Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Instalace TeX Live a závislostí pro balíček Thesis v Linuxových distribucích

Instalace TeX Live v Linuxu

Fedora/CentOS/RHEL

testováno na čisté instalaci systému Fedora 28

Pro ty, kteří vědí, co dělají je zde příkaz pro instalaci všech balíčků v jedné dávce. Ostatním doporučuji projít si kroky níže.

sudo dnf -y install texlive texstudio texlive-babel-czech texlive-acronym texlive-engrec texlive-dirtree texlive-sectsty texlive-greek-fontenc texlive-cbfonts

Pro instalaci TeX Live spustíme následující příkaz:

sudo dnf -y install texlive

Balíček pdflatex se nám nainstaloval jako jedna ze závislostí balíčku texlive. Balíček Thesis a k němu přiložená šablona mají další závislosti, které je třeba nainstalovat.

sudo dnf -y install texlive-babel-czech texlive-acronym texlive-engrec texlive-dirtree texlive-sectsty texlive-greek-fontenc texlive-cbfonts

Nyní můžeme přistoupit k instalaci GUI editoru, se kterým chceme pracovat. Doporučuji použít TeXstudio, který je forkem Texmakeru.

sudo dnf -y install texstudio

Tímto krokem by měla kompilace souboru sablona-prace.tex proběhnout bez chyby.

Doporučuji nainstalovat si balíček texlive-collection-langczechslovak, který s sebou nainstaluje závislosti jako například texlive-vlna nebo balíček texlive-hyphen-czech. Po instalaci tohoto balíčku spusťte skript, který se nachází v /usr/bin:

fmtutil --all

Ten vygeneruje potřebné fonty pro cslatex a české znaky. Posledním krokem je obnovení DB souborů příkazem texhash.

sudo texhash

Hledání chybějících balíčků

Pokud se při kompilaci objeví chybová hláška oznamující chybějící balíček File 'dirtree.sty' not found, je možno jej najít v repozitáři jako RPM balíček pomocí příkazu dnf provides.

$ dnf provides "*/dirtree.sty"

texlive-dirtree-6:svn28524.0.32-36.fc27.5.noarch : Display trees in the style of windows explorer
Repo        : fedora
Matched from:
Filename    : /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/dirtree/dirtree.sty

Z výpisu vidíme, že instalací RPM balíčku texlive-dirtree nainstalujeme LaTeX balíček dirtree. Stačí jej tedy nainstalovat.

sudo dnf -y install texlive-dirtree

Jednodšší cesta instalace závislostí může být také skrze následně formátovaný příkaz dnf install:

dnf install "tex(dirtree.sty)"

Ubuntu

testováno na čisté instalaci systému Ubuntu 18.04

Instalaci balíčků v jedné dávce lze provést následovně.

sudo apt install texlive texstudio texlive-plain-generic texlive-latex-extra texlive-lang-czechslovak texlive-lang-greek

Nainstalujeme distribuci TeX Live.

sudo apt install texlive

Pro instalaci balíčků nezbytných pro bezchybnou kompilaci souboru sablona-prace.tex je třeba nainstalovat následující balíčky. Nutno říci, že balíček texlive-latex-extra má více než 250 MB.

sudo apt install texlive-plain-generic texlive-latex-extra texlive-lang-czechslovak texlive-lang-greek

Dále provedeme instalaci textového editoru. Doporučuji použít TeXstudio, avšak je zde více možností, jako Texmaker nebo TeXworks.

sudo apt install texstudio

Hledání chybějících balíčků

Pokud se při kompilaci objeví chybová hláška oznamující chybějící balíček File 'dirtree.sty' not found, je možno jej najít v repozitáři jako DEB balíček. Příslušný DEB balíček lze nalézt následujícím způsobem.

Nainstalujeme apt utilitu apt-file

sudo apt-get install apt-file

Následně aktualizujeme jeho databázi.

sudo apt-file update

A následně můžeme hledat soubor

$ apt-file find dirtree.sty
texlive-plain-generic: /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/dirtree/dirtree.sty

Z tohoto výpisu víme, že námi hledaný soubor obsahuje balíček texlive-plain-generic a můžeme jej tedy nainstalovat.

sudo apt install texlive-plain-generic

Další balíčky, které mohou chybět

apt install latex-beamer lmodern texlive-base
@sarkaaa

This comment has been minimized.

Copy link

commented Dec 8, 2017

skvělá práce, díky!

@petrilgner

This comment has been minimized.

Copy link

commented Dec 14, 2017

díky Ondro, určitě bude užitečné pro mnohé!

@MarekNovakNXP

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jan 24, 2018

Super prace... akorat oprava: texlive-lang-czechoslovak -> texlive-lang-czechslovak

@ogajduse

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

commented Jan 26, 2018

@MarekNovakNXP

$ apt-cache search texlive-lang-czech       
texlive-lang-czechslovak - TeX Live: Czech/Slovak

Otestováno, opraveno. Díky! 👍

@ogajduse

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

commented May 31, 2018

Aktualizováno pro nové verze OS. Ubuntu 18.04 a Fedora 28.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.