  • Hoàn thành form đăng ký, bạn sẽ nhận được email với mật khẩu và link đăng nhập
  • Đăng nhập vào hệ thống học Coders.Tokyo School
  • Mở trang Courses (Các khoá học) ở menu bên trái nếu dùng trên Desktop
  • Xem video, cố gắng hiểu hết nội dung và làm bài tập
 • Đặt ra mục tiêu cho tuần tới, mỗi người sẽ có tốc độ học khác nhau, có thể đặt mục tiêu 5 bài/tuần, 10 bài/tuần
 • Cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Nếu hoàn thành sớm hơn, đặt mục tiêu lớn hơn cho tuần kế tiếp. Nếu không hoàn thành, giữ nguyên mục tiêu hoặc giảm lượng bài học
 • Xem video và làm bài tập
 • Nếu có thắc mắc:
  • Hỏi team leader
  • Hỏi trên Slack nếu team leader không giúp được
  • Hỏi trên Group JsLand nếu trên Slack không có ai giúp kịp thời

3. Team làm video

 • Design assets: Google Drive
 • Font chữ: Source Sans Pro
 • Chú ý khi làm video:
  • Video phải có intro, outro (trong Design Assets)
  • Âm thanh to rõ ràng
  • Zoom to chữ lúc viết code (dễ theo dõi trên cả mobile)
  • Kích thước video: 1920x1080 (hoặc 1280x720)
  • Hiệu ứng chuyển cảnh: fade in black (0.5s)
  • Video cố gắng dưới 10 phút, dài quá có thể chia nhỏ (trừ video demo có thể dài)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment