Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Ondřej Gajdušek ogajduse

View GitHub Profile
View Block.java
package cz.vutbr.feec.utko.mkri.blockchain;
import java.util.Random;
import cz.vutbr.feec.utko.mkri.blockchain.StringUtil;
public class Block {
public String hash; // digitální otisk bloku (hash)
public String previousHash; // hash předchozího bloku
String data; // data bloku (ve formě krátke zprávy)
View ukazka
package sample;
import robocode.HitRobotEvent;
import robocode.Robot;
import robocode.ScannedRobotEvent;
import robocode.HitByBulletEvent;
public class TankBoss extends Robot{
public void run() {
while (true) {
View Galaxy Of Tutorial Torrents
=============================
**http://kickass.to/infiniteskills-learning-jquery-mobile-working-files-t7967156.html
**http://kickass.to/lynda-bootstrap-3-advanced-web-development-2013-eng-t8167587.html
**http://kickass.to/lynda-css-advanced-typographic-techniques-t7928210.html
**http://kickass.to/lynda-html5-projects-interactive-charts-2013-eng-t8167670.html
**http://kickass.to/vtc-html5-css3-responsive-web-design-course-t7922533.html
*http://kickass.to/10gen-m101js-mongodb-for-node-js-developers-2013-eng-t8165205.html
*http://kickass.to/cbt-nuggets-amazon-web-services-aws-foundations-t7839734.html
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am ogajduse on github.
  • I am ogajduse (https://keybase.io/ogajduse) on keybase.
  • I have a public key ASA0pcqNtnwxXgcfBMI2Bg9UIh6ge-jIduYcKnV9agUfMgo

To claim this, I am signing this object:

@ogajduse
ogajduse / texlive_linux_install.md
Last active Jul 20, 2020
Instalace TeX Live a závislostí pro balíček Thesis v Linuxových distribucích
View texlive_linux_install.md

Instalace TeX Live v Linuxu

Fedora/CentOS/RHEL

testováno na čisté instalaci systému Fedora 30

Pro ty, kteří vědí, co dělají je zde příkaz pro instalaci všech balíčků v jedné dávce. Ostatním doporučuji projít si kroky níže.

sudo dnf -y install texlive texstudio texlive-babel-czech texlive-acronym texlive-engrec texlive-dirtree texlive-sectsty texlive-greek-fontenc texlive-cbfonts texlive-collection-langczechslovak texlive-epstopdf && fmtutil --all && sudo texhash
@ogajduse
ogajduse / proverka-latex.sty
Last active Nov 1, 2017
test from BZSG subject
View proverka-latex.sty
\headsep=0cm
\textheight=23cm
\pagestyle{empty}
\newcommand{\E}{\mathrm E}
%\newenvironment{uloha}{%
%\noindent\textbf{Vysázejte (přesně):}\\[-1.5ex]
%\noindent\rule{\linewidth}{.5pt}
%\par
View testgist.md
\hyphenation{Wavelety}

Pouziti hyperref

\url{seznam.cz}

heslo k testu - "test"

@ogajduse
ogajduse / otazky_zapocet_TEK2.md
Last active May 29, 2017
Zápočtová písemka z předmětu TEK2
View otazky_zapocet_TEK2.md

Zápočtová písemka z předmětu TEK2

2017

  • celkem 20b
  • čas – 40 min.

Skupina A

Uzavřené otázky jsou všechny správné.

  1. Co vyjadřuje cenová elasticita poptávky a proč závisí mimo jiné na faktoru času?
You can’t perform that action at this time.