Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Josef Pospíšil pepe

View GitHub Profile
View gist:b3d18ee54815bc92cd58ed7c9a91ba20
execve("/usr/local/bin/jfmt", ["jfmt"], 0x7ffcbf3c1ee0 /* 50 vars */) = 0
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f19c0a7bd08) = 0
set_tid_address(0x7f19c0a7c2dc) = 15001
brk(NULL) = 0x555ec455d000
brk(0x555ec456a000) = 0x555ec456a000
mprotect(0x7f19c0a78000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x555ec3151000, 16384, PROT_READ) = 0
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x555ec4569160) = 0
set_tid_address(0x7f19c0a7c2dc) = 15001
brk(0x555ec456d000) = 0x555ec456d000
View .config krabby directory structure
.
├── config.js
├── extensions
│ ├── commands
│ │ ├── background.js
│ │ ├── CONTRIBUTING
│ │ ├── fetch
│ │ ├── Makefile
│ │ ├── manifest
│ │ │ ├── chrome.json
@pepe
pepe / SketchSystems.spec
Last active Dec 19, 2019
Proces komunikace nových požadavků na opravy a úpravy
View SketchSystems.spec
Proces komunikace nových požadavků na opravy a úpravy
Požadavek
Požadavek neexistuje
vytvoření požadavku -> Požadavek je vytvořen
Požadavek je vytvořen
specifikace požadavku -> Požadavek je specifikován
Požadavek je specifikován
odeslání požadavku -> Požadavek je předán
Požadavek je předán
analyzování požadavku -> Požadavek je analyzován
@pepe
pepe / SketchSystems.spec
Created Oct 24, 2019
Fáze Písmenkové Polívky
View SketchSystems.spec
Fáze Písmenkové Polívky
Zrození - současnost
Vyřizování Pracáku
schválení Pracáku -> Definice
Definice
Průzkum trhu
validován Podnikatelský Záměr -> Práce na Základních podmínkách
Práce na Základních podmínkách
vypracovány Základní podmínky -> Expanze
@pepe
pepe / SketchSystems.spec
Last active Oct 24, 2019
Členství Písmenkové Polívky
View SketchSystems.spec
Členství Písmenkové Polívky
Neznámý Umělec
vytvoří účet -> Registrovaný Umělec
Registrace
Registrovaný Umělec
ověří svou identity -> Člen
Člen
Výběr Role
vybere Roli Spisovatele -> Nový Spisovatel
vybere Roli Editora -> Nový Editor
@pepe
pepe / SketchSystems.spec
Last active Oct 24, 2019
Publishing House Membership
View SketchSystems.spec
Publishing House Membership
Unknow Artist
create account -> Registered Artist
Registration
Registered Artist
prove her identity -> Known Artist
Known Artist
choose Writer career -> New Writer
choose Illustrator career -> New Illustrator
choose Editor career -> New Editor
@pepe
pepe / SketchSystems.spec
Last active Jun 28, 2019
Roomstorm Guest Flow
View SketchSystems.spec
Roomstorm Guest Flow
Init
Bootstrap Location
location bootstraped ->
Empty Location Search
search location -> Predictions
click on get your current position -> Consent
Consent
give consent -> Predictions
deny consent -> Empty Location Search
@pepe
pepe / SketchSystems.spec
Last active Jan 10, 2019
Vývoj uživatele
View SketchSystems.spec
Vývoj uživatele
Bez uživatelského účtu*
odešle vytvoření uživatele s referencí -> Neverifikovaný s referencí
odešle vytvoření uživatele bez reference -> Neverifikovaný bez reference
S uživatelským účtem
Neverifikovaný s referencí
klikne na verifikační link -> Verifikovaný s referencí
Neverifikovaný bez reference
klikne na verifikační link -> Verifikovaný bez reference
Verifikovaný s referencí
View SketchSystems.spec
Payment Evolution
Initial
create payment -> Created
Created
Pending
14 days -> Transfered
Transfered
pay -> Paid
Paid
@pepe
pepe / SketchSystems.spec
Last active Nov 14, 2018
Brokerage Evolution
View SketchSystems.spec
Brokerage Evolution
Initial
sponsored buys packaged -> Created
two-component bonus -> Created
Created
Pending
14 days -> Transfered
Transfered
You can’t perform that action at this time.