Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Odkazy z přenášky na Advíku 2022 - Psychologické triky v gača hrách

Prezentace na google drive

https://docs.google.com/presentation/d/1xOa8kwYv16K6CCWIuz_2MS5GYYxKdm16/edit?usp=sharing&ouid=102632222370728552977&rtpof=true&sd=true

Zdroje

Vědecké články

Videa

Wikipedie a wiki-like zdroje

články

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment