Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@prikkprikkprikk
prikkprikkprikk / Superkontraktmal.md
Created Apr 9, 2021 — forked from poacher2k/Superkontraktmal.md
En åpen kildekode-kontrakt for web-designere og -utviklere av Fjellstad & Skogly Web
View Superkontraktmal.md

Superkontraktmal

En åpen kildekode-kontrakt for web-designere og -utviklere av [Fjellstad & Skogly] (http://www.fjellstadskogly.no/) basert på ["Contract Killer"] (http://stuffandnonsense.co.uk/projects/contract-killer/) av [Stuff & Nonsense] (http://stuffandnonsense.co.uk/) og [eksempler på oppdragsavtaler] (http://www.frilansinfo.no/nedlasting) av [Frilansinfo] (http://www.frilansinfo.no/).

  • Originalt utgitt: 12.02.2014
  • Revidert dato: 16.06.2015

Logo

NAVN - E-POST - TELEFON - NETTSIDE - ADRESSE - ORG.NR. - osv.

@prikkprikkprikk
prikkprikkprikk / gist:701d45dedc0f43ba075b6cfdc6fc25e8
Last active Jun 15, 2019
Excel: Split names (regardless of number of first and middle names)
View gist:701d45dedc0f43ba075b6cfdc6fc25e8
These formulas will split names into first and middle names, and last name, respectively.
Alan Bega => Alan / Bega
Alan Brian Carr => Alan Brian / Carr
Alan Brian Cory Dorset => Alan Brian Cory / Dorset
… etc
Extract first and middle names:
= LEFT( B2; SEARCH("#"; SUBSTITUTE(B2;" "; "#"; LEN(B2) − LEN(SUBSTITUTE(B2; " "; "")))) -1 )
View loggit.php
<?php
// A function for error logging.
// Just a wrapper for error_log that pretty prints arrays and objects.
// Accepts multiple parameters, prints one line for each parameter.
if ( ! function_exists('loggit') ) {
function loggit ( ...$logs ) {
$backtrace = debug_backtrace()[0];
$bt_file = basename($backtrace['file']);