Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
⛩️
Flexing with style transfer.

Matěj Račinský racinmat

⛩️
Flexing with style transfer.
View GitHub Profile
@racinmat
racinmat / animefest-2023-stable-diffusion.md
Last active May 14, 2023 19:18
Jak si zprovoznit AI generátor obrázků doma, a technické informace
View animefest-2023-stable-diffusion.md

Návod na zprovoznění AI generátoru obrázků doma a technické informace

Demo běželo na běžné herní GPU, konkrétně GTX 1080. Software by měl jít bez problémů nainstalovat na jakoukoli Nvidia GPU s dostatečnou pamětí (aspoň 4GB, spíš 6GB, u 4GB povypínejte ostatní věci). Lze to zprovoznit i na AMD GPU, ale je to komplikovanější.

Generátor obrázků je neuronová síť založená na Stable Diffusion v1.5. Grafické rozhranní (klikátko je web UI od Automatic1111. Pro účely AnimeFestu jsem rozhraní upravil, a všechny úpravy jsou v mém forku: https://github.com/racinmat/stable-diffusion-webui Tento fork primárně umožňuje schovat většinu UI, aby to bylo jednodušší pro návštěvníky. Pokud si chcete generovat doma a hrát si s nastavením, doporučuji původní repo: https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.

@racinmat
racinmat / odkazy-animefest-2023-skynet.md
Last active May 5, 2023 15:39
Odkazy z přenášky na AnimeFestu 2023 - Možná přijde i Skynet – jak se AI naučila psát a kreslit