Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
⚛️
Overreacting

Özcan Zafer AYAN ozcanzaferayan

⚛️
Overreacting
View GitHub Profile
View craco.config.js
/* craco.config.js */
const path = require(`path`);
module.exports = {
webpack: {
alias: {
"@components": path.resolve(__dirname, "src/components"),
"@features": path.resolve(__dirname, "src/features"),
},
},
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / meditation.md
Created Aug 19, 2022
Gündelik Meditasyon pratiği
View meditation.md
  1. Meditasyon için ne kadar zaman harcayacağını belirle. Yazarın önerisi 2-10dk olmuş. Bundan daha fazlası bunaltıcı olabiliyor. Bu nedenle yumuşak ve nazik bir başlamak daha iyidir.
  2. Nerede meditasyon yapman gerektiğine karar ver. Genellikle sessiz bir oda en iyisi oluyor. Meditasyonu yere oturarak veya sandalyede de yapabilirsin.
  3. Ne kadar meditasyon yapacaksan bir alarm kur. Bu sayede her 15 saniyede bir saati kontrol etmek zorunda kalmazsın.
  4. Otur, burnundan derin bir nefes al ve ağzından dışarı ver. Devamında gülümse.
  5. Yavaşça nefes al ve havanın burnundan içeri girerek ağzından dışarı çıkışını gözlemle. Her nefesi tek seferde çek ve tek seferde ver. Bu şekilde 10 nefese kadar say ve tekrar başa dön.
  6. Zihnin dağıldığında dur, fikirleri kabul et, gülümse, ve tekrar nefesine geri dön. Bu adım diğer adımların en önemlisi. Zihninin dağılması kaçınılmaz bir durum ama bunun için de kendimizi cezalandirmamamız gerekiyor. Bu aslında normal bir davranış ancak zihnimize de bunu kabul ettiğimizi hatırlat
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / webpack.config.js
Created Jul 19, 2022
React Native Web Webpack 5 config
View webpack.config.js
const path = require('path');
const HTMLWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');
const HTMLWebpackPluginConfig = new HTMLWebpackPlugin({
template: path.resolve(__dirname, './public/index.html'),
filename: 'index.html',
inject: 'body',
});
module.exports = {
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / istekler.js
Created Apr 14, 2022
Linkedin tüm istekleri kabul etme / Linkedin accept all invitations
View istekler.js
var x = document.querySelectorAll('button.artdeco-button--secondary');
for (var i = 0; i < x.length; i++) {
x[i].click();
}
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / App.test.tsx
Created Mar 6, 2022
Testing react component - auto mocking - App.test.tsx
View App.test.tsx
import { fireEvent, render, screen } from "@testing-library/react";
import App from "./App";
import fetchMock from "jest-fetch-mock";
import fetch from "jest-fetch-mock";
fetchMock.enableMocks();
beforeEach(() => {
fetch.resetMocks();
});
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / Repos.test.tsx
Created Mar 4, 2022
Testing react components - Repos.test.tsx
View Repos.test.tsx
import { fireEvent, render, screen } from "@testing-library/react";
import Repos from "./Repos";
test("renders user's repos", async () => {
render(<Repos />);
const button = screen.getByText(/Get repos/i);
fireEvent.click(button);
const txtRepo = await screen.findByText(/boysenberry/i);
expect(txtRepo).toBeInTheDocument();
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / setupTests.ts
Created Mar 4, 2022
Testing react components - setupTests.ts
View setupTests.ts
// jest-dom adds custom jest matchers for asserting on DOM nodes.
// allows you to do things like:
// expect(element).toHaveTextContent(/react/i)
// learn more: https://github.com/testing-library/jest-dom
import "@testing-library/jest-dom";
const unmockedFetch = global.fetch;
beforeAll(() => {
const getDataByUrl = (url: string) => {
switch (url) {
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / Repos.tsx
Created Mar 4, 2022
Testing react components - Repos.tsx
View Repos.tsx
import { useState } from "react";
type Repo = {
full_name: string;
};
function Repos() {
const [repos, setRepos] = useState<Repo[] | null>(null);
const [userName, setUserName] = useState<string>("octocat");
const getRepos = () => {
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / App.test.tsx
Last active Mar 4, 2022
Testing react components - App.test.tsx
View App.test.tsx
import { fireEvent, render, screen } from "@testing-library/react";
import App from "./App";
const unmockedFetch = global.fetch;
beforeAll(() => {
global.fetch = () =>
Promise.resolve({
json: () =>
Promise.resolve({
@ozcanzaferayan
ozcanzaferayan / App.tsx
Last active Mar 4, 2022
Testing React component - App.tsx
View App.tsx
import { useState } from "react";
type User = {
name: string;
followers: string;
following: string;
};
function App() {
const [user, setUser] = useState<User | null>(null);