Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Odkazy z přenášky na Anime Jikanu 2022 - Nový kreslíř na scéně: Umělá inteligence!

Prezentace na google drive

https://docs.google.com/presentation/d/11J_cCNyo7Yds93XcwqmAVN5PEtRZ46Aj/edit?usp=sharing&ouid=102632222370728552977&rtpof=true&sd=true

Videa:

Články:

Datasety:

Generátory:

Vybarvování:

Přenos stylu:

ostatní:

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment