Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Danish I18n for RailsAdmin.
da:
admin:
home:
name: "Hjem"
pagination:
previous: "« Forrige"
next: "Næste »"
truncate: ""
misc:
search: "Søg"
filter: "Filtrer"
refresh: "Genindlæs"
show_all: "Vis alle"
add_filter: "Tilføj filter"
bulk_menu_title: "Valgte genstande"
remove: "Fjern"
add_new: "Tilføj ny"
chosen: "Valgte %{name}"
chose_all: "Vælg alle"
clear_all: "Fravælg alle"
up: "Op"
down: "Ned"
navigation: "Menu"
log_out: "Log ud"
ago: "siden"
flash:
successful: "%{name} %{action} med succes"
error: "Der opstod en fejl, da %{name} blev forsøgt %{action}"
noaction: "Ingen handlinger foretaget"
model_not_found: "Model '%{model}' kunne ikke findes"
object_not_found: "%{model} med id '%{id}' kunne ikke findes"
table_headers:
model_name: "Model navn"
last_used: "Sidst brugt"
records: "Rækker"
username: "Bruger"
changes: "Ændret"
created_at: "Dato/tid"
item: "Genstand"
message: "Besked"
actions:
dashboard:
title: "Administration"
menu: "Dashboard"
breadcrumb: "Dashboard"
index:
title: "Oversigt over %{model_label_plural}"
menu: "Oversigt"
breadcrumb: "%{model_label_plural}"
show:
title: "Detaljer for %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Vis"
breadcrumb: "%{object_label}"
show_in_app:
menu: "Vis i app'en"
new:
title: "Ny %{model_label}"
menu: "Tilføj ny"
breadcrumb: "Ny"
link: "Tilføj en ny %{model_label}"
done: "oprettet"
edit:
title: "Redigér %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Redigér"
breadcrumb: "Redigér"
link: "Redigér denne %{model_label}"
done: "opdateret"
delete:
title: "Slet %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Slet"
breadcrumb: "Slet"
link: "Slet '%{object_label}'"
done: "slettet"
bulk_delete:
title: "Slet %{model_label_plural}"
menu: "Slet flere"
breadcrumb: "Slet flere"
bulk_link: "Slet valgte %{model_label_plural}"
export:
title: "Eksportér %{model_label_plural}"
menu: "Eksportér"
breadcrumb: "Eksportér"
link: "Eksportér fundne %{model_label_plural}"
bulk_link: "Eksportér valgte %{model_label_plural}"
done: "eksporteret"
history_index:
title: "Historik for %{model_label_plural}"
menu: "Historik"
breadcrumb: "Historik"
history_show:
title: "Historik for %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Historik"
breadcrumb: "Historik"
form:
cancel: "Annullér"
basic_info: "Grundlæggende information"
required: "Påkrævet"
optional: "Valgfri"
one_char: "karakter"
char_length_up_to: "længde op til"
char_length_of: "længde på"
save: "Gem"
save_and_add_another: "Gem og tilføj en ny"
save_and_edit: "Gem og redigér"
all_of_the_following_related_items_will_be_deleted: "? De følgende relaterede genstande kan blive slettet eller efterladt forældreløse:"
are_you_sure_you_want_to_delete_the_object: "Er du sikker på at du vil slette denne %{model_name}"
confirmation: "Ja, jeg er sikker"
delete_confirmation: "Bekræftelse af sletning"
bulk_delete: "De følgende objekter vil blive slettet, hvilket kan medføre at nogle af deres relationer slettes eller efterlades forældreløse:"
export:
confirmation: "Eksportér til %{name}"
select: "Vælg felter som skal eksporteres"
fields_from: "Felter fra %{name}"
fields_from_associated: "Felter fra relateret %{name}"
display: "Vis %{name}: %{type}"
options_for: "Valgmuligheder for %{name}"
empty_value_for_associated_objects: "<tom>"
click_to_reverse_selection: 'Klik for at negere nuværende valg'
csv:
header_for_root_methods: "%{name}" # 'model' is available
header_for_association_methods: "%{name} [%{association}]"
encoding_to: "Indkod til"
encoding_to_help: "Vælg indkodning. Efterlad feltet tomt for at benytte nuværende indkodning: (%{name})"
skip_header: "Ingen titel"
skip_header_help: "Udskriv ikke titel (ingen feltbeskrivelser)"
default_col_sep: ","
col_sep: "Kolonne separator"
col_sep_help: "Efterlad tom for at benytte standard ('%{value}')" # value is default_col_sep
@morgoth

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@morgoth

morgoth Jun 7, 2012

Hi.

Can you please update your translations reflecting changes made in sferik/rails_admin@d72fffa

home.name should be now admin.home.name
views.pagination... should be now admin.pagination...

morgoth commented Jun 7, 2012

Hi.

Can you please update your translations reflecting changes made in sferik/rails_admin@d72fffa

home.name should be now admin.home.name
views.pagination... should be now admin.pagination...

@nicholassm

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@nicholassm

nicholassm Jun 7, 2012

Owner

nicholassm commented Jun 7, 2012

@nielsbuus

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@nielsbuus

nielsbuus Feb 12, 2015

Are these translations available in a repository somewhere so we can submit pull requests?

Specifically, rails_admin depends on a slew of datetime translations which are not included in this YAML. I'd like to submit a pull request.

Are these translations available in a repository somewhere so we can submit pull requests?

Specifically, rails_admin depends on a slew of datetime translations which are not included in this YAML. I'd like to submit a pull request.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment